Контрольна робота 8 клас "Температура. Внутрішня енергія. Тепловий баланс"

Додано: 16 листопада 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
9 запитань
Запитання 1

Яка фізична величина називається внутрішньою енергією тіла?

варіанти відповідей

потенціальні і кінетичну енергію тіла

будь яку енергію

потенціальну і кінетичну енергію частинок

тільки енергію руху частинок

Запитання 2

Температура це - :

варіанти відповідей

явище, яке описує стан тіла

фізична величина, яка показує ступінь нагрітості тіла

фізична величина, яка описує механічну енергію тіла

Запитання 3

Які способи зміни внутрішньої енергії не супроводжуються перенесенням речовини?

варіанти відповідей

конвекція і теплопровідність

випромінювання і теплопровідність

випромінювання і конвекція

Запитання 4

Питома теплоємність бензину 1400 Дж/(кг*С). Що це означає?

варіанти відповідей

бензин нагрівається на 1400С

при охолодженні 1 кг бензину на 1 градус виділяється 1400 Дж тепла

при нагріванні 1 л бензину на 1 градус витрачається 1400 Дж тепла

Запитання 5

Маса сталевої і свинцевої куль однакові. Для нагрівання на один градус якої кулі потрібно затратити менше тепла ?

варіанти відповідей

сталевої

свинцевої

однаково

не можливо визначити

Запитання 6

Визначити ціну поділки С, температуру Т та межі вимірювання термометра

варіанти відповідей

С=2, Т=20, від 30 до 60

С=5, Т=20, від 0 до +60

С=2,5, Т=20, від 30 до 60

С=2,5, Т=20, від -30 до +60

Запитання 7

На скільки градусів охолоне електропраска, виготовлена зі сталі, якщо її маса становить 980 г, а тепло, яке вона виділяє 6,86 кДж?

варіанти відповідей

24 С

14 С

40 С

8 С

Запитання 8

В посудині нагрівається 0,6 л олії. Тепло, яке вона отримує для нагрівання перетворюється за рахунок кінетичної енергії, яку їй передала сталева куля масою 3 кг, що рухалась зі швидкістю 25 м/с. Визначити до якої температури нагріється олія, якщо її початкова темпера була 10 градусів. (Відповідь вказати лише ціле число, заокругливши)

варіанти відповідей

13

10

15

20

Запитання 9

Під час охолодження шматка латуні, що має масу 100 г, до температури 22 С виділяється 3 кДж тепла. Визначити початкову температуру міді.

варіанти відповідей

25

38

100

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест