2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Тригонометричні формули. Найпростіші тригонометричні рівняння

Додано: 14 січня
Предмет: Алгебра, 10 клас
Тест виконано: 62 рази
24 запитання
Запитання 1

Знайдіть arcsin √2/2

варіанти відповідей

π/6

π/4

π/3

π/2

Запитання 2

arccos 1/2

варіанти відповідей

π/6

π/4

π/3

π/2

Запитання 3

Обчислити: sin75⁰⋅sin15⁰

варіанти відповідей

5

2+√3

3

2-√3

1

Запитання 4

Спростити вираз 1⁄ (1+tg²a)

варіанти відповідей

cos²a

sin²a

tg²a

ctg²a

1

Запитання 5

Якому з наведених чисел не може дорівнювати косинус числа?

варіанти відповідей
Запитання 6

3. Яка з наведених рівностей правильна?

варіанти відповідей
Запитання 7

Знайдіть arcctg (-√3)

варіанти відповідей

π/3

- π/3

2π/3

5π/6

Запитання 8

arcsin (-√3/2)

варіанти відповідей

π/3

- π/3

- π/6

2π/3

Запитання 9

arcctg √3/3

варіанти відповідей

π/6

π/4

π/3

π/2

Запитання 10

Знайдіть arcsin √2/2

варіанти відповідей

π/6

π/4

π/3

π/2

Запитання 11

Спростіть вираз

варіанти відповідей

-1

0

1

sin α

Запитання 12

Спростіть вираз: (1+sinβ)(1+sin(-β))

варіанти відповідей

sin2β

sinβ

cos2β

cosβ

Свій варіант

Запитання 13

Яка із рівностей є тотожністю:

1) sin2α - cos2α = 1;

2) tgα = cosα / sinα ;

3) cos2α = cosα - sinα

4) sin2α =2sinαcosα

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 14

Розв'яжіть рівняння cosx=1.

варіанти відповідей

2πk, k∈Z

πk, k∈Z

π+2πk, k∈Z

π+πk, k∈Z

Запитання 15

Яке з рівнянь не має коренів?

варіанти відповідей
Запитання 16

Обчислити sin(π/2) + cos(π/2) + tg(π/4)

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 17

Обчисліть: 6sin600 - 2cos1500

варіанти відповідей

4√3

2√3

3√3

5√3

Запитання 18

Знайти вираз, тотожно рівний виразу 1 - sin2α

варіанти відповідей

 cosα

 cos2α

 tg2α

 ctg2α

 -ctg2α

Запитання 19

Знайти вираз, тотожньо рівний виразу sinα⋅ctgα

варіанти відповідей

 cosα

 cos2α

 tg2α

 ctg2α

 -ctg2α

Запитання 20

Знайти вираз, тотожньо рівний виразу 1/sin2α -1

варіанти відповідей

 cosα

 cos2α

 tg2α

 ctg2α

 -ctg2α

Запитання 21

Розв'яжіть рівняння cosx=−1/2

варіанти відповідей

 ±π/3+2πk,k∊Z

 ±2π/3+2πk,k∊Z

 (-1)kπ/3+πk,k∊Z

(-1)k+1π/3+πk,k∊Z

 ±2π/3+πk,k∊Z

Запитання 22

Розв'яжіть рівняння tgx =−1

варіанти відповідей

  -π/4+πk,k∊Z

 3π/4+2πk,k∊Z

  π/4+πk,k∊Z

  3π/4+πk,k∊Z

  -π/4+2πk,k∊Z

Запитання 23

Розв'яжіть рівняння sin2x =−2

варіанти відповідей

(-1)k+1× π/8+πk/2,k∊Z

 (-1)k × π/4+2πk

 ±π/3+πk,k∊Z

 (-1)k × π/8+πk,k∊Z

Розв'язків немає

Запитання 24

Розв'язати рівняння sin5x=1

варіанти відповідей

 x=πn/5; n∈Z

 x=π/10 + 2πn/5; n∈Z

 x=π/5 + 2πn/5; n∈Z

 x=-π/10 + 2πn/5; n∈Z

 x=-π/5 + 2πn/5; n∈Z

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест