Тригонометричні функції числового аргументу

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Алгебра, 10 клас
Тест виконано: 54 рази
10 запитань
Запитання 1

Подайте в градусах кут π/12

варіанти відповідей

10⁰

15⁰

24⁰

30⁰

Запитання 2

Виразіть кут 80⁰ в радіанах

варіанти відповідей

4π/9

2π/9

π/9

5π/18

Запитання 3

Кутом якої чверті є кут, радіанна міра кута якого дорівнює 3,5 радіана?

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

ІV

Запитання 4

Точка Р належить одиничному колу. Чому дорівнює cos α, якщо Р(0,4; 0,92)

варіанти відповідей

0,84

0,52

0,4

0,92

Запитання 5

Точка Р належить одиничному колу. Чому дорівнює tg α, якщо Р(0,4; 0,92)

варіанти відповідей

8,4

2,3

0,4

0,92

Запитання 6

Якого значення не може приймати sin α?

варіанти відповідей

-0,03

√2/5

-π/6

π/2

Запитання 7

Який з виразів набуває від'ємного значення?

варіанти відповідей

sin43⁰⋅cos315⁰

cos143⁰⋅sin305⁰

tg23⁰⋅cos190⁰

sin403⁰⋅ctg35⁰

Запитання 8

Який з виразів набуває додатнього значення?

варіанти відповідей

sin43⁰⋅cos315⁰

cos143⁰⋅sin35⁰

tg23⁰⋅cos190⁰

sin550⁰⋅ctg35⁰

Запитання 9

Які з виразів дорівнюють 1?

варіанти відповідей

sin π/2

sin π

cos π

tg π/4

cos 2π

Запитання 10

Обчислити значення виразу sinπ/6⋅cosπ +tg π/4

варіанти відповідей

½

1

-1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест