Теорія підприємств в истемі ринкових відносин

Додано: 20 жовтня 2020
Предмет: Економіка
Тест виконано: 1 раз
7 запитань
Запитання 1

Юридичні особи — суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб - це

варіанти відповідей

мікропідприємство

мале підприємство

середнє підприємство

велике підприємство

Запитання 2

Суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб - це

варіанти відповідей

мікропідприємство

середнє підприємство

мале підприємство

велике підприємство

Запитання 3

Юридичні особи — суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро

варіанти відповідей

мале підприємство

мікропідприємство

велике підприємство

середнє підприємство

Запитання 4

Юридичною особою, що утворюється об'єднанням на пайових (дольових) засадах засобів своїх членів (акціонерів) і належить до товариств з обмеженою відповідальністю, оскільки кож­ний акціонер відповідає за свої зобов'язання лише власним капіта­лом.

варіанти відповідей

корпорація

змішане товариство

ТОВ

товариство з необмежено відповідальністю

Запитання 5

Форма організації бізнесу, що засновується на об'єднанні (пайовому, дольовому) майна різних влас­ників - це

варіанти відповідей

приватне підприємство

партнерство

державне підприємство

корпорація

Запитання 6

Підприємство класифікуються за:

варіанти відповідей

формою власності

за сферою

видом господарської діяльності

все перелічене

Запитання 7

Підприємство ви­конує такі функції:

варіанти відповідей

організаційну

відтворювальну

соціальну

всі перелічені

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест