Тестові вправи на тему: "Український національний рух наприкінці 50-х - у 60-х рр. 19 ст.".

Тести на засвоєння теми "Відродження українського національного руху напр.50-х-на поч.60-х років 19 ст.

Додано: 13 квітня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 159 разів
13 запитань
Запитання 1

1.   Народницько-культурна течія української інтелігенції на Правобережній Україні в 50 - 60-х рр. ХІХ ст., які прагнули зблизитися з народом, це:

варіанти відповідей

а) хлопомани;

б) москвофіли;

 народовці.

молодогромадівці

Запитання 2

1.   Хто був автором статті «Моя сповідь»:


б) В. Антонович;варіанти відповідей

 В. Антонович;

 М. Костомаров;

 П. Куліш.

Т.Шевченко

Запитання 3

Назвіть три напрями,

Європейського національно-визвольного руху.

варіанти відповідей

ліберальний

соціалістичний

загальнодемократичний

націоналістичний

консервативний

Запитання 4

У якому році була створена перша українська громада?

варіанти відповідей

1859

1860

1861

1862

Запитання 5

У яких роках існував журнал "Основа"?

варіанти відповідей

1863-1864

1862-1863

1861-1862

1864-1865

Запитання 6

У якому році була створена перша недільна школа?

варіанти відповідей

1859

1857

1858

1856

Запитання 7

У яких роках було польське повстання 60-х рр. 19 ст.?

варіанти відповідей

1862-1863

1861-1862

1863-1864

1860-1861

Запитання 8

Петро Валуєв видав таємний циркуляр у

варіанти відповідей

1861

1862

1863

1864

Запитання 9

Визначте прізвище історичного діяча, яке пропущено в наведеному уривку:«На початку 1860-х рр. з-поміж польської та спольщеної шляхти Правобережжя відокремилася група студентів, сумління яких мучило усвідомлення того, що їхній клас упродовж століть гнобив селян, і які вирішили зблизитися з народом. Самі себе вони називали українофілами, а очолив їх...»

варіанти відповідей

М. Драгоманов

П. Чубинський

Б. Грінченко

В. Антонович

Запитання 10

Якого року було створено "Української громаду" в Києві?

варіанти відповідей

1859 р.

1860 р.

1861р.

1862 р.

Запитання 11

У якому місті було створено першу українську громаду, що започаткувала громадівський рух?

варіанти відповідей

Києві

Харкові

Петербурзі

Полтаві

Запитання 12

Що стало одним із наслідків Валуєвського циркуляру 1863 р.?

варіанти відповідей

створення гуртка «хлопоманів»

закриття недільних шкіл і журналу «Основа»

придушення польського повстання

розпуск Київської та інших громад

Запитання 13

Сутність поняття «громади»:

варіанти відповідей

господарські організації, метою яких був спільний обробіток землі та збут сільськогосподарської продукції

профспілкові організації, які ставили за мету захист інтересів українських робітників

культурно-освітні організації, метою яких було поширення національної ідеї шляхом видання книг, газет, проведення театральних вистав, вечорів тощо

політичні організації, які ставили за мету відродження української державності

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест