Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення.

13 запитань
Запитання 1

Закінчіть речення: "Джерела світла - це..."

варіанти відповідей

область простору, в яку не потрапляє світло від джерела

фізичні тіла, частинки (атоми, молекули, йони) яких випромінюють світло

лінія, що вказує напрямок поширення світлового пучка

область простору, освітлена деякими з кількох наявних точкових джерел світла або частиною протяжного джерела

тіла, які не випромінюють світлових променів

Запитання 2

На які види поділяють джерела світла залежно від походження?

варіанти відповідей

природні і штучні

теплові та люмінесцентні

природні та теплові

штучні і люмінесцентні

Запитання 3

До якого виду джерел світла відносяться наступні приклади: полярне сяйво, морський планктон, екран телефону і світловий індикатор, світлодіодна лампа та лампа денного світла тощо?

варіанти відповідей

теплові джерела світла

люмінесцентні джерела світла

точкові джерела світла

протяжні джерела струму

Запитання 4

Як називаються пристрої, які змінюють свої властивості через дію світла та за допомогою яких можна виявити світлове випромінювання?

варіанти відповідей

приймачі світла

точкові джерела світла

фотоелементи

фоторезистори

Запитання 5

Чому дорівнює швидкість світла у вакуумі?

варіанти відповідей

300 000 км/с

300 000 м/с

3 км/с

300 км/с

3⋅108 м/с

Запитання 6

Як називається лінія, що вказує напрямок поширення енергії світла?

варіанти відповідей

координатний промінь

світловий промінь

прямолінійний промінь

Запитання 7

На малюнку зображено світлові пучки. Вкажіть, який пучок є розбіжним?

варіанти відповідей

а

б

в

Запитання 8

На малюнку зображено світлові пучки. Вкажіть, який пучок є збіжним?

варіанти відповідей

а

б

в

Запитання 9

На малюнку зображено світлові пучки. Вкажіть, який пучок є паралельним?

варіанти відповідей

а

б

в

Запитання 10

Закінчіть речення: "В однорідному середовищі світло поширюється прямолінійно - це закон..."

варіанти відповідей

незалежного поширення світла

прямолінійного поширення світла

відбивання світла

заломлення світла

Запитання 11

Як називається область простору, в яку не потрапляє світло від джерела?

варіанти відповідей

повна тінь

півтінь

світловий промінь

джерело світла

Запитання 12

Як називається область простору, освітлена деякими з наявних точкових джерел світла або частиною протяжного джерела?

варіанти відповідей

повна тінь

півтінь

світловий промінь

джерело світла

Запитання 13

Чи згодні ви з твердженням: "Сонячне затемнення відбувається тоді, коли Місяць заступає Сонце"

варіанти відповідей

так

ні

не знаю

не розумію

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест