Тиск твердих тіл, рідин і газів.

Додано: 3 квітня 2023
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 57 разів
16 запитань
Запитання 1

Тиск – це фізична величина, яка характеризує результат дії сили і дорівнює відношенню

варіанти відповідей

Сили тяжіння до площі поверхні

Сили, яка діє перпендикулярно до поверхні, до площі цієї поверхні

 Ваги тіла до площі поверхні

Запитання 2

За якою формулою розраховують тиск твердого тіла?

варіанти відповідей

p=Fv

p=mv

p=F/S

Запитання 3

Як називають одиницю тиску?

варіанти відповідей

Ньютон (Н)

Паскаль (Па)

Кілограм (кг)

Безрозмірна

Запитання 4

Позначте прилад, який використовують для вимірювання атмосферного тиску:

варіанти відповідей

манометр

динамометр

мікрометр

барометр

Запитання 5

Чому дорівнює нормальний атмосферний тиск?

варіанти відповідей

760 Па

760 мм рт.ст.

76 см рт.ст.

7 атмосфер

Запитання 6

Виразіть в кілопаскалях атмосферний тиск 800 мм рт.ст:

варіанти відповідей

67 кПа

107 кПа

 71 кПа

105 кПа

Запитання 7

Рідина густиною 1800 кг/м3 має висоту 0,1 м. Який тиск рідина чинить на дно посудини?

варіанти відповідей

1800 Па

1675 Па

1030 Па

180 Па

Запитання 8

Від чого залежить тиск рідини на дно посудини? 

варіанти відповідей

Від площі дна посудини

Від форми посудини і площі його дна

Від густини та висоти стовпа рідини

Запитання 9

Тиск усередині нерухомої однорідної рідини: 

варіанти відповідей

Є однаковим на всіх рівнях

Є різним на одному рівні

Дорівнює нулю

Є однаковим на одному рівні

Запитання 10

Чому дорівнює висота будівлі, якщо на першому поверсі атмосферний тиск дорівнює 760 мм рт. ст., а на останньому — 758 мм рт. ст. 

варіанти відповідей

2 м

22 м

58 м

28 м

Запитання 11

На яких рівнях тиск рідини в сполучених посудинах однаковий?

варіанти відповідей

1 і 2

2 і 3

3 і 4

2 і 4

Запитання 12

Тиск, створюваний на нерухому рідину (газ), передається рідиною (газом) однаково в усіх напрямках. (обери одну правильну відповідь)

варіанти відповідей

Закон Паскаля 

Закон Архімеда

Закон Ома

Закон Ампера

Закон Ньютона

Запитання 13

У якому з випадків тиск тіла на поверхню буде меншим? 

варіанти відповідей
Запитання 14

У якому з випадків тиск на поверхню буде найбільшим?

варіанти відповідей
Запитання 15

Від яких чинників залежить атмосферний тиск?

варіанти відповідей

від висоти над рівнем моря

від погоди

від вологості повітря

від географічної широти

Запитання 16

Атмосферний тиск зі збільшенням висоти над поверхнею моря ...

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не змінюється

різко збільшується

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест