Тиск рідин і газів. Атмосферний тиск. Сполучені посудини. Виштовхувальна сила. Умови плавання тіл

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 13 разів
19 запитань
Запитання 1

Одиницею вимірювання тиску є

варіанти відповідей

м2

Па

Дж

м/с

Запитання 2

За якою формулою можна визначити тиск стовпа рідини?

варіанти відповідей

  p=ρh/g

 

p=gρ/h

 p=F/S

 p=ρgh

Запитання 3

Що можна зробити, щоб зменшити тиск твердого тіла?


варіанти відповідей

 зменшити площу поверхні, на яку діє сила тиску

  

  збільшити площу поверхні, на яку діє сила тиску

 збільшити силу тиску

зменшити силу тиску

Запитання 4

Перетворити тиск 0,35 кПа в Па

варіанти відповідей

3500 Па

 3500000000 Па

 350 Па

0,00035

Запитання 5

У побуті та техніці часто зустрічаються сполучені посудини. Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Колодязь у дворі і бак з водою на кухні

Сусідні шлюзи на ріці при закритих заслінках

 Чайник з носиком.

 Наповнена водою ванна і водопровід

Запитання 6


За яких умов відбувається

плавання тіл всередині рідини

варіанти відповідей

 Fтяж< Fарх,  pт < pрід

 Fтяж = Fарх,  pт < pрід

 Fтяж = Fарх,  pт = pрід

 Fтяж > Fарх,  pт > pрід

Запитання 7

Яка архімедова сила діє на брусок масою 1,08кг, якщо він занурений у воду повністю? (густина води ρв=1000 кг/м3, густина бруска ρб=2700 кг/м3)

варіанти відповідей

0,4Н

0,004Н

40Н

Запитання 8

Тіло об'ємом 500 см3 повністю занурене в гас. З боку гасу на тіло діє архімедова сила:

pг̂= 800кг/м3

варіанти відповідей

4000Н

400Н

40Н

Запитання 9

Хлопчик підняв на березі камінь і кинув його у воду біля берега. Потім він увійшов у воду й підняв камінь з дна. Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

 підняти камінь у воді складніше, ніж на березі

У воді на камінь діє менша сила ваги, ніж у повітрі

 ) Архімедова сила заважає підняти камінь у воді

 У воді на камінь діє архімедова сила

Запитання 10

Щоб обчислити тиск потрібно

варіанти відповідей

 площу поверхні поділити на силу тиску

виміряти висоту в міміметрах ртутного стовпчика

силу тиску поділити на площу поверхні

 час помножити на відстань

Запитання 11

Висота водонапірної башти водогону 20 м. Який тиск у водогінній трубі біля основи башти? (g = 10 Н/кг, густина води - 1000 кг/м3 )

варіанти відповідей

2 МПа

0,2 МПа

20 кПа

2 кПа

Запитання 12

Для визначення тиску твердого тіла на поверхню використовують вираз:

варіанти відповідей

ρ⋅g⋅h

 F/S

 F⋅S

 g⋅h

Запитання 13

Трактор масою 6000кг має площу опори 2000см2. Чому дорівнює тиск трактора на грунт?

варіанти відповідей

 12МПа

 3МПа

 300кПа

 120кПа

Запитання 14

На якій глибині тиск у морській воді становить 100кПа?

варіанти відповідей

1000м

100м

10м

Запитання 15

Яка густина рідини, якщо шар цієї рідини висотою 10см чинить тиск 800Па?

варіанти відповідей

 1000кг/м3

 700кг/м3

 900кг/м3

 800кг/м3

Запитання 16


Який тиск на сніг створює лижник масою 60 кг, якщо площа однієї лижі 0,15 м2?

варіанти відповідей

  200 Па

 2 кПа

  20 кПа

   20 Па

Запитання 17

На малий поршень гідравлічної машини діє сила 300 Н. Яка сила діє на великий поршень, якщо їх площу дорівнюють відповідно 10 см2 і 400 см2?

варіанти відповідей

12 кН

120 кН

1,2 кН

0,12МН

Запитання 18

Мідна куля об'ємом 200 см3 занурена в гас. Визначте архімедову силу, що діє на кулю. (ρгасу= 800кг/м3 )

варіанти відповідей

 160Н

 16 Н

 1,6 Н

 0.16 Н

Запитання 19

Манометр це :

варіанти відповідей

 прилад для вимірювання атмосферного тиску

 прилад для вимірювання тиску лише газів

 прилад для вимірювання тиску рідин і газів

 прилад для вимірювання тиску лише рідин

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест