Властивості твердих тіл.

Додано: 1 червня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 16 разів
24 запитання
Запитання 1

У якому стані знаходиться речовина, якщо тіло з якої воно виготовлене, зберігає форму і об′єм?

варіанти відповідей

У твердому

У рідкому

У газоподібному

У м′якому

Запитання 2

Які властивості характерні для твердих тіл?

варіанти відповідей

Тіла зберігають форму і не зберігають об′єм

Тіла зберігають форму і зберігають об′єм

Тіла не зберігають форму і не зберігають об′єм

Тіла не зберігають форму і зберігають об′єм

Запитання 3

Чому у твердому стані тіла зберігають форму?

варіанти відповідей

Тому що молекули (атоми) швидко рухаються

Тому що молекули (атоми) не взаємодіють між собою

Тому що молекули (атоми) сильно взаємодіють між собою

Тому що молекули (атоми) розташовані щільно

Запитання 4

Як називаються тіла, у яких атоми або молекули розміщені впорядковано, мають дальній порядок й утворюють періодично повторювану внутрішню структуру?

варіанти відповідей

Кристали

Кубики

Призми

Конуси

Запитання 5

Як називається залежність властивостей тіла від напрямку? (тобто у різних напрямках тіло має неоднакові властивості)

варіанти відповідей

Ізотропія

Анізотропія

Квазітропія

Нанотропія

Запитання 6

Як називаються тіла, у яких існує лише ближній порядок у розташуванні частинок речовини?

варіанти відповідей

Монокристали

Кристалічні

Аморфні

Амфотерні

Запитання 7

Як називаються тіла, фізичні властивості яких однакові в усіх напрямках?

варіанти відповідей

Ізотропні

Анізотропні

Квазітропні

Нанотропні

Запитання 8

Як називаються тіла, які не відновлюють форму після припинення дії деформуючої сили?

варіанти відповідей

Пластичні

Пружні

Крихкі

Пропорційні

Запитання 9

Оберіть кристалічну речовину:

варіанти відповідей

смола

бурштин

алюміній

пластилін

Запитання 10

Оберіть аморфну речовину:

варіанти відповідей

сталь

мідь

золото

бурштин

Запитання 11

Яким речовинам характерна певна температура плавлення?

варіанти відповідей

Кристалічним

Аморфним

І кристалічним і аморфним

Ні кристалічним ні аморфним

Запитання 12

Як називаються рідини, молекули яких розміщені впорядковано та для яких характерна анізотропія?

варіанти відповідей

Монокристали

Густі кристали

Рідкі кристали

Тверді кристали

Запитання 13

Як називається фізична величина, яка дорівнює відношенню модуля сили пружності, що виникає під час деформації, до площі поперечного перерізу тіла?

варіанти відповідей

Механічна робота

Механічна сила

Електрична напруга

Механічна напруга

Запитання 14

Як називається модуль відношення величини видовження тіла до його початкової довжини?

варіанти відповідей

Абсолютне видовження

Відносне видовження

Відносна похибка

Абсолютна температура

Запитання 15

Як називається величина, яка показує на скільки тіло збільшило свою довжину під час деформації?

варіанти відповідей

Абсолютне видовження

Відносне видовження

Загальне видовження

Найменше видовження

Запитання 16

Щоб знайти відносне видовження потрібно ... .

варіанти відповідей

абсолютне видовження відняти від початкової довжини тіла

абсолютне видовження додати до початкової довжини тіла

абсолютне видовження поділити на початкову довжину тіла

абсолютне видовження помножити на початкову довжину тіла

Запитання 17

Як називається величина, яка характеризує здатність матеріалів протидіяти деформації (розтягу або стиску) і дорівнює відношенню механічної напруги до відносного видовження?

варіанти відповідей

Модуль Юнга

Модуль Гука

Модуль Паскаля

Модуль Ньютона

Запитання 18

Як називається механічна напруга, при якій тіло руйнується?

варіанти відповідей

Межа міцності

Межа пружності

Межа пластичності

Межа пропорційності

Запитання 19

Під час нагрівання речовина розширюється, тому що ... .

варіанти відповідей

збільшуються розміри молекул

збільшується кількість молекул

збільшуються відстані між молекулами через збільшення швидкості руху молекул

молекули розпадаються на окремі атоми

Запитання 20

Обчисліть механічну напругу, яка виникає якщо тіло масою 5 кг підвісити на металевому дроті діаметром 1 мм.

варіанти відповідей

63,7 МПа

63,7 мПа

15,9 Мпа

15,9 мПа

Запитання 21

Виберіть основний структурний компонент полімерів:

варіанти відповідей

монокристали

мономери

ізомери

полікристали

Запитання 22

Вкажіть рядок, у якому наведено лише рідкі кристали.

варіанти відповідей

Дистильована вода, залізо, платина

Віруси, ДНК, зубна емаль

Мозок. сполуки холестерину, мило

Волосся, шкіра, нігті

Запитання 23

Виберіть різновиди рідких кристалів:

варіанти відповідей

смектичні

нематичні

флегматичні

холестеричні

соматичні

Запитання 24

Вкажіть основну властивість монокристалів:

варіанти відповідей

ізотропність

анізотропія

міцність

пружність

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест