Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Тема 1

Додано: 21 березня 2019
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 652 рази
24 запитання
Запитання 1

Для будови яйцеклітини є характерним ?

варіанти відповідей

проксимальна центріоля

ядро

запас поживних речовин 

первинну, вторинну і третинну оболонки

шийка

хвіст

Запитання 2

Які з даних молекул можуть входити до складу вірусу

варіанти відповідей

Білки

Пріони

АТФ

РНК

вірусні вібріони

Запитання 3

Виберіть із перелічених організмів ті, яким притаманне  розмноження фрагментація.

варіанти відповідей

гідра

Водорості

Гриби

коралові поліпи

Лишайники

черви

Запитання 4

За різними класифікаціями віруси поділяються на

варіанти відповідей

Прості

РНК вмісні

Паразитичні і пріонні

Легкі і важкі

Пріонні і віріонні

ДНК вмісні

складні

Запитання 5

Визначте об’єкт, на якому Д. І. Іванівський вперше відкрив віруси:

варіанти відповідей

Гриби

Яблуко

Тютюн

Помідор

Бактерії

Запитання 6

Виберіть ті тканини, що належать тваринним організмам

варіанти відповідей

Кровотворні

Покривні

М'язові

Твірні

Епітеліальні

Допоміжні

Сполучні

Запитання 7

Для пріонів характерно..

варіанти відповідей

Відсутність жодної нуклеїнової кислоти

Виникнення не лише у результаті зараження

Наявність мутаційної ДНК

Відсутність мутаційного гена

Запитання 8

Виберіть твердження які підходять до нестатевого розмноження

варіанти відповідей

Утворення нового організму з однієї клітини материнського організму

Утворення нового організму з групи клітин материнського організму

Відбувається за рахунок мітозу.

відбувається за рахунок мейозу

Відбувається за участю статевих клітин

Запитання 9

Талом, що складається з ниток, які диференційовані за функціями. Сланкі нитки виконують функції прикріплення до субстрату, а висхідні — функції фотосинтезу й розмноження

варіанти відповідей

Нитчастий

Сифонокладальний

Різнонитчастий

Сифональний

Запитання 10

Найбільш поширені морфологічні типи прокаріотичних клітин

варіанти відповідей

коки

палички

спірохети

стіани

актиноміцети

спірили

коринебактерії

Запитання 11

Утворюють органічні речовини з використанням енергії хімічних зв'язків

варіанти відповідей

Хемосинтетики

Гетеротрофи

Симбіонтотрофи

Фотосинтетики

Запитання 12

Які структури притамані для будови прокаріотів

варіанти відповідей

фотосинтетичні мембрани;

відсутність системи внутрішньоклітинних мембран

клітинна стінка, іноді слизова капсула

відсутність сформованого ядра

Запитання 13

Виберіть вірні твердження, що стусуються бактерій

варіанти відповідей

авторофи й гетеротрофи

є два царства — Еубактерії та Архебактерії.

характеризуються простою будовою: вони не мають ядра і багатьох органел 

до складу поверхневого апарату клітин входить плазматична мембрана, клітинна стінка, іноді слизова капсула. 

Запитання 14

Життя вірусу можна поділити на такі головні фази...

варіанти відповідей

Профаза

фаза росту

фаза дозрівання

поза клітинами живих організмів

усередині живих клітин

Запитання 15

Виберіть правильні твердження.

Пріони— 

варіанти відповідей

інфекційні білкові частки

особливі класи інфекційних агентів

викликають невиліковні захворювання ЦНС людини та тварин 

паразитичні неклітинні системи

наявність у них лише одного типу нуклеїнової кислоти

Запитання 16

До епітеліальних тканинин відносять

варіанти відповідей

Одношаровий епітелій

Багатошаровий епітелій

Гладенький епітелій

Жировий епітелій

Кісткову тканину

Запитання 17

Найбільш поширені типи статевого розмноження

варіанти відповідей

Анізогамія

ізогамія

лізогамія

нізогамія

оогамія

іігамія

Запитання 18

Нащадки першого покоління від схрещування стійких форм, які розрізняються за однією ознакою, мають однаковий фенотип за цією ознакою….Так звучить

варіанти відповідей

Другий закон Г. Менделя;

Перший закон Г. Менделя;

Третій закон Г. Менделя;

Закон Гомологіччних рядів

Запитання 19

Виберіть ті факти що притаманні статевому розмноженню

варіанти відповідей

тип розмноження, за якого утворюються спеціалізовані статеві клітини й відбувається статевий процес.

спостерігається у представників більшості систематичних груп рослинного і тваринного світу.

утворення нового організму зазвичай відбувається за участі двох батьківських організмів .

відбувається злиття статевих клітин — гамет чоловічого й жіночого організму.

Запитання 20

Стадії гаметогенезу тварин

варіанти відповідей

Розмноження

Росту

Поділу

Дозрівання

Розпаду

Запитання 21

В основі утворення статевих клітин лежить процес

варіанти відповідей

апоптозу

мітозу

мейозу

копуляція

Запитання 22

Виберіть риси характерні для Анізогамії

варіанти відповідей

Чоловічі й жіночі гамети здатні до руху,

Чоловічі й жіночі гамети мають схожу форму

Чоловічі й жіночі гамети мають різний розмір (жіночі більші за розміром)

Чоловічі й жіночі мають однаковий розмір

Чоловічі й жіночі гамети мають різну форму

Запитання 23

Тканина — це

варіанти відповідей

Сукупність клітин, не обов’язково ідентичних

Клітин різного походження

Клітин, що разом виконують спільну функцію

Клітин спільного походження

Сукупність молекул, не обов’язково ідентичних

Запитання 24

До провідних тканин відносяться

варіанти відповідей

Ксилема 

Епідерма 

Корок 

Ризодерма

Флоема 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест