Тест у форматі ЗНО

Додано: 23 квітня
Предмет: Алгебра, 11 клас
Копія з тесту: тест у форматі ЗНО 2
Тест виконано: 391 раз
32 запитання
Запитання 1

Яка частина площі паралелограма заштрихована?

варіанти відповідей

45%

80%

50%

60%

25%

Запитання 2

Яке з наведених чисел є найменшим?

варіанти відповідей

23

3 · 2

3+2

3 : 2

32

Запитання 3

Розв'яжіть нерівність log4 х < 1

варіанти відповідей

( -∞; 1 )

( -∞; 4 )

( 4; +∞ )

( 0; 4 )

( 1; +∞ )

Запитання 4

Спростіть вираз 0,3а6 : (3а2)

варіанти відповідей

0,1а3

0,1а4

0,3а4

0,1а12

10а3

Запитання 5

Розвяжіть рівняння (х + 2 )(2х - 5) =0

варіанти відповідей

2 і 5

-2 і -5 ⁄ 2

2 і 2,5

-2 і 2,5

-2 і - 5

Запитання 6

Якщо х = 5у + 8, то у =...

варіанти відповідей

0,2х - 8

5х - 40

0,2( х - 8 )

5х + 40

0,2( х + 8 )

Запитання 7

Укажіть формулу для обчислення об'єму конуса, площа основи якого дорівнює S, а висота дорівнює H

варіанти відповідей

V = SH

V = ½SH

V = 4SH

V = ¾SH

V = ⅓SH

Запитання 8

Яке з наведених чисел є розв'язком нерівності |х| < 5?

варіанти відповідей

5

- 8

- 6

- 4

8

Запитання 9

Спростіть вираз ( 1 - sin2α )tg2α

варіанти відповідей

sin2α

cos2α

1

sin2α

ctg2α

Запитання 10

Скоротіть дріб а2 - в2 ∕ а2 - ав

варіанти відповідей

а + в ∕ а

а - в ∕ а

в ∕ а

в

а + в ∕ в

Запитання 11

На рисунку зображено паралелограм. Які з тверджень є правильними?

І ∠АВС + ∠ВСD = 180°

ІІ АВ = СD

ІІІ АВ ⊥ СD

варіанти відповідей

лише І

лише ІІ та ІІІ

лише І та ІІ

лише І та ІІІ

лише ІІ

Запитання 12

Якому з проміжків належить число log21 ∕ 3

варіанти відповідей

(-∞ ; -3)

(-3 ; -1)

(-2; 1)

(1;3)

(3; +∞)

Запитання 13

Розв'яжіть нерівність (2 ⁄ 5)х>(5 ⁄ 2)

варіанти відповідей

( 5/2; +∞)

(-∞;-1)

(-1;+∞)

(-∞;2/5)

(-1;1)

Запитання 14

Вкажіть найбільший цілий розв'язок нерівності (х-2)2(х+5)/(х+7)≤0

варіанти відповідей

2

-5

-7

5

-2

Запитання 15

Знайдіть величину кута х

варіанти відповідей

40°

70°

140°

110°

60°

Запитання 16

У коробці є цукерки двох видів: шоколадні та карамельні, при чому шоколадних в 5 разів більше , ніж карамельних.Якою може бути загальна кількість цукерок?

варіанти відповідей

72

61

50

44

27

Запитання 17

Розташуйте числа в порядку зростання а = 510, в = 254, с = 1253

варіанти відповідей

авс

вса

вас

сав

асв

Запитання 18

В Δ АВС вписано квадрат КLMN. Висота цього трикутника, проведена до сторони АС дорівнює 6см. Знайдіть периметр квадрата, якщо Ас = 10см

варіанти відповідей

10

12

15

18

20

Запитання 19

Якому значенню може дорівнювати сторона трикутника, якщо дві інші дорівнюють 3см і 10см?

варіанти відповідей

3

5

7

11

15

Запитання 20

Укажіть вираз, значення якого не є простим числом

варіанти відповідей

15 - 4

√25

38 : 19

15 + 4


√81

Запитання 21

На рисунку зображено квадрат АВСD зі стороною 1см і прямокутний трикутник СDE, гіпотенуза якого дорівнюэ √5см Установіть відповідність між початком речення (1-3) та його закінченням ( А-Д)


1. Довжина катета FD= ...

2. Радіус кола описаного навколо квадрата= ...

3. Відстань від точки F до прямої ВС = ...

А 1

Б 1/√2

В √2

Г 2

Д 2√2

варіанти відповідей

АБГ

ГВА

ДАБ

ГБА

АДВ

Запитання 22

На рисунку зображено куб. До кожного початку речення (1-3) доберіть його закінчення(А-Д)

1. пряма СВ

2. пряма СD1

3. пряма АС


А паралельна площині (АА1В1)

Б перпендикулярна до площини(АА1В1)

В належить площині (АА1В1)

Г має з площиною (АА1В1) лише дві спільні точки

Д утворює з площиною (АА1В1) кут 45°

варіанти відповідей

БАВ

ВДГ

БАД

АДВ

ГДВ

Запитання 23

Установіть відповідність між рівнянням (1-3) та кількістю його коренів (А-Д)

1. cosх = π/3

2. х2 - 4/ х+2

3 х4 +3х2 - 4 = 0


А жодного

Б один

В два

Г три

Д безліч

варіанти відповідей

АБВ

БВГ

ВГД

АБД

ДГВ

Запитання 24

Установіть відповідність між пропорціями (1-3) та значеннями їх невідомих членів(А-Д)

1. х:5=2,2:121

2. 6/х=2/3

3. 7/4:2/3= х: 16/7


А 11

Б 9

В 6,5

Г 6

Д 1/11

варіанти відповідей

АБГ

ВАГ

ДБА

ДБГ

АГВ

Запитання 25

Початкова вартість сукні становила 144 грн. Внаслідок уцінення ціна зменшилась на 20%.

1.Обчисліть вартість сукні після уцінення

2.Скільки відсотків становить початкова ціна сукні від її вартості після уцінення?

варіанти відповідей

115,2; 80

28,8; 80

28,8; 125

115,2; 120

115,2; 125

Запитання 26

Відстань між містами пішохід долає за 6 годин, а велосипедист з 2 години.

1. Визначте відстань між містами, якщо швидкість велосипедиста на 12км/год більша від швидкості пішохода.

2. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо вирушать одночасно назустріч один одному?

варіанти відповідей

36; 2

36; 1,5

48; 1,5

24; 2

24; 1

Запитання 27

Катет рівнобедреного прямокутного трикутника дорівнює 12см. В трикутник вписано квадрат, дві вершини якого містяться на катетах, а дві інші на гіпотенузі.

1 . Знайдіть площу трикутника

2. Знайдіть площу квадрата

варіанти відповідей

144; 16

24; 16

72; 16√2

144; 32

72; 32

Запитання 28

Робітники отримали завдання викопати криницю. За перший викопаний метр їм платять 50 грн, а за кожен наступний на 20 грн більше.Скільки грошей заплатять робітникам за викопану криницю завглибшки 12м

варіанти відповідей

1920

270

1800

70

1970

Запитання 29

Відомо, що у - х/2х = 7/4, 0<х<у. У скільки разів число у більше за число х?

варіанти відповідей

2

9

2/9

4

4,5

Запитання 30

Обчисліть значення виразу

варіанти відповідей

2√3

2

2+2√3

√3

1-√3

Запитання 31

Більша основа трапеції дорівнює 18см. Знайдіть довжину меншої основи , якщо відстань між серединами діагоналей дорівнює 4см.

варіанти відповідей

4

8

10

12

13

Запитання 32

У фінал пісенного конкурсу вийшло 4 солісти та 3 гурти. Порядковий номер виступу визначається жеребкуванням.Скільки всього є варіантів послідовностей виступів фіналістів, якщо спочатку виступатимуть гурти, а потім солісти?

варіанти відповідей

7

28

30

144

18

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест