Тестові завдання з теми "Нестатеве розмноження організмів" Біологія і екологія 10 клас

Додано: 8 квітня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 73 рази
22 запитання
Запитання 1

1. Природне вегетативне розмноження притаманне для:

      

варіанти відповідей

АЖука колорадського 

БСуниць лісових

ВЯщірки прудкої

ГСосни звичайної

Запитання 2

Позначте ряд рослин, які розмножуються цибулинами:

варіанти відповідей

А – тюльпан, часник, підсніжник;   

   Б – тюльпан, малина

В – малина, картопля, часник;

  Г – цибуля, часник,

Запитання 3

3. Позначте рослину, яку розмножують кореневими живцями:

       

варіанти відповідей

А – цибуля;

 Б – малина;

В – флокси;

Г – бегонія.

Запитання 4

4. Позначте тварину, якій притаманне вегетативне розмноження:

   ;

варіанти відповідей

А павук-хрестовик;

 Б – дощовий черв’як 

В – амеба протей

  Г – жук-олень

Запитання 5

5. Оцініть правильність тверджень щодо нестатевого розмноження:

І. У нестатевому розмноженні бере участь лише одна батьківська особони, внаслідок чого нащадки майже ідентичні з нею;

ІІ. Нестатеве розмноження може відбуватися як через звичайні, так і через спеціалізовані диплоїдні клітини.

варіанти відповідей

Правильне лише І;

Правильне лише ІІ;

Обидва правильні;

Правильних немає.

Запитання 6

6. Позначте організм, якому властиве розмноження спорами:

       

варіанти відповідей

А – гідра;

Б – інфузорія-туфелька

В – амеба протей;

 Г – улотрикс

Запитання 7

7. Позначте спосіб розмноження, яким розмножуються пекарські дріжджі:

          

                                  

варіанти відповідей

А – множинним поділом клітини;

  Б – поділом клітини навпіл;

В – брунькуванням; 

 Г – спорами.

Запитання 8

8. Позначте визначення поняття «спора»:

                       

                        

варіанти відповідей

А – яйцеклітина рослини;   

 Б –спеціалізована нестатева клітина;

В – вегетативна брунька;   

 Г – мікроскопічний зачаток.

Запитання 9

9. Позначте вегетативне розмноження, яке проводять в штучних умовах:

         

варіанти відповідей

А – брунькування;

Б – клонування;

 В – спороутворення;

Г – поділ.

Запитання 10

10. Дайте оцінку наступним твердженням: 1) у процесі еволюції нестатеве розмноження виникло пізніше статевого; 2) у результаті нестатевого розмноження відтворюється велика кількість генетично ідентичних організмів.

          

   

варіанти відповідей

А – обидва твердження правильні;   

 Б – обидва твердження неправильні;

В – правильне лише перше твердження; 

Г – правильне лише друге твердження.

Запитання 11

11. Вкажіть нестатевий спосіб розмноження, за якого утворюються клони:

                             

                          

варіанти відповідей

А – спороношення;  

Б – вегетативне розмноження;

В – самозапліднення; 

Г – партеногенез.

Запитання 12

12. Назвіть вегетативний спосіб розмноження, властивий конвалії:

     

варіанти відповідей

А – кореневицами; 

  Б – бульбами;

В – вусами;

Г – цибулинами.

Запитання 13

Назвіть організм, якому характерний множинний поділ клітини (шизогонія):


                               

варіанти відповідей

 А малярійний плазмодій.

 Б планарія молочна; 

В амеба протей;

Г інфузорія-туфелька; 

Запитання 14

Укажіть форму розмноження, коли відбувається розпад тіла зрілого багатоклітинного організму на декілька частин, кожна з яких згодом перетворюється на зрілу особину:

варіанти відповідей


 А фрагментація;

Б брунькування;

 В поліембріонія;

Г шизогонія.

Запитання 15

Поділ еукаріотичних клітин, який лежить в основі нестатевого розмноження, це:

варіанти відповідей

А- мітоз

Б- амітоз

В- мейоз

Г - ендомітоз

Запитання 16

Недоліком нестатевого розмноження є:

варіанти відповідей

А - потрібна лише одна батьківська особина

Б - утворюються генетично ідентичні нащадки

В - сприяє розселенню та поширенню виду 

Г -  швидкість розмноження

Запитання 17

При якому виді розмноження в одноклітинних організмів з однієї материнської клітини утворюється дві однакові дочірні?

варіанти відповідей

А - Брунькування.

Б - Множинний поділ.

В - бінарний поділ.

Г -  Поліембріонія

Запитання 18

Який спосіб розмноження зображено на малюнку:

варіанти відповідей

А - нестатеве

Б - статеве

В - вегетативне

Г - регенерація

Запитання 19

Назвіть форму нестатевого розмноження, яке здійснюється однією нестатевою клітиною:


 

 

  

варіанти відповідей

А - цибулинами

Б -  кореневищами

 В - спорами

Г - листками

Запитання 20

Нащадки є майже точною копією батьків при розмноженні:

 

  

  

варіанти відповідей

А - статевому

Б - нестатевому

В - і статевому, і нестатевому

Г - правильної відповіді немає

Запитання 21

Форми нестатевого розмноження (три правильних відповіді):

варіанти відповідей

 А - партеногенез

Б - брунькування

В - поділ клітин

Г - фрагментація

Запитання 22

Укажіть спосіб розмноження, за якого у гідри утворюються бруньки:


варіанти відповідей

А поділ клітини

Б партеногенез

 В вегетативне

 Г самозапліднення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест