Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення.

24 запитання
Запитання 1

Закінчіть речення: "Джерела світла - це..."

варіанти відповідей

область простору, в яку не потрапляє світло від джерела

фізичні тіла, частинки (атоми, молекули, йони) яких випромінюють світло

лінія, що вказує напрямок поширення світлового пучка

область простору, освітлена деякими з кількох наявних точкових джерел світла або частиною протяжного джерела

тіла, які не випромінюють світлових променів

Запитання 2

На які види поділяють джерела світла залежно від походження?

варіанти відповідей

природні і штучні

теплові та люмінесцентні

природні та теплові

штучні і люмінесцентні

Запитання 3

До якого виду джерел світла відносяться наступні приклади: полярне сяйво, морський планктон, екран телефону і світловий індикатор, світлодіодна лампа та лампа денного світла тощо?

варіанти відповідей

теплові джерела світла

люмінесцентні джерела світла

точкові джерела світла

протяжні джерела струму

Запитання 4

Як називаються пристрої, які змінюють свої властивості через дію світла та за допомогою яких можна виявити світлове випромінювання?

варіанти відповідей

приймачі світла

точкові джерела світла

фотоелементи

фоторезистори

Запитання 5

Чому дорівнює швидкість світла у вакуумі?

варіанти відповідей

300 000 км/с

300 000 м/с

3 км/с

300 км/с

3⋅108 м/с

Запитання 6

У яких із зазначених випадків Сонце можна вважати точковим джерелом

світла?

варіанти відповідей

спостереження сонячного затемнення

спостереження Сонця з космічного корабля, який летить за межами Сонячної системи

визначення часу за допомогою сонячного годинника

Запитання 7

Як називається лінія, що вказує напрямок поширення енергії світла?

варіанти відповідей

координатний промінь

світловий промінь

прямолінійний промінь

Запитання 8

На малюнку зображено світлові пучки. Вкажіть, який пучок є розбіжним?

варіанти відповідей

а

б

в

Запитання 9

На малюнку зображено світлові пучки. Вкажіть, який пучок є збіжним?

варіанти відповідей

а

б

в

Запитання 10

На малюнку зображено світлові пучки. Вкажіть, який пучок є паралельним?

варіанти відповідей

а

б

в

Запитання 11

Закінчіть речення: "В однорідному середовищі світло поширюється прямолінійно - це закон..."

варіанти відповідей

незалежного поширення світла

прямолінійного поширення світла

відбивання світла

заломлення світла

Запитання 12

Як називається область простору, в яку не потрапляє світло від джерела?

варіанти відповідей

повна тінь

півтінь

світловий промінь

джерело світла

Запитання 13

Як називається область простору, освітлена деякими з наявних точкових джерел світла або частиною протяжного джерела?

варіанти відповідей

повна тінь

півтінь

світловий промінь

джерело світла

Запитання 14

Чи згодні ви з твердженням: "Сонячне затемнення відбувається тоді, коли Місяць заступає Сонце"

варіанти відповідей

так

ні

не знаю

не розумію

Запитання 15

Вкажіть,за якої умови непрозорий предмет дає чітку тінь без півтіні.


варіанти відповідей

предмет освітлюється кількома джерелами світла

предмет освітлюється кількома точковими джерелами світла

джерело світла точкове

предмет освітлюється потужним, значних розмірів джерелом світла

Запитання 16

Кутом падіння світлового променя називають 

варіанти відповідей

Кут між падаючим променем та поверхнею, на яку він падає

Кут утворений відбитим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння

Кут утворений падаючим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння

Запитання 17

Якщо Місяць розташований між Землею і Сонцем ,і тінь від Місяця падає на Землю, спостерігається:

варіанти відповідей

сонячне затемнення

магнітна буря

полярне сяйво

місячне затемнення

Запитання 18

Який закон підтверджується існуванням сонячних і місячних затемнень?

варіанти відповідей

закон заломлення світла

закон відбивання світла

закон прямолінійного поширення світла

закон збереження енергії

Запитання 19

У сонячний день довжина тіні від лінійки дорівнює 3 м, а тіні від стовпа – 12 м. Знайдіть висоту стовпа, якщо довжина лінійки 1,5 м. 

варіанти відповідей

2 м

4 м

3 м

6 м

Запитання 20

Між електричною лампою та стіною знаходиться м'яч, на стіні кругла тінь від м'яча. Чи зміниться радіус тіні, якщо м'яч перемістити ближче до лампи?

варіанти відповідей

  Збільшиться; 

Не зміниться;  

Зменшиться.

правильної відповіді немає

Запитання 21

Якого світлового пучка НЕ існує?

варіанти відповідей

збіжного

розбіжного

точкового

протяжного

Запитання 22

Світло поширюється прямолінійно лише ...

варіанти відповідей

у вакуумі

 у газах

у вакуумі й однорідному середовищі

у рідинах

Запитання 23

Оберіть точкове джерело світла

варіанти відповідей

Екран телевізора

Підручник

Зірка, яку можна побачити з Землі

Свічка

Запитання 24

Що є штучним джерелом світла?

варіанти відповідей

Світлячок

Сонячне затемнення

Міраж

Ліхтарик

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест