Тиск твердих тіл, рідин та газів. Сила Архімеда. Плавання тіл.

Додано: 18 березня 2021
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 936 разів
11 запитань
Запитання 1

Середня густина тіла становить 900 кг/м3. На поверхні якої рідини це тіло може плавати?

варіанти відповідей


вода

олія

нафта

спирт

Запитання 2

Чи діє Архімедова сила на тіла, що знаходяться в повітрі? 

варіанти відповідей

Ні, адже тіла весь час перебувають в повітрі


Ні, вона діє тільки в воді

 Так, так як повітря – газ

 Серед відповідей немає правильної

Запитання 3

Однакові тіла занурили на різну глибину (див. рисунок). На яке тіло діє найбільша архімедова сила? Позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.


варіанти відповідей


На тіло 1

На тіло 2

 Однакова на всі тіла

 На тіло 3

Запитання 4

Чому металеві копійки тонуть у воді, а металевий корабель плаває?

варіанти відповідей

Тому, ща корабель виготовлений з нетонучого металу.

 На корабель діє Архімедова сила (бо в нього великий об'єм), а на копійки ні ( бо в них дуже малий об'єм).


Корабель пустотілий, і його середня густина менша за густину води.


Запитання 5

Встановіть відповідність між назвами фізичних величин і формулами для їх визначення.

1. Тиск твердого тіла на поверхню А. F=ρgV

2. Гідростатичний тиск Б. F=pS

3. Сила Архімеда В. p=ρgh

4. Сила гідростатичного тиску Г. F=ρghS

Д. p=F/S

варіанти відповідей

1 - В, 2 - Д, 3 - А, 4 - Г


1 - Г, 2 - Б, 3 - Д, 4 - В

1 - Д, 2 - В, 3 - А, 4 - Г

1-А, 2-В, 3-Д, 4-Г

Запитання 6

Умова плавання тіл на поверхні рідини ...

варіанти відповідей

Fт > Fa

 Fт < Fa

Fт = Fa

 ρ тіла < ρ рідини

Запитання 7

Вкажіть закон, на якому базується плавання суден.

варіанти відповідей

Закон Паскаля

Закон всесвітнього тяжіння

 

 Закон Архімеда

Закон Гука

Запитання 8

Які сили діють на повітряну кулю?

варіанти відповідей

Сила тяжіння

Сила пружності

Архімедова сила

 Сила тертя кочення

Запитання 9

Тіло, виготовлене з парафіну, занурили в ацетон. Як поводитиметься тіло?

( ρ ацетону = 790 кг/м3 ; ρ парафіну = 900 кг/м3 )

варіанти відповідей

Тонутиме

Плаватиме всередині ацетону

Спливатиме

Відповідь залежить від об′єму тіла

Запитання 10

На тіло занурене у морську воду діє виштовхувальна сила 1,03 кН. Обчисліть об’єм зануреного тіла. 

варіанти відповідей

0,1 м3

10 м3

1 м3

0,01 м3

Запитання 11

Залізну деталь розмірами 20×20×25 см занурюють у воду. Яку силу потрібно прикласти, щоб утримати цю деталь у воді? 

варіанти відповідей

680 Н

0,068 Н

0,68 Н

68 Н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест