Україна. Європа. Світ.

Додано: 19 травня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Копія з тесту: Україна. Європа. Світ.
Тест виконано: 715 разів
16 запитань
Запитання 1

Яке поняття означає дедалі глибшу взаємозалежність людей і країн у всьому світі? 


варіанти відповідей

міграція 

 інтеграція 

індустріалізація

 глобалізація 

Запитання 2

Який розділ права опікується правами людини? варіанти відповідей

міжнародне право 

цивільне право

гуманітарне право

інформаційне право 

Запитання 3

Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

окрема особа за жодних умов не може бути суб’єктом міжнародних відносин 

гуманітарне право не передбачає можливості обміну військовополоненими 


Україна є членом Північно-Атлантичного альянсу з 1991 р. 

глобалізація має як позитивні, так і негативні наслідки для світу  

Запитання 4

Співробітництво з якою міжнародною організацією дає законні підстави для участі України в миротворчих місіях? 


варіанти відповідей

 РЄ 

 ЄС 

ООН 

СОТ

Запитання 5

Характерною рисою сучасних міжнародних відносин єваріанти відповідей

обмеження масштабних міграцій населення 

активне використання воєнних дій для вирішення конфліктів 

прагнення гарантувати всім країнам однаковий рівень безпеки

політичний поділ країн світу на два великі ворожі «табори» 

Запитання 6

Виберіть із переліку три міжнародні організації, до яких входить Україна

варіанти відповідей

ЄС

Рада Європи

Митний союз 

НАТО 

ООН  

ОПЕК 

 СОТ 

Запитання 7

Що гуманізм визначає як найвищу цінність? 

 

варіанти відповідей

людину та державу 

людину і громаду 

людство загалом 

 людину та її гідність

Запитання 8

Виберіть правильне твердження


 

варіанти відповідей

розвиток критичного мислення допомагає боротися з упередженнями

 завданням сучасної міжнародної політики є забезпечення інтересів «Великих держав» 

дія Загальної декларації прав людини поширюється на осіб, що досягли 18-річного віку

самореалізація людини можлива й поза межами суспільства 


Запитання 9

До якої із цих міжнародних організацій не належить Україна?

варіанти відповідей

ООН

СОТ

ОБСЄ

НАТО 

Запитання 10

Система юридичних приписів і норм, що регулює стосунки між державами та іншими суб’єктами міжнародних відносин у політичній, економічній, культурній та інших галузях.


варіанти відповідей

Конституція

право

міжнарожне право

закон

Запитання 11

Це система юридичних норм і приписів, що регламентують дії під час збройних конфліктів, забороняють або обмежують використання певних методів і засобів ведення бойових дій, забезпечують дотримання прав людини в цей час і встановлюють відповідальність за їх порушення.варіанти відповідей

міжнародне право

міжнародне гуманітарне право

міжнародна безпека

міжнародні відносини

Запитання 12

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури — намагається вкоренити в людській свідомості ідеї захисту миру на осеві освіти, культури й комунікацій, опікується відбудовою шкіл у країнах, розорених війною, та захистом пам’яток культури. Позначте назву організації
варіанти відповідей

ООН

ЮНЕСКО 

МАГАТЕ

МВФ

Запитання 13

Які країни входять до складу Ради Безпеки ООН

варіанти відповідей

Україна

Росія

Велика Британія

США

Канада

Китай

Франція

ФРН

Запитання 14

Для досягнення сталого розвитку важливо гармонізувати три основні елементи:(оберіть всі вірні відповіді)

варіанти відповідей

міцне здоров'я

економічне зростання

зменшення нерівності

соціальна інтеграція

охорона довкілля

Запитання 15

Законодавчим органом Європейського Союзу є

варіанти відповідей

Рада ЄС

Європарламент

Суд ЄС

Європейська комісія

Запитання 16

Головним дорадчим, представницьким, директивним органом ООН є

варіанти відповідей

Рада Безпеки

Генеральна Асамблея

Рада з опіки

ЮНЕСКО

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест