Тест №4. Геометрія 11. Повторення. Паралельність прямих і площин у просторі

В добірку завдань вийшли завдання ЗНО починаючи з 2008 року. 

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 6 разів
20 запитань
Запитання 1

Відомо, що пряма с і площина β мають дві спільниі точки. Скільки ще точок мають ці пряма і площина

варіанти відповідей

1

2

3

безліч

жодної

Запитання 2

Через яки об'єкти у просторі можна провести єдину площину

варіанти відповідей

пряму і точку на ній

дві паралельні прямі

пряму і точку, що не належіть прямій

три точки , що не лежать на одній прямій

будь - які дві прямі

Запитання 3

На ребрі ВС тетраедра SАВС позначили точку Р. Укажіть пряму перетину площин ВSС і АSР

варіанти відповідей

АР

АS

ВS

СS

Запитання 4

На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1 . Укажіть серед поданих нижче пряму, що отворює з CD1 пару мимобіжних прямих

варіанти відповідей

A1B

C1D

CB1

AB

CD

Запитання 5

На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1 . Установіть відповідність між парою прямих та їхнім взаємним розміженням.

варіанти відповідей

1А; 2Б; 3В; 4Д

1В; 2Г; 3Д; 4А

1В; 2Д; 3Г; 4А

1Д; 2В; 3Г; 4А

1В; 2Б; 3Д; 4А

Запитання 6

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. Площині , що виділена кольором, поставте у відповідність паралельну їй пряму.

варіанти відповідей

ВС

А1D

А1В

BD

DD1

Запитання 7

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. Площині , що виділена кольором, поставте у відповідність паралельну їй пряму.

варіанти відповідей

ВС

А1D

А1В

BD

DD1

Запитання 8

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. Площині , що виділена кольором, поставте у відповідність паралельну їй пряму.

варіанти відповідей

ВС

А1D

А1В

BD

DD1

Запитання 9

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. Площині , що виділена кольором, поставте у відповідність паралельну їй пряму.

варіанти відповідей

ВС

А1D

А1В

BD

DD1

Запитання 10

Прямі а і с мимобіжні. Які з наведених тверджень є правильними?

1) Прямі а і с перетинаються.

2) Прямі а і с лежать в одній площині.

3) Існує пряма, паралельна прямій а , що перетинає пряму с.

варіанти відповідей

лише 1

лише 2

лише 1 і 2

лише 3

1; 2 і 3

жодного

Запитання 11

Дано пряма с і точка А поза нею. Скількі площин можна провести через точку А, які не мають спільних точок з прямою с.

варіанти відповідей

жодної

одну

дві

три

безліч

Запитання 12

Які з наведених тверджень є правильними?

варіанти відповідей

Через дві прямі, що перетинаються, можна провести лише одну площину.

Через точку, що не належить площині, можна провести безліч прямих, паралельних цій площині.

Якщо дві різні площини паралельні одній і тій самій прямій, то вони паралельні між собою

якщо дві прямі, які лежать в одній площині, паралельні відповідно двом прямим, які лежать у другій площині, то дані площини паралельні.

Запитання 13

Бічні сторони трапеції паралельні площині β. Яке взаємне розміщення площини β і площини трапеції?

варіанти відповідей

паралельні

перетинаються

збігаються

паралельні або перетинаються

встановити неможливо

Запитання 14

Дві сторони ромба паралельні площині β. Яке взаємне розміщення площини β і площини ромба?

варіанти відповідей

паралельні

перетинаються

збігаються

паралельні або перетинаються

встановити неможливо

Запитання 15

Дано трикутник АВС. Площина, паралельна прямій АВ,перетинає сторону АС у точці М, а сторону ВС - у точці К. Яка довжина відрізка МК, якщо точка М - середина сторони АС і АВ = 12 см?

варіанти відповідей

12 см

6 см

4 см

3 см

10 см

Запитання 16

На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1 . Установіть відповідність між початком твердження ( 1 - 3) і його закінченням ( А - Г)

варіанти відповідей

1А; 2Б; 3В;

1В; 2Г; 3Д;

1Б; 2Г; 3А

1Б; 2Д; 3А

1Д; 2А; 3Б

Запитання 17

Площини α і β паралельні. Відрізок АВ належить площині α, СМ - площині β. Відрізки ВС і АМ перетинаються в точці О, що лежить між заданими площинами. Знайдіть АО, якщо АВ = 3 см, СМ = 12 см, АМ = 20 см.

варіанти відповідей

5 см

10 см

4 см

80 см

Запитання 18

Площини α і β паралельні. Точка О лежить над цими площинами. Промень ОР і ОК перетинають площину α в точках А і В відповідно, площину β - у точках С і М відповідно. Знайдіть ВО, якщо АВ = 4 см, СМ = 10 см, ВМ = 6 см.

варіанти відповідей

2,4 см

4 см

15 см

6⅔ см

Запитання 19

Яка з наведених фігур не може бути паралельною проекцією прямокутника на площину?

варіанти відповідей

відрізок

квадрат

трапеція

довільний паралелограм

прямокутник

Запитання 20

Яка з наведених фігур не може бути паралельною проекцією рівнобічної трапеції на площину?

варіанти відповідей

прямокутна трапеція

рівнобічна трапеція

відрізок

паралелограм

нерівнобічна непрамокутна трапеція

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест