18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Поняття мови програмування (2.04)

Додано: 31 березня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
10 запитань
Запитання 1

Мова програмування це -...

варіанти відповідей

мова, яку створюють для запису алгоритмів, призначених для виконання комп’ютером. 

штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. 

мова, яку використовують для запису алгоритмів, призначених для виконання комп’ютером. 

алгоритм, який використовують для запису чисел як зчитує комп'ютер

Запитання 2

Мови програмування поділяються на ...

варіанти відповідей

Машино -залежні , машино незалежні

Низького рівня, високого рівня

Залежні (високого рівня) Незалежні (низького рівня)

Спеціальні; Асамблери; Універсальні мови

Запитання 3

Мови програмування високого рівня поділяються на ..

варіанти відповідей

Машині, універсальні, асамблер, спеціальні.

алгоритмічні, механічні, спеціальні, низькорівневі.

Спеціальні, динамічні, алгоритмічні, асамблер.

Сестематичні, динамічні, алгоритмічні, машині.

Запитання 4

Паскаль (англ. Pascal) МП загального призначення був створений Ніколаусом Віртом у ........ році як мова для навчання процедурному програмуванню

варіанти відповідей

1970

1960

1980

1958

Запитання 5

Які поняття є основами кожної програми, і без чіткого їх знання, що це таке в програмуванні нема чого робити

варіанти відповідей

алгоритм, функція,

система числення, цикл

цикл, умова

алгоритм, система числення

Запитання 6

Які складові мови пограмування

варіанти відповідей

Транслятор, Налагоджувач, Семантика

Налагоджувач, Транслятор, Алфавіт

Синтаксис,Налагоджувач, Транслятор,

Семантика, Алфавіт, Синтаксис

Запитання 7

Про яку мову програмування йдеться?

- "В еру мобільних гаджетів неможливо обійтися без цього коду."

варіанти відповідей

 Python

Swift

JavaScript

Delphi

Запитання 8

Алфавіт мови програмування- це...

варіанти відповідей

основні неподільні знаки, якими пишуться всі тексти мовою.

сукупність символів , з яких будують всі конструкції мови.

це мінімальні одиниці мови, що мають самостійний зміст.

зміст і правила використання тих елементів мови.

Запитання 9

Для виведення результатів роботи програми на екран використовуються оператори:

варіанти відповідей

Write(A1,A2,...AK);  WriteLn(A1,A2,...AK); WriteLn;


Var rV, rS: Real; iW, iJ: Integer; chC, chD: Char;


Read(A1,A2,...AK); ReadLn(A1,A2,...AK); ReadLn;


Запитання 10

Службове слово uses в програмі Pascal - це...

варіанти відповідей

заголовок програми, що вказує її ім'я.

підрозділ, в якому вказується список усіх міток, що використовуються в програмі.

підрозділ вказує назви модулів та бібліотек, що потрібно підключити до програми.

підрозділ опису користувацьких типів даних.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест