Техногенні небезпеки та їх наслідки

Додано: 19 жовтня 2020
Предмет: Основи здоров’я, 11 клас
Тест виконано: 18 разів
32 запитання
Запитання 1

1. Як поділяються техногенні небезпеки за характером?


варіанти відповідей

На механічні, хімічні, енергетичні.

На хімічні, фізичні, екологічні

На радіаційні, фізичні, динамічні.

На пожежні, гідрологічні, геологічні.

Запитання 2

2. Небезпеки, створювані об'єктами, що падають, рухаються, обертаються, називаються … .

варіанти відповідей

фізичними

хімічними

механічними

динамічними.

Запитання 3

Які небезпеки можуть спричиняти хімічні речовини та елементи?

варіанти відповідей

Радіаційні

Екологічні

Динамічні

Хімічні

Запитання 4

Які фактори ураження техногенних небезпек безпосередньо викликає виникнення джерела техногенної надзвичайної ситуації?

варіанти відповідей

Первинні.

Екстрені.

Вторинні.

Надзвичайні.

Запитання 5

За якою ознакою вражаючі фактори поділяються на фізичні, хімічні, біологічні, соціальні, психофізіологічні?

варіанти відповідей

За своїм походженням.

За обсягами заподіяних збитків.

За обсягами очікуваних збитків.

За територіальним поширенням.

Запитання 6

Який вплив на людину чинять фізичні вражаючі фактори?

варіанти відповідей

Енергетичний.

Радіаційний.

Хімічний.

Екологічний.

Запитання 7

До яких вражаючих факторів належить хімічний склад повітря, хімічний склад води та ґрунтів?

варіанти відповідей

До екологічних.

До біологічних.

До хімічних

До психофізіологічних

Запитання 8

Як називається подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя та здоров'я людей, спричиняє різні руйнування та завдає шкоди довкіллю?

варіанти відповідей

Промислова аварія.

Катастрофа.

Особливо тяжка аварія.

Усі відповіді правильні

Запитання 9

Як називається великомасштабна аварія, що спричиняє дуже тяжкі наслідки для людей, тваринного та рослинного світу, змінюючи умови середовища існування?

варіанти відповідей

Катастрофа.

Аварія.

Промислова аварія.

Особливо тяжка аварія.

Запитання 10

Що таке гідродинамічні об'єкти?

варіанти відповідей

Це інженерні споруди для використання енергії води.

Це інженерні споруди для використання водних ресурсів або для боротьби з руйнівною дією води.

Це інженерні споруди для запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру.

Немає правильної відповіді

Запитання 11

Як називаються аварії на гідротехнічних спорудах, коли вода розливається з великою швидкістю, що створює загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру?

варіанти відповідей

Промислові аварії.

Катастрофи.

Гідродинамічні аварії.

Екологічні аварії.

Запитання 12

Як називається процес виникнення горіння під впливом джерела запалювання?

варіанти відповідей

Спалахування.

Займання.

Тління.

Самоспалахування.

Запитання 13

Займання, що супроводжується появою полум'я, – це … .

варіанти відповідей

горіння;

тління;

спалахування;

теплове самозаймання.

Запитання 14

14. Самоспалахування – це … .

варіанти відповідей

самозаймання, що супроводжується появою полум'я;

початок горіння без впливу джерела запалювання;

горіння без випромінювання світла;

виникнення горіння під впливом джерела запалювання.

Запитання 15

. Найпоширеніший спосіб припинити горіння – це … .

варіанти відповідей

охолодження зони горіння або речовин;

зниження концентрації кисню в повітрі;

механічний зрив полум'я сильним струменем води, порошку чи газу;

створення вогнеперешкоди.

Запитання 16

Процес вивільнення великої кількості енергії в обмеженому об'ємі за короткий інтервал часу – це … .

варіанти відповідей

вибух;

вибухова хвиля;

повітряна ударна хвиля;

теплове випромінювання.

Запитання 17

На які категорії поділяють приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою?

варіанти відповідей

А, Б, В, Г, Д.                                    

А, Д, Ж, З, К.                  

А, Б, В.

А, Д, С.

Запитання 18

На скільки груп за горючістю поділяються речовини та матеріали?

варіанти відповідей

На дві.

На три.

На чотири. 

На п'ять

Запитання 19

На скільки груп за горючістю поділяються будівельні матеріали?

варіанти відповідей

На дві.

На три.

На чотири.

На п'ять.

Запитання 20

Аварія, пов'язана з пошкодженням тепловидільних елементів, яке перевищує встановлені межі безпечної експлуатації або пов'язане з опроміненням персоналу, що перевищує допустимі для нормальної експлуатації значення, – це … .

варіанти відповідей

аварія промислова;

ядерна аварія;

аварія локальна;

аварія комунальна.

Запитання 21

За якою ознакою радіаційні аварії поділяють на промислові, комунальні, локальні, регіональні, глобальні та транскордонні?

варіанти відповідей

За технологічним процесом, який створює радіаційну небезпеку.

За межами розповсюдження радіоактивних речовин та масштабами радіаційних наслідків.

За кількістю населення, що зазнало опромінення.

Усі відповіді правильні.

Запитання 22

Промислова аварія – це така радіаційна аварія, … .

варіанти відповідей

наслідки якої не поширюються за межі території виробничих приміщень та проммайданчика об'єкта

наслідки якої поширюються на довколишні території, де проживає населення, яке може реально або потенційно зазнавати опромінення;

зона якої поширюється за межі державних кордонів країни, в якій вона відбулася;

під вплив якої підпадає значна частина території країни та її населення

Запитання 23

Радіаційна аварія, наслідки якої не обмежуються приміщеннями об'єкта та його проммайданчиком, називається … .

варіанти відповідей

промисловою;

локальною;

регіональною;

комунальною.

Запитання 24

У чому особливість локальної радіаційної аварії?

варіанти відповідей

У зоні комунальної радіаційної аварії проживає населення загальною кількістю до десяти тисяч осіб.

У зоні аварії опиняються території кількох населених пунктів, один чи кілька адміністративних районів.

Під вплив аварії потрапляє значна частина території країни та її населення.

У зоні комунальної радіаційної аварії опиняються кілька приміщень об'єкта та опромінення зазнає лише персонал.

Запитання 25

Комунальна радіаційна аварія, під вплив якої потрапляє значна частина або вся територія країни та її населення, – це аварія … .

варіанти відповідей

транскордонна;

локальна;

регіональна;

глобальна.

Запитання 26

Як поділяються ефекти, викликані впливом іонізуючих випромінювань, за видами ушкоджень?

варіанти відповідей

На соматичні, соматико-стохастичні, генетичні.

На випадкові, ранні, пізні.

На ранні та пізні.

На гострі та хронічні.

Запитання 27

За часом прояву ефекти, викликані впливом радіації, поділяють на … .

варіанти відповідей

гострі та хронічні;                         

ранні та пізні;                                

випадкові та ймовірні;

генетичні та соматичні.

Запитання 28

У яких формах протікає променева хвороба?

варіанти відповідей

Миттєва, повільна

Гостра та пізня.                             

Рання та пізня.

Випадкова та ймовірна.

Запитання 29

Який Закон України спрямований на забезпечення захисту життя, здоров'я та майна людей від негативного впливу іонізуючого випромінювання?

варіанти відповідей

«Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя».

. «Про захист прав споживачів».

«Про адміністративні правопорушення».

«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання».

Запитання 30

У яких випадках застосовують заходи щодо укриття людей?

варіанти відповідей

Якщо протягом одного тижня після аварії очікувана сукупна доза опромінення сягає 3 мілізівертів.

Якщо доза опромінення протягом десяти днів сягає 2 мілізівертів

Якщо протягом перших двох тижнів після аварії очікувана сукупна ефективна доза опромінення може перевищити 5 мілізівертів.

Якщо протягом перших двох тижнів після аварії доза опромінення сягне 10 мілізівертів.

Запитання 31

Тимчасова евакуація людей здійснюється у випадку, коли … 

варіанти відповідей

протягом перших двох тижнів після аварії ефективна доза опромінення досягне рівня 10 мілізівертів;

протягом перших двох тижнів після аварії ефективна доза опромінення досягне не менш ніж 20 мілізівертів;

протягом перших двох тижнів після аварії ефективна доза опромінення може досягти рівня 50 мілізівертів;

протягом перших трьох тижнів після аварії ефективна доза опромінення досягне 100 мілізівертів.

Запитання 32

Йодну профілактику застосовують у разі, якщо очікувана поглинута доза опромінення щитовидної залози від накопиченого в ній радіоактивного йоду може перевищувати … .

варіанти відповідей

10 мілігрей для дітей і 100 мілігрей для дорослих;

20 мілігрей для дітей і 150 мілігрей для дорослих;

50 мілігрей для дітей і 200 мілігрей для дорослих;

200 мілігрей для дітей та дорослих.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест