Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Теорема синусів та косинусів

Додано: 22 квітня 2019
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 4654 рази
9 запитань
Запитання 1

Яке з наведених тверджень неправильне?

варіанти відповідей

А Синус кута трикутника може дорівнювати 1

Б Синус кута трикутника може дорівнювати 0

В Синус будь-якого кута, відмінного від прямого, менший від синуса прямого кута

Г Косинус розгорнутого кута менший від косинуса будь-якого кута, відмінного від розгорнутого

Запитання 2

Яке з наведених тверджень неправильне?

варіанти відповідей

А Косинус будь-якого гострого кута більший за косинус будь-якого тупого кута

Б Косинус кута трикутника може дорівнювати 0

В Косинус кута трикутника може дорівнювати від'ємному числу

Г Косинус кута трикутника може дорівнювати -1

Запитання 3

Два кути трикутника дорівнюють 30⁰ і 45⁰. Знайдіть сторону протилежну куту 30⁰, якщо сторона, протилежна куту 45⁰, дорівнює 3√2 см

варіанти відповідей

А 3 см

Б 2 см

В 2√3

Г 2√2

Запитання 4

У трикутнику АВС відомо, що АВ=5√2 см, ∠В=30⁰, ∠С=45⁰. Знайдіть сторону АС.

варіанти відповідей

А 2,5 см

Б 3,5 см

В 5 см

Г 7 см

Запитання 5

Знайдіть радіус кола, описаного навколо трикутника АВС, якщо ВС=12√2 см, ∠А=45⁰.

варіанти відповідей

А 6 см

Б 12 см

В 18 см

Г 24 см

Запитання 6

Знайдіть радіус кола, описаного навколо трикутника АВС, якщо АВ=6 см, sin∠С=0,6.

варіанти відповідей

А 5 см

Б 10 см

В 2,5 см

Г 6 см

Запитання 7

Знайдіть ВС за малюнком.

варіанти відповідей

А √7 см

Б 7 см

В 14 см

Г √14 см

Запитання 8

Знайдіть ∠А за малюнком.

варіанти відповідей

А 45⁰

Б 90⁰

В 60⁰

Г 30⁰

Запитання 9

ABCD - паралелограм. Знайдіть за даними малюнка BD і АС.

варіанти відповідей

А 52 см і 24 см

Б 16 см і 36 см

В 28 см і 76 см

Г 24 см і 16 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест