Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

Додано: 26 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
10 запитань
Запитання 1

Закінчіть речення: "Кутом відбивання світлового променя називають ..."


варіанти відповідей

кут утворений відбитим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння

кут між відбитим променем та поверхнею від якої він відбивається

кут утворений падаючим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння

Запитання 2

Сформулюйте перший закон відбивання світла?

варіанти відповідей

падаючий і відбитий промені лежать в одній площині з перпендикуляром до відбивної поверхні, опущеним у точку падіння променя

кут відбивання дорівнює куту падіння променя

це відбивання світла від поверхні в усіх можливих напрямках

падаючий і відбитий промені лежать в різній площині з перпендикуляром до відбивної поверхні, опущеним у точку падіння променя

Запитання 3

Сформулюйте другий закон відбивання світла?

варіанти відповідей

падаючий і відбитий промені лежать в одній площині з перпендикуляром до відбивної поверхні, опущеним у точку падіння променя

Кут відбивання дорівнює куту падіння

це відбивання світла від поверхні в усіх можливих напрямках

падаючий і відбитий промені лежать в різній площині з перпендикуляром до відбивної поверхні, опущеним у точку падіння променя

Запитання 4

Що встановив давньогрецький вчений Евклід?

варіанти відповідей

загальні характеристики зображень у дзеркалі

закони відбивання світла

оборотність світлових променів

кути падіння і відбивання

Запитання 5

Яким є зображення предмета у плоскому дзеркалі?

варіанти відповідей

рівним, уявним

рівним, дійсним

зменшеним, уявним

збільшеним, дійсним

Запитання 6

Що спостерігається, коли світловий промінь падає на білий аркуш паперу?

варіанти відповідей

повне поглинання

дзеркальне відбивання

розсіяне відбивання

поглинання більшої частини світла

Запитання 7

Чи згодні ви з твердженням: "Найкращі відбивачі світла — дзеркала: вони можуть відбивати до 95 % падаючого світла"

варіанти відповідей

так

ні

важко відповісти

Запитання 8

Оберіть всі правильні твердження.

варіанти відповідей

зображення предмета в плоскому дзеркалі та власне предмет є симетричними відносно поверхні дзеркала

зображення предмета розташоване на тій самій відстані від поверхні дзеркала, що й предмет

зображення предмета дорівнює за розміром самому предмету

відрізок, який сполучає точку на предметі з відповідною їй точкою на зображенні, є перпендикулярним до поверхні дзеркала

плоске дзеркало дає уявне зображення предмета

у випадку розсіяного відбивання ми можемо бачити уявне зображення предмета у відбиваючій поверхні; у випадку дзеркального відбивання зображення не існує

Запитання 9

Закінчіть речення: "Розсіяне (дифузне) відбивання світла — це відбивання світла від ... "

варіанти відповідей

гладенької поверхні

шорсткої поверхні

дзеркальної поверхні

Запитання 10

Кут між падаючим і відбитим променями становить 86°. Чому дорівнює кут падіння?


варіанти відповідей

30°

35°

45°

43°

правильної відповіді немає

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест