10 клас. Громадянська освіта. Тема 7

Додано: 26 травня 2021
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 40 разів
22 запитання
Запитання 1

Який із перелічених термінів позначає дедалі глибшу взаємозалежність людей і країн в усьому світі?

варіанти відповідей

індустріалізація

інтеграція

глобалізація

міграція

Запитання 2

Що є головною рушійною силою глобалізації світової економіки?

варіанти відповідей

розширення експорту

міжнародна економічна інтеграція

міжнародні фінанси

зовнішня міграція

Запитання 3

Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Україна є членом Північно-Атлантичного альянсу з 1991 р.

гуманітарне право не передбачає можливості обміну військовополоненими

окрема особа за жодних умов не може бути суб’єктом міжнародних відносин

глобалізація має як позитивні, так і негативні наслідки для світу

Запитання 4

Характерною рисою сучасних міжнародних відносин є

варіанти відповідей

прагнення гарантувати всім країнам однаковий рівень безпеки

активне використання воєнних дій для вирішення конфліктів

обмеження масштабних міграцій населення

політичний поділ країн світу на два великі ворожі «табори»

Запитання 5

Співробітництво з якою міжнародною організацією дає законні підстави для участі України в миротворчих місіях?

варіанти відповідей

Організація Об'єднаних Націй

Європейський Союз

Рада Європи

Світова Організація Торгівлі

Запитання 6

Що або хто виступає головними учасниками міжнародних відносин?

варіанти відповідей

народи

дипломати

суспільства

держави

Запитання 7

Діяльність ООН поширюється на

варіанти відповідей

Європу

Азію

країни “третього світу”

весь світ

Запитання 8

Верховенство держави на своїй території та її незалежність у міжнародних відносинах охоплює поняття

варіанти відповідей

міжнародні відносини

державний суверенітет

державна юрисдикція

міжнародна організація

Запитання 9

Коли розпочався процес сучасної європейської інтеграції?

варіанти відповідей

наприкінці ХІХ ст.

у другій половині ХХ ст.

у першій половині ХХ ст.

на початку ХХІ ст.

Запитання 10

. Геополітика – це наука, що вивчає

варіанти відповідей

міжнародну політику в усьому світі

дипломатію як засіб вирішення конфліктів

світову політику відносно принципу “балансу сил”

взаємодію різних країн з урахуванням географічних чинників

Запитання 11

Міграція населення – це

варіанти відповідей

міграційні потоки у живій природі

об’єднання людей в асоціації

процес взаємодії людей зі світом

зміна місця проживання людей

Запитання 12

Як називаються мігранти, що покинули свою країну через расові, релігійні, етнічні, політичні переслідування?

варіанти відповідей

фрондильєри

біженці

маятникові мігранти

репатріанти

Запитання 13

Постійними членами Ради Безпеки ООН є

варіанти відповідей

Велика Британія, Росія, США, Канада, Японія

Росія, США, Італія, Іспанія, Велика Британія

Франція, США, Китай, Росія, Велика Британія

Китай, Японія, США, Іспанія, Росія

Запитання 14

Угода про асоціацію з Європейським Союзом це - :

варіанти відповідей

договір між Європейським Союзом (ЄС) та державою - не членом ЄС, що створює рамки для співпраці між ними

договір між Європейським Союзом (ЄС) та державою - не членом ЄС, що передбачає скасування паспортного митного контролю між країнами

договір між Європейським Союзом (ЄС) та державною - не членом ЄС, що передбачає запровадження спільної валюти євро та структури ЄС

Запитання 15

Східне партнерство це - :

варіанти відповідей

регіональне угрупування країн Центральної та Східної Європи

політика Європейського Союзу (ЄС), що має на меті зміцнення стосунків зі східними сусідами ЄС

міжнародна організація, яка сприяє розвитку партнерських відносин

Запитання 16

Світова організація торгівлі (СОТ):

варіанти відповідей

регіональне угрупування країн Центральної та Східної Європи, діяльність якого має на меті налагодження багатостороннього співробітництва у політичній, соціально-економічній, науковій та культурній сфері

спеціальне агентство Організації Об'єднаних Націй (ООН), створене з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко- і середньострокових кредитів в іноземній валюті

це міжнародна організація, метою якої є розробка систем правових норм міжнародної торгівлі та контроль за їх дотриманням

Запитання 17

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури — намагається вкоренити в людській свідомості ідеї захисту миру на основі освіти, культури й комунікацій, опікується відбудовою шкіл у країнах, розорених війною, та захистом пам’яток культури. Позначте назву організації

варіанти відповідей

МАГАТЕ

ЮНЕСКО

МВФ

Рада Безпеки

Запитання 18

Виберіть із переліку три міжнародні організації, до яких входить Україна.

варіанти відповідей

Митний союз

НАТО

Рада Європи

ЄС

ООН

ОПЕК

СОТ

Запитання 19

Яке поняття означає дедалі глибшу взаємозалежність людей і країн у всьому світі? 

варіанти відповідей

міграція 

індустріалізація

інтеграція 

глобалізація 

Запитання 20

Який розділ права опікується правами людини? 

варіанти відповідей

міжнародне право 

цивільне право

гуманітарне право 

 інформаційне право 

Запитання 21

Система політичних, економічних, соціальних, культурних, військових, правових та інших зв'язків між державами й народами, а також соціальними спільнотами, організаціями, особами - це:

варіанти відповідей

міжнародний порядок

міжурядові організації

міжнародні відносини

мінародне право

Запитання 22

На якому етапі знаходиться Україна в даний момент?

варіанти відповідей

Підписання Угоди про асоціацію

Подання заявки до вступу в ЄС

Отримання статусу кандидата в члени ЄС

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест