Тиск твердих тіл на поверхню. Тиск газів і рідин

Обрахунки до задач зробіть у зошиті

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Фізика, 7 клас
10 запитань
Запитання 1

Закінчіть речення: «Тиском називають фізичну величину, яка дорівнює...»

варіанти відповідей

відношенню сили, яка діє перпендикулярно до поверхні, до площі цієї поверхні

відношенню площі поверхні до сили, яка діє перпендикулярно до цієї поверхні

добутку сили, яка діє перпендикулярно до поверхні, та площі цієї поверхні

Запитання 2

Підстругавши олівець, зменшили площу грифеля у 4 рази. Обчисліть, як змінився тиск олівця на папір:

варіанти відповідей

зменшився в 2 рази

зменшився в 4 рази

збільшився в 2 рази

збільшився в 4 рази

Запитання 3

Ящик вагою 400 Н має площу основи 0,5 м2. Обчисліть тиск ящика на нерухому горизонтальну опору:

варіанти відповідей

 200 Па

400 Па

600 Па

800 Па

Запитання 4

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

тверді тіла, рідини і гази однаково передають тиск

тиск стовпа рідини на дно посудини прямо пропорційний до густини рідини та висоти стовпа рідини

тиск рідини на дно посудини не залежить від її густини

тиск стовпа рідини на дно посудини залежить від його висоти

Запитання 5

У три однакові мензурки налиті однакові об'єми бензину, води і ртуті. Порівняйте тиски рідин на дно мензурок:

варіанти відповідей

найменший тиск бензину, найбільший ─ води;

найменший тиск води, найбільший ─ ртуті

найменший тиск бензину, найбільший ─ ртуті

найменший тиск ртуті, найбільший ─ бензину

Запитання 6

У велике відро, склянку, чайник і пробірку налиті однакові маси води. Вкажіть, де тиск води на дно буде більшим:

варіанти відповідей

у відрі

у чайнику

у склянці

у пробірці

Запитання 7

Вкажіть закон, на якому ґрунтується робота гідравлічної машини:

варіанти відповідей

закон Архімеда

закон Гука

закон Паскаля

Запитання 8

Вкажіть правильні значення нормального атмосферного тиску:


варіанти відповідей

 750 мм рт. ст

760 мм рт. ст

101,1 кПа

101,1 Па

Запитання 9

Виберіть основну одиницю тиску в СІ:

варіанти відповідей

Н/см2

мм рт.ст

Па

Н/кг

Запитання 10

Колісний і гусеничний трактори мають однакову вагу. Який з них чинить більший тиск на дорогу?варіанти відповідей

 Гусеничний

  Колісний

  Тиск обох однаковий

Залежить від площі поверхні дороги

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест