Тест "Податкова система"

Додано: 16 листопада 2020
Предмет: Економіка, 7 клас
Тест виконано: 935 разів
12 запитань
Запитання 1

Який з цих законодавчих актів регулює відносини у сфері справляння податків і зборів, що стягуються в Україні?

варіанти відповідей

Конституція України

Закон України “Про державний бюджет на відповідний рік”

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України

Запитання 2

Діяльність держави і  платників у процесі нарахування, сплати, зарахування  податків, контролю за своєчасністю та повнотою їх надход- ження до бюджету – це:


варіанти відповідей


Податкова робота

Податкова політика

Податкова система

Податкова декларація

Запитання 3

Вказати функції податків:

варіанти відповідей

Фіскальна,  регулювальна  і контрольна

Нагромаджувальна і економічна

Накопичувальна і стримулювальна

Фіскальна, стимулювальна і змішана

Запитання 4

Яка функція податків проявляється під час формування і наповнення бюджету держави?


варіанти відповідей


Регулювальна

Стимулювальна

Фіскальна

Розподільча

Запитання 5

До якої групи податків належить єдиний податок?

варіанти відповідей

Прямі загальнодержавні

Непрямі загальнодержавні

Місцеві, податки на споживання

Прямі місцеві

Запитання 6

Обов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб до бюджетів, здійснювані у  порядку  і на  умовах,  що  визначаються  законодавчими актами  країни – це:


варіанти відповідей

Об’єкт оподаткування

Податки

База оподаткування

Ставка податку

Запитання 7

Що означає поняття “об’єкт оподаткування”?

варіанти відповідей

Майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку

Майно

Це   розмір   податкових   нарахувань   на   одиницю   виміру   бази оподаткуванняДохід (прибуток) або його частина

Запитання 8

Що означає поняття “податкові пільги”?


варіанти відповідей

Це  передбачене  податковим  законодавством  звільнення  платника

податку від нарахування та сплати податку

Це  передбачені  податковим  і  митним  законодавством  звільнення платника податку від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору

 Це   розмір   податкових   нарахувань   на   одиницю   виміру   бази оподаткування

Це знижка

Запитання 9

Які з перелічених податків відносяться до загальнодержавних?


варіанти відповідей

Податок  на  прибуток  підприємств 


Податок на особисте майно

Збір за місця для паркування  транспортних засобів

Туристичний збір

Запитання 10

Особи, які мають об’єкти оподаткування або проводять діяльність, що є об’єктом оподаткування, сплачують податки та збори – це:

варіанти відповідей

Платники

Суб’єкти оподаткування

Особи

Платники податків

Запитання 11

Обов’язки платників податку:

варіанти відповідей

Представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно

Безоплатно  отримувати  інформацію  про  податки  та  збори  та нормативно-правові акти, що їх регулюють

Сплачувати податки і збори  у встановлені строк и

Користуватися податковими пільгами за наявності підстав

Запитання 12

Права платників податку:


варіанти відповідей

Стати на облік у контролюючих органах

Сплачувати податки і збори у встановлені строки

Вести  в  установленому  порядку  облік  доходів  і  витрат,  складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів

Користуватися податковими пільгами за  наявності підстав 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест