18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Світ інформації та мас-медіа.Тематична.

Додано: 28 лютого
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
28 запитань
Запитання 1

Медіа- це...

варіанти відповідей

А.Інструменти та засоби передачі будь-якої інформації, з будь-якою метою

Б.відомості,що прийняті та усвідомлені споживачем і визнані ним як важливі.

В.вид інформації,розрахований на масового споживача.

Г.засоби поширення інформації для масового споживання

Запитання 2

Яке поняття інформації є узагальненим?

варіанти відповідей

Відомості, які можуть бути збережені на носіях інформації 

Результат відображення у свідомості людини картини реального світу 

Відомості, які для людини є новими і корисними 

Відображенням реалій навколишнього світу в свідомості людини

Запитання 3

Яка властивість інформації характеризує її важливість на даний (поточний) момент часу? 

варіанти відповідей

Достовірність 

Повнота 

Актуальність 

Точність 

Запитання 4

Які повідомлення містять точну інформацію? 

варіанти відповідей

Автомобіль стоїть 

Автомобіль їде швидко 

Автомобіль їде швидше за велосипедиста 

Автомобіль їде зі швидкістю 5 км/год

Запитання 5

Що називають Інформаційною безпекою?

варіанти відповідей

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Норми поведінки осіб у інформаційному просторі

Сукупність заходів для захисту даних та інформаційної системи від випадкових або навмисних пошкоджень та несанкціонованого доступу

Сукупність антивірусних програм

Запитання 6

Скільки інформаційних революцій сприяли формуванню сучасного інформаційного суспільства

варіанти відповідей

А. 2

Б. 3

В. 4

Г. 5

Запитання 7

Підкуп журналістів, проплачені матеріали або навмисне прихована реклама - це ...

варіанти відповідей

а) "джинса"

б) корупція

в) “жовта преса”

г) порушення журналістської етики

Запитання 8

Що з наведеного нижче вважається головним принципом роботи професійного журналіста?

варіанти відповідей

а) виховування патріотичних громадян своєї країни 

б) формування суспільної думки, корисної для загального блага

в) забезпечення читачів інформацією, що відповідає їхнім смакам та очікуванням

г) надання читачам цінної, повної, достовірної інформації

Запитання 9

Спосіб маніпуляціі, за яким повідомляється тільки частина відомостей, а решта ретельно приховується - це ...

варіанти відповідей

а) поєднання правди і брехні

б) поворотний удар

в) дозування інформації

г) затягування часу

Запитання 10

Вкажіть 2 ознаки маніпулятивниx медіатекстів:

варіанти відповідей

а) відсутність достовірних джерел інформації 

б) найчастіше це коротке повідомлення

в) використання емоційно забарвлениx слів 

г) обов'язково містить коментар 2 і більше осіб

д) не містить оціночниx суджень

Запитання 11

Меседж - це ..

варіанти відповідей

а) текстове повідомлення

б) ключове повідомлення медіатексту

в) сучасна програма для швидкого обміну повідомленнями

г) будь-яка медіапродукція ЗМІ 

Запитання 12

 

З різних видів медіа найменш здатним до масового поширення є

варіанти відповідей

а) преса

б) радіо

в) Інтернет

г) книги

Запитання 13

Подія, що реально сталася, - це … 

варіанти відповідей

Стереотип;

упередження;

факт;

фейк.

Запитання 14

Яку функцію мас-медіа НЕ виконує в суспільстві?

варіанти відповідей

Комунікативна

Освітня

Захисна

Формування громадської думки

Запитання 15

Інформаційна війна це (2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

ви́кладення інформації у спосіб, який формує у суспільстві чи групі людей потрібну точку зору, громадську думку, хід взаємодоповнюючих логічних думок, вичерпну систему поглядів щодо окремих питань на користь організатора інформаційної пропаганди. 

глобальна геополітична, економічна та ідеологічна конфронтація між країнами, народами, суспільством;

це сукупність інформаційних дій застосованих сторонами, які протистоять одна одній, для досягнення певних цілей.

усі відповіді правильні.

Запитання 16

Наявність чого з переліченого в медіатексті рекомендують вважати ознакою його достовірності?

варіанти відповідей

даних соціологічних досліджень

двох або більше джерел інформації

коментарів експертів

цитат з офіційних документів

Запитання 17

Джерела надання інформації можуть бути: (2 правильні)

варіанти відповідей

первинні

інтерпретовані

вторинні

допустимі

виважені

Запитання 18

    Бути медіаграмотним означає

варіанти відповідей

Вміти критично мислити та розділяти інформацію на основну і додаткову

Грати ігри

Запам'ятовувати факти про медіа

Мати доступ до інтернет-ресурсів

Запитання 19

Якщо в медіатексті активно використовують емоційно забарвлені слова, оцінні судження, заклики до конкретних дій, він є


варіанти відповідей

професійним

неупередженим

маніпулятивним

інформативним

Запитання 20

Що належить до першоджерел інформації?

варіанти відповідей

Листи, фотографії, тексти, дані органів влади, статистичних установ.

Підручники, бібліографії, навчальні матеріали.

Науково-популярні публікації, посібники.

Довідники, енциклопедії, бази даних, реферати.

Запитання 21

Виберіть із переліку три пункти, що позначають кіберзлочини:

варіанти відповідей

використання комп’ютерних мереж для організації терористичних актів

виробництво та використання крипто валюти

надання лікарських консультаційних послуг через Інтернет

незаконне заволодіння комп’ютерною технікою

незаконне поширення інтелектуальної власності

поширення суперечливої з точки зору моралі інформації

поширення в Інтернеті протиправної інформації

Запитання 22

Як називають систематичне вживання слів і висловів, що виявляють агресію до людини чи групи людей за різними ознаками?

варіанти відповідей

Пропаганда

Дискримінація

Маніпуляція

Мова ворожнечі

Запитання 23

Що таке «джинса»?

варіанти відповідей

матеріал, з якого шиють джинси

замовний матеріал у ЗМІ

політичний термін, який означає «замилювання очей виборцям»


новий стиль графіті, який активно розвивається в США і Західній Європі

Запитання 24

2. Особа, яка зламує та проникає у системи даних, не маючи на це дозволу.

варіанти відповідей

Хакер

Програміст

Копірайтер

Запитання 25

1. Як називаються програми для роботи з Інтернетом?

варіанти відповідей

Боти

Браузери

Блоги

Запитання 26

Основні завдання медіаосвіти:

варіанти відповідей

підготувати нове покоління до життя в сучасних інформаційних умовах,

впливати на психіку людини;

створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожної людини, її мо­рального, інтелектуального, художньо-естетичного зростання.

усі варіанти правильні.

Запитання 27

Основоположним принципом якого підходу до пояснення свободи слова є те, що людська гідність не може бути забезпечена без свободи слова?


варіанти відповідей

ліберального

утилітарного

позитивістського

демократичного

Запитання 28

Вкажіть 3 позитивні фактори використання інтернету

варіанти відповідей

А.Інтернет часто забирає значно більше часу, ніж потрібно.

Б.інтернет безцінне сховище людського досвіду та корисної інформації

В.В деяких країнах ціни на інтернет непомірно завищують.

Г.Інтернет дає змогу навчатися.

Д.В інтернеті можна заробляти.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест