Підсумковий тест з теми "Теплові явища" 8 клас

Додано: 16 листопада 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
22 запитання
Запитання 1

Який рух називають тепловим?

варіанти відповідей

Упорядкований рух частинок, з яких складаються тіла

Хаотичний рух частинок, з яких складаються тіла

Прямолінійний рух тіла

Нерівномірний рух тіла

Запитання 2

Яка фізична величина визначає тепловий стан тіла?

варіанти відповідей

Густина

Температура

Тиск

Швидкість

Запитання 3

Мідна деталь під час нагрівання розширюється. При цьому збільшується:

варіанти відповідей

Розмір атомів Купруму

Густина міді

Відстань між атомами Купруму

Кількість атомів у деталі

Запитання 4

Чому глибокий пухкий сніг захищає озимину від вимерзання?

варіанти відповідей

Тому що він має високу теплопровідність

Тому що він має низьку теплопровідність

У пухкому снігу є багато повітря, яке погано проводить тепло

Сніг не захищає озимину від вимерзання

Запитання 5

Який зв`язок між температурою за абсолютною шкалою та шкалою Цельсія?

варіанти відповідей

T = t + 273

T = t - 273

T = t ⋅ 273

T = t ∕ 273

Запитання 6

Кількістю теплоти називають внутрішню енергію, яку ...

варіанти відповідей

Має тіло

Отримує тіло під час виконання над ним роботи

Тіло втрачає при виконанні ним роботи

Тіло отримує або втрачає під час теплообміну

Запитання 7

Внаслідок чого здійснюється передача енергії від Сонця до Землі?

варіанти відповідей

Теплопровідності

Конвекціїї

Випромінювання

Виконання роботи

Запитання 8

Свинець плавиться за температури 327 0С. Що можна сказати про температуру твердення (кристалізації) свинця?

варіанти відповідей

Вона також дорівнює 327 0С

Вона нижча від температури плавлення

Вона вища від температури плавлення

Вона дорівнює 0 0С

Запитання 9

Випаровування відбувається ...

варіанти відповідей

тільки за температури кипіння

за будь-якої температури

за певної температури для кожної речовини

за високих температур

Запитання 10

Позначте одиницю вимірювання питомої теплоємності речовини.

варіанти відповідей

Дж/(кг⋅0С)

0С

Дж/кг

Дж

Запитання 11

Як називається процес переходу речовини з твердого стану в рідкий?

варіанти відповідей

Пароутворення

Конденсація

Плавлення

Сублімація

Запитання 12

Порівняйте, для плавлення якої речовини, взятої при температурі плавлення, потрібно витратити більше енергії: 1 кг льоду чи 2 кг свинцю? ( λ льда = 332 кДж/кг, λ свинцю = 25 кДж/кг )

варіанти відповідей

Для першої речовини

Для другої речовини

Однакове значення

Недостатньо даних

Запитання 13

Як називається процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий?

варіанти відповідей

Конденсація

Сублімація

Плавлення

Пароутворення

Запитання 14

Унаслідок повного згоряння сухих дров виділилось Q = 50 000 кДж енергії. Скільки дров згоріло? ( q сухих дров = 10 000 кДж/кг )

варіанти відповідей

m = 50 кг

m = 10 кг

m = 0,5 кг

m = 5 кг

Запитання 15

Яке з видів палива є природним?

варіанти відповідей

Мазут

Нафта

Бензин

Спирт

Запитання 16

Чи може ККД теплового двигуна дорівнювати 100%?

варіанти відповідей

Може, якщо використати велику кількість палива

Не може, тому що мають місце втрати, зумовлені різними факторами

Не може, тому що двигун має скінчені розміри

Може, якщо тертя між конструктивними елементами звести до нуля

Запитання 17

Будь-яка теплова машина складається з трьох основних частин:

варіанти відповідей

Термос

Нагрівник

Робоче тіло

Холодильник

Запитання 18

Які процеси відбуваються в чотиритактному двигуні внутрішнього згоряння?

варіанти відповідей

Стиск, робочий хід, випуск, продувка

Впуск, стиск, робочий хід, випуск

Впуск, випуск, запалення, холостий хід

Впуск, стиск, робочий хід, холостий хід

Запитання 19

З наведених об’єктів виберіть теплові двигуни:

варіанти відповідей
Запитання 20

Виберіть хибне твердження:

варіанти відповідей

Під час роботи теплові двигуни не викидають в атмосферу шкідливі речовини

ККД теплового двигуна менше 100%

ККД теплового двигуна обчислюють за формулою: η =Aкор /Qповна

Парова турбіна − приклад теплової машини

Запитання 21

Обчисліть ККД теплового двигуна, який за рахунок 1 кДж енергії, отриманої від нагрівника, виконує роботу 400 Дж.

варіанти відповідей

η = 60%

η = 40%

η = 100%

η = 12,5%

Запитання 22

Укажіть основні напрямки подолання енергетичної кризи

варіанти відповідей

Економія наявних викопних ресурсів

Поступова заміна палива з викопних ресурсів на паливо, одержуване з рослин

Використання альтернативних джерел енергії

Прискорити та розширити добування викопних ресурсів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест