Українська революція 1917-1921

Додано: 28 лютого
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 178 разів
33 запитання
Запитання 1

Ворожі сили, з якими довелося воювати українському війську восени 1919 року "трикутник смерті":

варіанти відповідей

білогвардійці, більшовики, поляки

білогвардійці, румуни, більшовики

більшовики, поляки, румуни.

поляки, румуни, білогвардійці

Запитання 2

На ілюстрації зображений?

варіанти відповідей

головний отаман Армії Української Народної Республіки С. Петлюра

командир Революційної повстанської армії Н. Махно

головнокомандуючий Української галицької армії М. Тарнавський

командир легіону Українських січових стрільців М. Галущинський

Запитання 3

Коли тривала друга війна радянської Росії з УНР?

варіанти відповідей

листопад 1918 р. - січень 1919 р.

грудень 1918 р. - червень 1919 р.

січень 1919 р. - червень 1919 р

листопад 1918 р. - квітень 1919 р.

Запитання 4

 Керівник найбільшого селянського руху вУкраїні 1918 -1920 рр..Очолював боротьбу проти німецьких підрозділів та Гетьманату, згодом проти Директорії, денікінців, більшовиків.

Про кого йде мова ? Оберіть вірне фото.

варіанти відповідей
Запитання 5

Яку республіка існувала протягом 1919–1922рр. у Чигиринському повіті на землях Української Народної Республіки?

варіанти відповідей

Українська Радянська Соціалістична Республіка

Холодноярська Республіка

Гуляйпільська Республіка

Запитання 6

Українське повстання, організоване у Львові, силами УНРади для встановлення влади Української Держави:

варіанти відповідей

"Жовтневий зрив"

 "Листопадовий зрив"

 "Українське повстання"

  "Зимовий похід"

Запитання 7

Кого було обрано головою уряду ЗУНР?  

варіанти відповідей

К. Левицького

Д. Вітовського

С. Петлюру

  Є. Петрушевича

Запитання 8

Яку назву мав уряд ЗУНР?

варіанти відповідей

Народний секретаріат

  Державний секретаріат

 Генеральний секретаріат

 Секретаріат Президента

Запитання 9

Прочитайте рядки життєпису політичного діяча й укажіть його.

«Роки життя — 1863-1940. Народився у м. Буську, закінчив юридичний факультет Львівського університету. Був послом до австрійського парламенту. Обраний Президентом ЗУНР, емігрував, помер у Берліні».

варіанти відповідей

Дмитро Вітовський

 Кость Левицький 

Сидір Голубович

 Євген Петрушевич

Запитання 10

Хто зображений на фото?

варіанти відповідей

Євген Петрушевич

Кость Левицький

 Сидір Голубович

Дмитро Вітовський

Запитання 11

Вкажіть, як називалися регулярні війська ЗУНР?

варіанти відповідей

Українські Січові Стрільці

Військовий клуб ім. Полуботка

Галицький полк Січових стрільців

Українська Галицька Армія

Запитання 12

На карті суцільною жирною лінією позначено територію


варіанти відповідей

поширення влади Генерального Секретаріату згідно з «Тимчасовою інструкцією...» Тимчасового уряду Росії.

Української Народної Республіки згідно з Третім Універсалом Української Центральної Ради.

Української Держави гетьмана Павла Скоропадського.

Української Соціалістичної Радянської Республіки.

Запитання 13

Яка обставина відіграла вирішальну роль у втраті більшовиками весною 1918 р. контролю над Україною?


варіанти відповідей

окупація території України німецькими та австро-угорськими військами

висадка військ Антанти на Півдні України

селянський повстанський рух проти політики «воєнного комунізму»

спільний наступ об’єднананих Армій УНР та УГА на Київ

Запитання 14

На фото зображений
варіанти відповідей

голова Центральної Ради М. Грушевський.

гетьман України П. Скоропадський.

голова Директорії УНР В. Винниченко.

головний отаман Армії УНР С. Петлюра.

Запитання 15

Економічна політика гетьмана П. Скоропадського


варіанти відповідей

сприяла відновленню економіки України як складової частини Російської імперії.

відновила рівноправність економічних відносин із країнами Четверного союзу.

захищала інтереси промисловців і великих землевласників.

забезпечила вільний розвиток селянського господарства.

Запитання 16

Якого договору стосується цитований нижче документ?

«Строго таємно. З огляду на сучасний брак харчових продуктів... мир з Україною мусить бути підписаний якнайскоріше... На випадок, якби Україна попросила військової допомоги проти російських максималістів, то таке прохання можливо задовольнити. За це Україна зобов’язується до якнайскорішої поставки хліба...»варіанти відповідей

Варшавського договору між Директорією УНР і Польською Республікою.

Мюнхенського договору між Німеччиною й Великобританією, Францією, Італією.

Брест-Литовського договору між УНР, Німеччиною та її союзниками.

Договору між Українською Державою та Великим Військом Донським.

Запитання 17

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська [що вступили на територію України] не мають ніяких ворожих нам намірів, оскільки Німеччина та Австро-Угорщина також мають велику потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця трудящого люду...»

Яку «велику потребу» в Україні мали зазначені вище країни?


варіанти відповідей

Створити міцний, дієвий бар’єр проти проникнення більшовизму в Європу.

Включити молоду, незміцнілу державу Україна до складу Четверного союзу.

Використати людські ресурси, щоб компенсувати власні людські втрати у війні.

Забезпечити продовольчими й сировинними ресурсами власні виснажені економіки.

Запитання 18

Про яку державу йдеться в уривку з історичного джерела?

«Тепер є сприятливі обставини в цьому питанні, завдання створення в Києві Української академії наук бере на себе держава. Завдання це – справа державної ваги й вирішити його не під силу приватному товариству. Участь держави в цій справі, створення Комісії для вироблення законопроекту про заснування Академії на чолі з В. І. Вернадським дасть можливість втілити думку про Академію скоро та найбільш повно...»


варіанти відповідей

Українську Народну Республіку доби Центральної Ради

Українську Державу гетьмана П. Скоропадського

Українську Народну Республіку доби Директорії

Українську Соціалістичну Радянську Республіку

Запитання 19

Найбільш успішна наступальна операція Української Галицької армії, проведена на завершальному етапі українсько-польської війни 1918-1919 рр., увійшла в історію під назвою


варіанти відповідей

«Брусиловський прорив».

«Київська катастрофа».

«Чортківська офензива».

«Зимовий похід».

Запитання 20

Укажіть складові політики «воєнного комунізму», здійснюваної в Україні в 1919—1921 рр.

(три правильні відповіді)

варіанти відповідей

націоналізація підприємств великої промисловості, транспорту та банків

викуп державою поміщицьких земель та їх зрівняльний розподіл між селянами

запровадження загальної трудової повинності, створення таборів примусових робіт

здійснення грошової реформи та введення в обіг забезпечених золотом «червонців»

запровадження розкладки на продовольство та сільськогосподарську сировину

передання дрібних підприємств кооперативним артілям та приватним особам

проведення насильницької суцільної колективізації селянських господарств

Запитання 21

Укажіть умови Варшавської угоди (1920 р.) між представниками Директорії УНР і уряду Польщі.

(три правильні відповіді)

варіанти відповідей

передання Польщі Східної Галичини та Західної Волині

об’єднання армії УНР та Української Галицької армії (УГА)

визнання Польщею ЗУНР та відмова від втручання в її внутрішні справи

ведення спільних воєнних дій проти радянських військ на території УНР

надання військово-політичної допомоги в боротьбі проти гетьмана П. Скоропадського

визнання Директорією кордону між Польщею та УНР по «лінії Керзона»

визнання Польщею Директорії УНР на чолі з С. Петлюрою верховною владою УНР

Запитання 22

«На Львів через Київ!» - під таким гаслом улітку 1919 р. здійснювала наступ


варіанти відповідей

Робітничо-селянська червона армія.

Добровольча армія генерала А. Денікіна.

Польська армія генерала Ю. Галлера.

Українська галицька армія.

Запитання 23

Якими подіями завершилася Громадянська війна в Україні?варіанти відповідей

Розгромом Червоною Армією військових частин Української Галицької Армії та укладанням Ризького мирного договору.

Розгромом Червоною Армією Армії Української Народної Республіки та польської армії маршала Ю. Пілсудського.

Розгромом Червоною Армією військ генерала П. Врангеля в Криму та основних сил повстанських загонів Н. Махна.

Розгромом Червоною Армією Збройних сил Півдня Росії генерала А. Денікіна та військ Директорії УНР.

Запитання 24

Листопад 1917 р. – квітень 1918 р., листопад 1918 р. – листопад 1920 р. – це періоди:


варіанти відповідей

першої та другої воєн радянської Росії проти Української Народної Республіки

першого та другого Зимових походів Армії Української Народної Республіки

українсько-польської та радянсько-польської воєн

існування Української Народної Республіки за часів Центральної Ради та Директорії

Запитання 25

Рейд військових з’єднань Армії УНР тилами радянських і білогвардійських військ у 1919–1920 рр. увійшов в історію під назвою


варіанти відповідей

«Перший Зимовий похід».

«Київська катастрофа».

«Чортківська офензива».

«Брусиловський прорив».

Запитання 26

Державний орган управління створений у Києві в ході Української революції 1917-1921 років- ...

варіанти відповідей

Верховна Рада України

Парламент

Українська Національна Рада

Українська Центральна Рада

Запитання 27

22 січня 1919 р. проголошено ...


варіанти відповідей

Українську Соціалістичну Радянську Республіку

Акт Злуки

День незалежності України

Союзний договір

Запитання 28

Скільки часу минуло від створення УЦР та об'єднання ЗУНР та УНР в одну державу?

варіанти відповідей

5 років

4 роки

2 роки

1 рік

Запитання 29

Причини падіння Центральної Ради? Виберіть кілька варіантів.

варіанти відповідей

невдоволення політикою УЦР заможних верств населення

нехтування необхідності створити регулярну боєздатну армію

суперечності всередині УЦР

не вирішення нагальної аграрної проблеми

затвердження державного герба – тризуба

зміна державного устрою УНР

Запитання 30

Установіть хронологічну послідовність подій:

А. Утворення Генерального Секретаріату

Б. Виступ самостійників

В. Проголошення Української Народної Республіки

Г. Прийняття II Універсалу Центральною Радою

варіанти відповідей

АГБВ

 АБВГ

БАГВ

ВБАГ

Запитання 31

Прийняття ІІІ Універсалу ЦР було відповіддю на події

варіанти відповідей

у Петрограді, більшовицький переворот

у Росії, заколот генерала Корнілова

у Києві, виступ самостійників

у Києві, з'їзд народів Росії

Запитання 32

Четвертий Універсал проголошував

варіанти відповідей

автономію України

автономію України у складі Росії

автономію України у складі Польщі

незалежність України

Запитання 33

Із запропонованого переліку подій оберіть ту, що сталася пізніше за інші.

варіанти відповідей

Поразка військ барона Врангеля у Криму

Варшавська угода

Вступ польських військ до Києва

Ризький мир

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест