1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Тематичне оцінювання з теми «Алгоритми та програми. Мова програмування Python»

Додано: 26 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 123 рази
19 запитань
Запитання 1

Що називається програмою?


варіанти відповідей

набір слів, що виконують певні дії

система умовних позначень

опис алгоритму спеціальною мовою програмування

послідовний список дій

Запитання 2

Величина, яка може змінювати своє значення, це -

варіанти відповідей

вираз

змінна

команда

константа

Запитання 3

Ідентифікатор False означає …

варіанти відповідей

істина

змінна

хибність

константа

Запитання 4

Алгоритмічна структура, що дає змогу виконавцеві вибирати подальші дії, залежно від істинності певного висловлювання називається...

варіанти відповідей

алгоритм з розгалуженням

алгоритм слідування

алгоритм з повторенням

повний алгоритм

Запитання 5

print ("I'm learning Python") який результат виконання програми?

варіанти відповідей

"I'm learning Python"

I'm learning Python

Hello World

("I'm learning Python") 

Запитання 6

Алгоритми з розгалуженням поділяються на:

варіанти відповідей

повні

прості

неповні

складні

Запитання 7

print (2+3)  який результат виконання програми? 

варіанти відповідей

2+3

 5

8

(2+3)

Запитання 8

Вказівка комп'ютера на виконання певних дій називаються...

варіанти відповідей

умова

цикл

алгоритм

команда

Запитання 9

Який оператор описаний: «дії, які будуть виконуватися якщо логічний вираз буде мати значення True»?

варіанти відповідей

if

elif

else

if-else

Запитання 10

Яку функцію виконує команда print()?

варіанти відповідей

Перетворює вказану величину в ціле число

Вводить дані

Виводить повідомлення на екран (результат обчислень чи текст)

Перетворює вказану величину в дійсне число

Запитання 11

Виберіть всі значення типу float (дійсні числа)

варіанти відповідей

 3

5.14

"2.3478"

0.2325

-6.456

9

Запитання 12

Що виведе цей код?

= 3

= 4

print(a + b)

варіанти відповідей

7

"3+4"

3+4

a+b

Запитання 13

Для запуску програми на виконання потрібно натиснути ..

варіанти відповідей

Run → Run Module

File → Save As

File → New file

File → Save

Запитання 14

Оберіть середовище програмування Python

варіанти відповідей

IPLE 

IDLE

IPME

SHELL

Запитання 15

Змінній X присвоїли значення "I study", змінній Y присвоїли значення "Python". Яким буде результат виконання команди print (X+Y) 

варіанти відповідей

I studyPython

X+Y

I study Python

I study+Python

Запитання 16

Цілочисленне ділення (ділення націло) позначається:

варіанти відповідей

/

//

%

:

Запитання 17

print (2**3)     який результат виконання програми? 

варіанти відповідей

6

8

2**3

5

Запитання 18

Який буде результат виразу:

38//5

варіанти відповідей

3

7

2

0

Запитання 19

Який буде результат виразу:

9%3

варіанти відповідей

1

0

3

9

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест