Теплові двигуни

Додано: 15 квітня 2022
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 562 рази
28 запитань
Запитання 1

Принципова схема теплової машини складається з


 

варіанти відповідей

 свічка

 циліндр

 охолоджувача

 сопла

 робочого тіла

нагрівника

Запитання 2

Під час яких тактів роботи чотирьохтактного двигуна внутрішнього згоряння закриті обидва клапани?


 

варіанти відповідей

 випускання

робочий хід

 стиснення

 усмоктування

Запитання 3

Двигун отримав від згоряння пального 1000 МДж теплоти і віддав у довкілля 200 МДж енергії. Який ККД двигуна?

варіанти відповідей

 40%

 20%

 30 %

 25 %

Запитання 4

Скільки разів за один цикл гази штовхають поршень в чотиритактовому двигуні?


варіанти відповідей

 4

 8

 2

 1

Запитання 5

В тепловому двигуні холодильник...


варіанти відповідей

віддає всю енергію нагрівачу

отримує частину енергії нагрівача і віддає всю її робочому ходу

отримує частину енергії, переданої нагрівачем робочому тілу 

отримує всю енергію, передану нагрівачем, і передає частину її робочому тілу

Запитання 6

Тепловий двигун це - 


 

варіанти відповідей

 пристрій для перетворення електричної енергії на механічну та приведення до руху машин і механізмів

 пристрій для перетворення внутрішньої енергії палива в механічну роботу.

пристрій для перетворення кінетичної енергії тіла в механічну.

Запитання 7

ККД теплового двигуна завжди:

варіанти відповідей

рівний 100%

менший 100%

більший 100%

рівний 0%

Запитання 8

Фізична величина, що дорівнює енергії, яку одержує або віддає тіло в ході теплопередачі

варіанти відповідей

маса

температура

кількість теплоти

питома теплоємність

Запитання 9

Одиниця вимірювання кількості теплоти

варіанти відповідей

Ампер

Джоуль

Ватт

Запитання 10

Теплопровідність це

варіанти відповідей

перенесення теплоти, здійснюване за

рахунок переміщення потоків рідини

або газу в об’ємі

процес поширення теплоти за

допомогою електромагнітних ,

обумовлений тільки температурою і

оптичними властивостями

випромінюючого тіла

це процес передачі теплоти у середині

тіла від одних часток до інших

внаслідок їх руху і взаємного

зіткнення

Запитання 11

Конвекція буває

варіанти відповідей

Гарячою і холодною

Реальною і ідеальною

Вільною і вимушеною

Запитання 12

Речовини, що беруть участь в теплообміні, називають

варіанти відповідей

Теплоносіями

Теплоємкість

Теплообмінними

Запитання 13

Одиниця вимірювання кількості теплоти

варіанти відповідей

Ампер

Джоуль

Ватт

Запитання 14

Впускний і випускний клапани закриті, поршень рухається вгору, стискаючи пальну суміш. Це:

варіанти відповідей

І такт

ІІ такт

ІІІ такт

ІV такт

Запитання 15

Частина теплового двигуна, яка виконує роботу, називається:

варіанти відповідей

Паливо

Нагрівник

Холодильник

Робоче тіло

Запитання 16

Пристрій, у якому теплова енергія згоряння палива перетворюється в механічну роботу, називається:

варіанти відповідей

Електричний двигун

Тепловий двигун

Реактивний двигун

Холодильна машина

Запитання 17

Фізична величина, яка є характеристикою економічності теплового двигуна:

варіанти відповідей

Корисна робота

Кількість теплоти, що виділяється при згорянні палива

ККД

Питима теплота згоряння палива

Запитання 18

75% кількості теплоти, яка виділилась при згорянні палива, пішло на нагрівання деталей двигуна. Це означає, що:

варіанти відповідей

ККД двигуна дорівнює 25%

ККД двигуна дорівнює 75%

На корисну роботу пішло 75% теплоти

Холодильник отримав 25% теплоти

Запитання 19

Частина будь-якого теплового двигуна, яка розсіює певну кількість теплоти в навколишнє середовище, називається:

варіанти відповідей

Нагрівник

Холодильник

Робоче тіло

Циліндр

Запитання 20

Пристрій, у якому нагрітий струмінь пари під тиском обертає вал без допомоги поршня, шатуна і колінчатого вала, називається:

варіанти відповідей

ДВЗ

Газова турбіна

Дизельний двигун

Парова турбіна

Запитання 21

Робочим тілом в ДВЗ є:

варіанти відповідей

Розжарений газ, що виділяється при згорянні палива

Поршень

Циліндр

Пальна суміш

Запитання 22

Є два теплових двигуна. В першому на корисну роботу використовується 1/3 всієї кількості теплоти, що виділяється при згорянні палива, а в другому - 1/4. Який з цих двигунів ефективніший з точки зору економії?

варіанти відповідей

Перший

Другий

Обидва однаково ефективні

Неможливо визначити

Запитання 23

Що є невід'ємною частиною будь-якого теплового двигуна?

варіанти відповідей

Нагрівник

Поршень

Турбіна

Колінчатий вал

Запитання 24

Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Електричний двигун

Двигун внутрішнього згоряння

Парова турбіна

Газова турбіна

Запитання 25

Які процеси відбуваються в чотиритактному двигуні внутрішнього згоряння?

варіанти відповідей

стиск, робочий хід, випуск, продувка

впуск, випуск, запалення, холостий хід

впуск, стиск, робочий хід, випуск

впуск, стиск, робочий хід, холостий хід

Запитання 26

Газ легко стиснути, тому що молекули газу:

варіанти відповідей

легко змінюють свої розміри

притягуються одна до одної

перебувають у безперервному хаотичному русі

розташовані доволі далеко одна від одної

Запитання 27

У якому такті обидва клапани двигуна внутрішнього згоряння закриті, а поршень рухається вниз?

варіанти відповідей

стиснення

робочий хід

випускання

усмоктування

Запитання 28

Який тепловий процес відбувається коли господар запалив дрова в каміні?

варіанти відповідей

нагрівання

плавлення

випаровування

згоряння палива

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест