тиск рідин та газів. 7 клас.

Додано: 18 березня 2021
Предмет: Фізика, 7 клас
9 запитань
Запитання 1

тиск вимірюють у

варіанти відповідей

Па

Н

кг

Н/кг

Запитання 2

Воду перелили із широкої посудини у вузьку. Вкажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

тиск води на дно і сила тиску на дно збільшилися.

тиск води на дно збільшився, а сила тиску на дно зменшилася.

тиск води на дно збільшився, а сила тиску на дно не змінилася.

тиск води на дно і сила тиску на дно не змінилися.

Запитання 3

рідини та гази передають тиск ...

варіанти відповідей

лише в напрямі руху поршня, який стискає рідину чи газ

лише в напрямі, протилежному до руху поршня, який стискає рідину чи газ

в усіх напрямках

лише в напрямі, перпендикулярному до руху поршня, який стискає рідину чи газ

Запитання 4

Під час переходу корабля з річки в море його осадка

варіанти відповідей

зменшиться

збільшиться

не зміниться

інша відповідь

Запитання 5

Виберіть правильне твердження. Сила Архімеда…

1) завжди менша за силу тяжіння; 2) не діє на важкі тіла; 3) діє тільки на

повністю занурені тіла; 4) не виникає у газах; 5) дорівнює показам

динамометра, якщо підвішене на динамометрі тіло занурити у рідину.


варіанти відповідей

1, 2

3, 4, 5;

2, 3, 4;

1;

правильного твердження немає

Запитання 6

У якому з випадків тиск рідини на дно посудини найбільший?

варіанти відповідей

А

Б

В

в усіх випадках однаковий

Запитання 7

У мензурку з площею дна 20 см2 налили 160 см3 ртуті, а зверху - 500 см3 води. Яка загальна висота стовпа рідини (у см) в мензурці? Який тиск на дні мензурки?

           

варіанти відповідей

33 см, 13 460 Па

66 см, 23 460 Па

66 см, 10 400 Па

33 см, 43 256 Па

Запитання 8

Визначте найменшу площу плоскої крижини завтовшки 50 см, яка може 

       утримати на воді людину масою 70 кг.


варіанти відповідей

1 м2

1,2 м2

1,4 м2

1,6м2

Запитання 9

У кабіні літака тиск становить 0,1 МПа, а зовні – 360 мм рт. ст. На якій 

           висоті летить літак?


варіанти відповідей

5,5 км

5,4 км

4,4 км

4,5 км

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест