Органічні речовини живих організмів (підготовка до зно)

Тест можна використати у підготовці до зно ,а також для перевірки знань з теми.

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
88 запитань
Запитання 1

Скільки відомо амінокислот?

варіанти відповідей

12

100

20

50

Запитання 2

Скільки атомів карбону можуть містити моносахариди?

варіанти відповідей

від 30 до 45

від 1 до 100

від 3 до 10

від 4 до 12

Запитання 3

Білки-це

варіанти відповідей

Олігосахариди

Моносахариди

Мономери

Біополімери

Запитання 4

При розщеплені 1г білка вивільняється ... енергії?

варіанти відповідей

16,4кДж

18,3кДж

17.2кДж

12,8кДж

Запитання 5

Мономерами білків є:

варіанти відповідей

Моносахариди

Нуклеїн

Біополімери

Амінокислоти

Глюкоза

Запитання 6

Первинна структура білків-це ...

варіанти відповідей

Залишки амінокислот з'єднані пептидним зв'язком

Взаємодія білкових молекул

Глобули з'єднані пептидним зв'язком

Гідрофобні залишки які з'єднані пептидним зв'язком

Запитання 7

Деструкція-це...

варіанти відповідей

Руйнування четвертинної,третинної та вторинної структури білків

Розформування білка

Білки повертаються в первинну форму

Руйнування первинної структури білків

Запитання 8

Які функції ферментів?

варіанти відповідей

Транспортна

Запасна або Регенераційна

Розщеплення або синтез

Руйнівна або будівельна

Запитання 9

Мономерами Нуклеїнової кислоти є:

варіанти відповідей

Моносахариди

Нуклеотиди

Фосфоліпиди

Олігосахариди

Запитання 10

ДНК – це макромолекула, яка складається з

варіанти відповідей

Трьох ланцюгів нуклеотидів

Одного ланцюгів нуклеотидів

Двох ланцюгів нуклеотидів

Чотирьох ланцюгів нуклеотидів

Запитання 11

Яка нуклеїнова кислота здійснює перенесення спадкової інформації до місця синтезу білка? 

варіанти відповідей

іРНК

рРНК

тРНК

РНК

Запитання 12

Мономерами ДНК і РНК є:

варіанти відповідей

азотисних Основ

Дезоксирибоза и рибоза

Нуклеотиди

Рибосоми

Запитання 13

Назвіть полісахарид, який входить до складу клітинної стінки рослин.

варіанти відповідей

Крохмаль

Хітин

Муреїн

Целюлоза

Глікоген

Мукополісахарид

Запитання 14

Денатурація-це...

варіанти відповідей

Руйнування четвертинної,третинної та вторинної структури білків

Розформування білка

Білки повертаються в первинну форму

Руйнування первинної структури білків

Руйнування природної структури білка без деструкції

Запитання 15

Мономерами полісахаридів є:

варіанти відповідей

Моносахариди

Нуклеотиди

Фосфоліпиди

Олігосахариди

Запитання 16

Відомі такі види ліпідів:

варіанти відповідей

Моносахариди

Воски

Фосфоліпиди

Олігосахариди

Стероїди

Ліпопротеїди

Нуклеопротеїди

Глікопротеїди

Запитання 17

Третинна структура білків-це ...

варіанти відповідей

Залишки амінокислот з'єднані пептидним зв'язком

Взаємодія білкових молекул

Глобули або фібрили закручені певним чином

Гідрофобні залишки які з'єднані пептидним зв'язком

Комплекс,який складається з кількох глобул

Запитання 18

Яка нуклеїнова кислота слугує матрицею для транскрипції? 

варіанти відповідей

іРНК

рРНК

мРНК

РНК

ДНК

Запитання 19

Вкажіть групу вуглеводів, які належать до дисахаридів.

варіанти відповідей

Сахароза, глюкоза, тетроза.

Лактоза, рибоза, фруктоза.

Трегалоза, дезоксирибоза, тріоза.

Мальтоза,трегалоза, лактоза.

Мальтоза, рибоза, сахароза.

Лактоза,мальтоза, пентоза.

Запитання 20

Сахароза складається з:

варіанти відповідей

Глюкоза+глюкоза

Глюкоза+галактоза

Трегалоза+тріоза.

Глюкоза+лактоза.

Глюкоза+фруктоза.

Запитання 21

Які функції ліпідів (вибрати усі правильні варіанти)?

варіанти відповідей

Транспортна

Регуляторна

Розщеплення або синтез

Захисна

Будівельна

Регенераційна

Енергетична

Резервна

Запитання 22

рРНК – це макромолекула, яка складається з

варіанти відповідей

Трьох ланцюгів нуклеотидів

Одної субодиниці

Двох ланцюгів нуклеотидів

Чотирьох субодиниць

З двох субодиниць

Запитання 23

Яка нуклеїнова кислота здійснює перенесення амінокислот до місця синтезу білка? 

варіанти відповідей

іРНК

рРНК

тРНК

РНК

Запитання 24

Яка нуклеїнова кислота здатна до реплікації? 

варіанти відповідей

іРНК

рРНК

тРНК

РНК

ДНК

Запитання 25

Виберіть усі групи вуглеводів

варіанти відповідей

Олігосахариди

Моносахариди

Мономери

Біополімери

Полісахариди

Дисахариди

Запитання 26

Чим корисна целюлоза організму людини, якщо відомо ,що шлунково-кишковий тракт її не перетравлює?

варіанти відповідей

Допомагає життєдіяльності бактерій

Вбиває бактерії

Розщеплює білки

Сприяє перистальтиці

Вбирає токсини

Запитання 27

Які з наведених нижче сполук складаються не з амінокислот?

варіанти відповідей

Целюлоза

Кератин

Гемоглобін

Хітин

Вітамін D

РНК полімераза

Хімотрипсин

Холестерол

Запитання 28

Правильно згрупуйте речовини та їх функції:

1- Фосфоліпіди; А- захисна

2- стероїди ; Б-енергетична

3- воски ; В-структурна

4- жири ; Г-сигнальна

варіанти відповідей

1-А,2-Б,3-Г,4-В

1-Б,2-Г, 3-А,4-В

1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б

1-Г,2-Б,3-А,4-В

Запитання 29

Вставте пропущені слова у реченні.

Головний жіночий гормон....,головний чоловічий гормон....Вони стимулюють розвиток....,є похідними....


варіанти відповідей

Естрадіол,прогестерон,статевих ознак, фосфоліпідів.

Естрадіол,тестостерон,статевих ознак,ліпідів.

Прогестерон,тестостерон,внутрішніх ознак,білків.

Тестостерон,естрадіол,статевих ознак,ліпідів.

Тестостерон,естрадіол,внутрішніх ознак,вуглеводів.

Запитання 30

Бабаки,борсуки,їжаки, ведмеді, ховраки, як джерело води під час сплячки, використовують.

варіанти відповідей

Білки

Вуглеводи

Нуклеїнові кислоти

Жири

Запитання 31

Верблюди у горбах запасають і використовують певні сполуки ..., як джерело води. Як називають таку воду?

варіанти відповідей

Ліпіди,екзогенна

Вуглеводи, ендогенна

Нуклеїнові кислоти, екзогенна

Жири, ендогенна.

Запитання 32

Серед запропонованих формул органічних речовин виберіть формулу глюкози:

варіанти відповідей

C6H10O5

C6H12O6

C12H22O11

C2H5OH

Запитання 33

Серед запропонованих функціональних груп виберіть ту , що належить жирним кислотам:

варіанти відповідей

-ОН

-СООН

-NH2

-СOH

Запитання 34

Під час окиснення 1 г жиру виділяється близько .... кДж  енергії

варіанти відповідей

37

38

39

40

Запитання 35

Жири це поєднання

варіанти відповідей

одноатомних спиртів та алканів

багатоатомних спитрів та алкенів

гліцеролу та карбонових кислот

етанолу та гліцеролу

Запитання 36

Транс-жирами, шкідливими для організму людини, бувають

варіанти відповідей

тільки насичені жири

тільки ненасичені жири

частово насичені та ненасичені жири

Запитання 37

Вкажіть молекулярну формулу сахарози


варіанти відповідей

С12Н22О11

С6Н12О6

С6Н6О

(С6Н11О5)n

Запитання 38

Явище руйнування вторинної, третинної та четвертинної структур білкової молекули називається:

варіанти відповідей

полімерізація

денатурація

деструкція

гідроліз

Запитання 39

Пептидні зв’язки утворюються при взаємодії амінокислот з:  

варіанти відповідей

металами

лугами

іншими амінокислотами

спиртами

Запитання 40

Пептидний зв'язок має вигляд:


варіанти відповідей

-COOH

-CO-NH-

-NO-CH-

-CO2-NH3-

Запитання 41

Біуретова реакція - це:

варіанти відповідей

поява фіолетового забарвлення при дії на білок розчину лугу та купрум(ІІ) сульфату

поява жовтого забарвлення при дії на білок концентрованої нітратної кислоти

випадання темно-бурого осаду внаслідок дії на білок плюмбум(ІІ) ацетату в лужному середовищі

поява малинового забарвлення під час дії на білок фенолфталеїну

Запитання 42

Вкажіть усі чинники, що викликають руйнування структури білка

варіанти відповідей

концентрований розчин солі

голосний звук

висока температура

радіоактивні промені

кислоти

луги

спирти

глюкоза

Запитання 43

Вкажіть нітрогеновмісну органічну сполуку.

варіанти відповідей

етанол

білок

крохмаль

сахароза

Запитання 44

Укажіть рядок продуктів найбагатших на білки.

варіанти відповідей

картопля, пшенична крупа, м'ясо

яблука, горіхи, апельсини

м'ясо, риба, бобові

риба. буряк . морква

Запитання 45

Укажіть, як називається процес, що відбувається під час приготування яєчні.

варіанти відповідей

гідроліз

естерифікація

денатурація

гідрування

Запитання 46

Вкажіть кількість пептидних звязків у трипептиді.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 47

Первинна структура білка:


варіанти відповідей
Запитання 48

Вторинна структура білка:


варіанти відповідей
Запитання 49

Назва білків-каталізаторів в живих організмах

варіанти відповідей

ферменти

тромбоцити

нітрати

амінокислоти

Запитання 50

Які хімічні елементи входять до складу білків


варіанти відповідей

С, О,Н, Р

C,O,S

С,Н,О,N

C, O, N

Запитання 51

Вкажіть функціональні групи містять амінокислоти:

варіанти відповідей

альдегідну і карбоксильну

аміногрупу і карбоксильну

нітрогупу і карбоксильну

карбоксильну і гідроксильну

Запитання 52

Відомо, що нирки людини і ссавців укриті пружним жировим шаром. Жири також накопичуються у підшкірній жировій клітковині тварин (у синіх китів, наприклад, близько 50 см), що дозволяє їм жити в умовах холодного клімату.

Яку біологічну функцію виконують ліпіди у наведеному прикладі?

варіанти відповідей

енргетичну

будівельну

резервну

захисну

регуляторну

Запитання 53

Вуглеводи - це сполуки:

варіанти відповідей

відповідають здебільшого формулі (СН2Ο)n

містяться у клітинах тварин і грибів до 60-90%

містяться у клітинах рослин до 60-90%

поділяють на моносахариди, олігосахариди та полісахариди

Запитання 54

Вкажіть вуглеводи які добре розчинні у воді та солодкі на смак

варіанти відповідей

рибоза, дезоксирибоза

глюкоза, фруктоза, галактоза

мальтоза, сахароза, лактоза

крохмаль,целюлоза, хітин, глікоген

Запитання 55

Моносахариди беруть участь у синтезі багатьох речовин клітини, а саме:

варіанти відповідей

ДНК і РНК

крохмалю, целюлози, хітину

стероїдів та восків

протеїнів та протеїдів

Запитання 56

Білки - це:

варіанти відповідей

високомолекулярні сполуки

нітрогенвмісні біополімери

сполуки, мономерами яких є залишки амінокислот

сполуки які складаються з одного або декількох поліпептидних ланцюгів і можуть містити до кількох тисяч амінокислотних залишків

органічні речовини, що належать до класу полігідроксикарбонільних сполук

жироподібні речовини, що входять до складу всіх живих клітин

Запитання 57

Білки класифікують за:

варіанти відповідей

структурою

складом

будовою

функціями

Запитання 58

Властивості білків зумовлені

варіанти відповідей

різноманітним складом амінокислот

розчинністю у воді

послідовністю амінокислотних залишків

просторовою структурою

електролітичними властивостями

Запитання 59

Вкажіть рівень структурної організції білкової молекули зображеної на малюнку

варіанти відповідей

первинна

вторинна

третинна

четвертинна

Запитання 60

Деструкція - це

варіанти відповідей

необоротний процес

здатність повертати свою природну структуру після усунення чинника, що привів до денатурації

руйнування первинної структури білка

властивість білка змінювати свою структуру під дією хімічних речовин

Запитання 61

Ферментами або ензимами - це сполуки які:

варіанти відповідей

високомолекулярні сполуки, які забезпечують зберігання і передачу спадкової інформації

білкові молекули, що впливають на перебіг біохімічних реакцій

прискорюють хімічні реакції в мільйони разів

існують в усіх живих клітинах

група органічних сполук, які є похідними вищих жирних кислот, спиртів або альдегідів

Запитання 62

Вкажіть, які із перечислених білків виконують захисну функцію

варіанти відповідей

актин

гемоглобін

імуноглобулін

інтерферон

протеїн

аглютиніни

Запитання 63

Вкажіть, до складу яких утворень хребетних тварин входить білок кератин?

варіанти відповідей
Запитання 64

Який якісний реактив на крохмаль?

варіанти відповідей

розчин лугу

розчин спирту

спиртовий розчин йоду

Запитання 65

Кінцевим продуктом фотосинтезу являється яка речовина?

варіанти відповідей

сахароза

крохмаль

глюкоза

целюлоза

Запитання 66

До вуглеводнів належать:

варіанти відповідей

глюкоза

сахароза

крохмаль

целюлоза

жири

білки

Запитання 67

Крохмаль і целюлоза:

(Вибери правильні відповіді)

варіанти відповідей

природні полімери з молекулярною масою, що може сягати декілька мільйонів і сотень тисяч.

природні полісахариди

природні поліпептиди

Запитання 68

Який білок підтримує рівень глюкози в крові і виконує гормональну функцію:

варіанти відповідей

пепсин

міозин

інсулін

гемоглобін

Запитання 69

Мукополісахарид, що запобігає зсіданню крові

варіанти відповідей

лігнін

гепарин

глікоген

хітин

Запитання 70

Вуглевод клітини тварин та грибів, який виконує запасаючу функцію

варіанти відповідей

глікоген

хітин

целюлоза

крохмаль

Запитання 71

Полісахариди

варіанти відповідей

крохмаль, глікоген

мальтоза, сахароза

глюкоза, фруктоза

хітин, целюлоза

Запитання 72

Напишіть які продукти реакції утворюються в результаті спиртового бродіння глюкози

варіанти відповідей

молочна кислота

етанол

кисень

вуглекислий газ

Запитання 73

Під час гідролізу сахарози утворюються такі моносахариди

варіанти відповідей

глюкоза

рибоза

фруктоза

галактоза

Запитання 74

Під час реакції фотосинтезу утворилося 90 г глюкози, який об'єм вуглекислого газу поглинула рослина?

варіанти відповідей

11,2

22,4

44,8

67,2

Запитання 75

Виберіть фізичні властивості крохмалю:

варіанти відповідей

розчинний у холодній воді

білий аморфний хрусткий порошок

у гарячий воді набухає

має солодкий смак

Запитання 76

Сахарози найбільше в таких продуктах

варіанти відповідей

виноград

цукрова тростина

рис

кукурудза

цукрових буряках

Запитання 77

Глюкозу інакше називають:

варіанти відповідей

а) виноградний цукор;

б) молочний цукор;

в) тростинний цукор;

г) немає правильної відповіді

Запитання 78

100 грам жиру дає...грам води

варіанти відповідей

1,1

11

110

1100

Запитання 79

Жири зазвичай становлять .....% від загальної маси тіла людини

варіанти відповідей

15

25

9

30

Запитання 80

Оберіть продукти, цінні жирні сполуки яких не синтезуються в організмі та є життєво необхідними

варіанти відповідей
Запитання 81

Жири, що містять переважно залишки молекул насичених кислот за агрегатним станом найчастіше

варіанти відповідей
Запитання 82

Жири, що містять переважно залишки молекул ненасичених кислот за агрегатним станом найчастіше

варіанти відповідей
Запитання 83

До твердих жирів рослинного походження належить .... олія

варіанти відповідей
Запитання 84

Винятком серед рідких олій тваринного походження є .... жир

варіанти відповідей
Запитання 85

Оберіть характеристики рідких жирів

варіанти відповідей

називають "олії"

містять переважно залишки насичених кислот

містять олеїнову та ліноленову кислоти

переважно жири рослинного походження

Запитання 86

Трилінолеат складається із залишків трьох 

молекул .......

варіанти відповідей

стеаринової кислоти

ліноленової кислоти

лінолевої кислоти

Запитання 87

Яка довжина та молекулярна маса молекули ДНК, кодуючий ланцюг якої має послідовність нуклеотидів

ААГ ТЦГ ГАТ АГЦ ТТГ АТЦ ТАА ?


варіанти відповідей

14,28 нм, 14490 а.о.м.

7,14 нм, 7245 а.о.м.


7,14 нм , 14490 а.о.м.

14,28 нм, 7245 а.о.м.

Запитання 88

Молекула ДНК побудована за принципом комплементарності, що формується між нітратними основами

варіанти відповідей

А=Г

Т=Ц

Ц=Т

Ц=Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест