І закон термодинаміки

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 15 разів
12 запитань
Запитання 1

Виберіть правильне твердження, при адіабатному розширенні:

варіанти відповідей

робота не виконується

внутрішня енергія не змінюється

внутрішня енергія зменшується

внутрішня енергія збільшується

Запитання 2

Під час якого процесу робота газу дорівнює нулю?

варіанти відповідей

ізобарного

адіабатного

ізотермічного

ізохорного

Запитання 3

Для ізохорного процесу перший закон термодинаміки виглядає так…


варіанти відповідей

Q = ΔU + A

Q = A

Q = ΔU

ΔU=А

Запитання 4

Знайдіть кількість речовини одноатомного ідеального газу, якщо його внутрішня енргія дорівнює 23 кДж, а температура 27 0 С. Результат округлити до цілого значення

варіанти відповідей

6 моль

68 моль

67 моль

7 моль

Запитання 5

Під час ізобарного нагрівання об'єм повітря збільшився від 20л до 40л. При цьому газ виконав роботу 10 кДж. Визначте тиск повітря.

варіанти відповідей

100кПа

500кПа

50кПа

5кПа

Запитання 6

Під час адіабатного процесу газ виконав роботу 100кДж. Як змінилася його внутрішня енергія?

варіанти відповідей

збільшилася на 100кДж

зменшилася на 100кДж

не змінилася

не можливо визначити

Запитання 7

1.    На скільки змінилася внутрішня енергія 20 г гелію при зниженні температури на 10 0С? Молярна маса гелію дорівнює 4 г/моль.


варіанти відповідей

зросла на 415 Дж

збільшилася на 623 Дж

зменшилася на 415 Дж

зменшилася на 623 Дж

Запитання 8

Газ отримав кількість теплоти в 5МДж і виконав роботу 2МДж. На скільки змінилася його внутрішня енергія?

варіанти відповідей

зменшилася на 3МДж

збільшилася на 3МДж

збільшилася на 7МДж

зменшилася на 7МДж

Запитання 9

Геометричний зміст роботи газу в термодинаміці при довільному процесі:

варіанти відповідей

робота газу чисельно дорівнює площі фігури під графіком залежності p(V)

робота газу чисельно дорівнює периметру фігури під графіком залежності p(V)

робота газу чисельно дорівнює об'єму фігури під графіком залежності p(V)

робота газу чисельно дорівнює площі фігури під графіком залежності p(T)

Запитання 10

Робота газу при ізобарному процесі визначається за формулою:

варіанти відповідей

A = Fscosα

A = pΔV

A = VΔp

A = 3mRT/2M

Запитання 11

Внутрішня енергія ідеального одноатомного газу визначається за формулою:

варіанти відповідей

U = 3kT/2

U = 3mRT/2M

U = 3MRT/2m

U = pΔV

Запитання 12

Яку кількість теплоти треба передати ідеальному газу, щоб його внутрішня енергія зросла на 100Дж і при цьому він виконав роботу 200Дж?

                            

варіанти відповідей

100 Дж 

 200 Дж   

 300 Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест