Тест - Перпендикулярність прямої та площини

Додано: 27 травня 2020
Предмет: Математика, 10 клас
Тест виконано: 328 разів
12 запитань
Запитання 1

 Яке твердження правильне?

варіанти відповідей

Якщо одна з двох прямих перпендикулярна до третьої прямої, то і друга пряма перпендикулярна до цієї прямої

Якщо дві прямі перпендикулярна до третьої прямої, то вони паралельні.

Якщо дві прямі перпендикулярні до площини, то вони паралельні

до двох прямих, що лежать у площині

до любої прямої, що лежать у площині.

Запитання 2

Пряма m перпендикулярна до прямих a і b, які лежать в площині α, але m не перпендикулярна до площини α. Тоді прямі a і bваріанти відповідей

паралельні

перетинаються

мимобіжні

перпендикулярні

дотикаються

Запитання 3

 Площина α проходить через вершину А ромба ABCD перпендикулярно до діагоналі АС. Тоді діагональ BD

варіанти відповідей

перпендикулярна до площини α

паралельна до площини α

лежить в площині α

до однієї прямої, що лежить у площині

до двох прямих, що лежать у площині

Запитання 4

 a ∥ α, b ⊥ α. Тоді прямі a і b не можуть бути…

варіанти відповідей

мимобіжними

перпендикулярними

не перетинаються

паралельними

перетинаються

Запитання 5

ABCD – паралелограм, BD ⋲ α, AC ⊥ α.  Тоді ABCD не може бути…


варіанти відповідей

чотирикутником

квадратом

ромбом

трикутником

прямокутником

Запитання 6

Пряма перпендикулярна площині круга, якщо вона перпендикулярна двом …


варіанти відповідей

радіусам

діаметрам

хордам

дотична

пряма

Запитання 7

Пряма називається перпендикулярною до площини, якщо вона перпендикулярна…варіанти відповідей

до однієї прямої, що лежить у площині

паралельна до площини α

до любої прямої, що лежать у площині

перпендикулярна до площини α

до двох прямих, що лежать у площині

Запитання 8

Пряма m перпендикулярна до прямих a і b, які лежать в площині

, але m не перпендикулярна до площини

. Тоді прямі a і bваріанти відповідей

паралельні

перпендикулярні

мимобіжні

не перетинаються

перетинаються

Запитання 9

Діагональ АС квадрата ABCD перпендикулярна до деякої площини α, яка проходить через точку А. Тоді діагональ BD

варіанти відповідей

перпендикулярна до площини α

паралельна до площини α

лежить в площині α

перпендикулярними

паралельними

Запитання 10

ABCD – паралелограм, АВ ⋲ α, ВС ⊥ α. Тоді ABCD не може бути…

варіанти відповідей

чотирикутником

квадратом

прямокутником

паралелограмом

ромбом

Запитання 11

a ∥ b, a ⊥ c. Прямі b і с не можуть бути…

варіанти відповідей

паралельними

перпендикулярними

мимобіжними

перетинаються

не перетинаються

Запитання 12

Яке твердження неправильне?


варіанти відповідей

Через будь-яку точку простору проходить пряма, яка перпендикулярна до даної площини, і тільки одна

Якщо дві прямі перпендикулярна до третьої прямої, то вони паралельні

Через точку, не лежить на даній прямій, можна побудувати тільки одну пряму, перпендикулярну даній прямій

Через точку, що не лежить на прямій можна побудувати тільки одну площину, перпендикулярну даній прямій

Якщо дві прямі перпендикулярні до площини, то вони паралельні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест