18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

ВСТАНОВЛЕННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ

Додано: 28 лютого
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 146 разів
48 запитань
Запитання 1

Індустріалізація - це...

варіанти відповідей

перехід від ручної праці до машинного виробництва

процес створення великого машинного виробництва в усіх галузях народного господарства, насамперед у промисловості

розвиток народного господарства в цілому

утворення монополістичних об’єднань в провідних галузях економіки

Запитання 2

Який термін відповідає визначенню: «Політика придушення, залякування політичних противників жорстокими насильницькими методами?

варіанти відповідей

терор

тоталітаризм

департація

репресії

Запитання 3

Який термін відповідає визначенню: «Перетворення дрібних індивідуальних господарств на колективні підприємства (колгоспи) для встановлення цілковитого контролю держави за сільськогосподарським виробництвом?"

варіанти відповідей

автоматизація

автономізація

колективізація

індустріалізація

Запитання 4

«Система заходів радянських органів влади, спрямованих на знищення заможного селянства. Супроводжувалася конфіскацією майна й висилкою на Північ і до Сибіру селян, які не бажали вступати до колгоспів.» - це ...

варіанти відповідей

«розстріляне відродження»

розкуркулення

українізація

колективізація

Запитання 5

Який із вказаних заходів не передбачала нова економічна політика?

варіанти відповідей

відмова від трудової мобілізації, впровадження економічних методів господарювання

заміна продрозкладки продподатком

впровадження багатопартійності

надання права селянам вільно розпоряджатися результатами своєї праці

Запитання 6

Який із названих заходів належить до поняття «колективізація»?

варіанти відповідей

заміна продрозкладки на продподаток

перехід до багатогалузевої економіки

запровадження вільних цін на товари

ліквідація куркульства як класу 

Запитання 7

Про що свідчило зрощення правлячої партії з державним апаратом, установлення жорсткого контролю за суспільно-політичним життям та економічною сферою в Україні в 1920-1930-х рр.?..

варіанти відповідей

завершення будівництва основ соціалізму

зниження рівня життя населення

зміцнення тоталітарного ладу

зростання ролі громадянського суспільства

Запитання 8

Якою була мета здійснення суцільної колективізації?

варіанти відповідей

допомога держави процесу колгоспного будівництва та вдосконалення агротехніки й агрокультури

встановлення державного контролю над сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів для модернізації всього господарства

подолання продовольчої кризи в країні, заміна екстенсивного сільськогосподарського виробництва інтенсивним

зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва та піднесення добробуту селян

Запитання 9

Чим була зумовлена поява плаката, зображеного на ілюстрації?

   

варіанти відповідей

запровадженням непу

початком боротьби з неписьменністю

впровадженням політики коренізації

голодом 1921—1923 рр. 

Запитання 10

Визначте, кого називали “непманами”

варіанти відповідей

торговців і приватних підприємців 

злочинців, які займалися дрібними крадіжками

партійних лідерів, які слугували зразком для наслідування

державних чиновників в структурі народного господарства

Запитання 11

У рамках політики коренізації в УСРР у 20-ті роки відбувалася

варіанти відповідей

русифікація 

колективізація 

українізація

розкуркулення

Запитання 12

Сталінська конституція створена

варіанти відповідей

1936

1935

1933

1932

Запитання 13

Затвердження декларації про утворення СРСР

варіанти відповідей

1920

1921

1922

1923

Запитання 14

Що стало наслідком створення в 1934 р. Спілки письменників України?

варіанти відповідей

припинення масових репресій серед літераторів

поглиблення процесів українізації

утвердження ідеологічного контролю за творчістю митців

формування самобутньої течії модерністів

Запитання 15

У якому році столиця УСРР з Харкова була перенесена до Києва?

варіанти відповідей

1936р.

1927р.

1934р.

1923р.

Запитання 16

Політика «ліквідації куркульства як класу», здійснювана партійно-радянським керівництвом СРСР і УСРР у 1930–1931 рр., мала за мету

варіанти відповідей

вигнати куркулів зі створюваних колгоспів і радгоспів.

посилити матеріальну зацікавленість селян у суспільній праці.

перерозподілити землю куркулів на користь бідняків.

змусити більшу частину селянства об’єднуватися в колгоспи.

Запитання 17

Оберіть причини запровадження радянською владою суцільної колективізації:

1 настійливі клопотання українських селян про створення колгоспів

2 прагнення покращити життєвий рівень населення

3 намагання взяти під повний контроль держави ситуацію в аграрній сфері

4 потреба держави в додаткових коштах для продовження індустріалізації

5 необхідність подолання наслідків голодомору 1921 р.

6 дотримання ідеології комунізму, що визнавала усуспільнення засобів виробництва 

загибель всього урожаю через несприятливі кліматичні умови

варіанти відповідей

356

357

346

347

Запитання 18

Чому суцільна колективізація супроводжувалася ліквідацією куркульства як класу? 

варіанти відповідей

з метою звільнення середнього та бідного селянства від експлуатації з боку куркулів

з метою відновлення соціальної справедливості на селі

оскільки заможні селяни чинили запеклий опір колективізації

кулькулі гальмували економічний розвиток села

Запитання 19

Установіть відповідність між явищем періоду радянської модернізації та його наслідком.


1)       індустріалізація

2)       колективізація

3)       масові репресії

4)       культурна революція

 

А) ліквідація індивідуального селянського господарства

Б) перевищення промислового виробництва над сільськогосподарським

В) нав’язування суспільству комуністичної ідеології

Г) ліквідація багатопартійності

Д) насадження в суспільстві атмосфери страху

варіанти відповідей

1-Б, 2-А, 3-Г, 4-Д

1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

1-Б, 2-А, 3-Д, 4-В

1-А, 2-Б, 3-Г, 4-В

Запитання 20

Хто став головною мішенню у справі СВУ?

варіанти відповідей

українська інтелігенція

українські військові

інженерно-технічні кадри

священнослужителі

Запитання 21

Хто встановив перший рекорд в ніч на 31 серпня 1935р.?

варіанти відповідей

А) М.Демченко 

Б) П.Кривоніс

В) М.Ізотов

Г) О.Стаханов

Запитання 22

Що з названого є наслідками державної політики в галузі культури в УРСР (СРСР) у 1930-х рр.?

варіанти відповідей

 утвердження соціалістичного реалізму як єдиного художнього методу в мистецтві

звільнення культури від ідеологічного контролю

 заохочення існування різноманіття художніх стилів і форм

скасування цензури, дозвіл на створення приватних видавництв

Запитання 23

Хто був фактичним лідером ВАПЛІТЕ? 

варіанти відповідей

М. Зеров 

М. Рильський 

В. Сосюра 

  М. Хвильовий

Запитання 24

Що стало приводом до масового вилучення державою церковних цінностей в Українській СРР на початку 1920-х рр.?

варіанти відповідей

масштабність голоду

запровадження нової економічної політики

розгортання «чистки» в партійних лавах

упровадження політики «українізації» 

Запитання 25

Вкажіть рік, який Й. Сталін оголосив роком «великого перелому»:

варіанти відповідей

1937.

1929;

1933;

 1930;

Запитання 26

Упроваджуючи на початку 1920-х рр. політику «коренізації», партійно-радянське керівництво СРСР мало на меті

варіанти відповідей

знищити «буржуазно-націоналістичну», антирадянську інтелігенцію.

остаточно утвердити радянську владу в національних республіках.

налагодити культурне співробітництво з розвиненими країнами Заходу

подолати масову неписьменність дорослого населення країни

Запитання 27

У якому році започатковано політику «коренізації» в УСРР?

варіанти відповідей

1921 р

1923 р

1925 р

1927 р.

Запитання 28

Піком сталінських репресій став рік 

варіанти відповідей

1925р.

1928 р.

1932 р.

1937р.

Запитання 29

ВАПЛІТЕ — це

варіанти відповідей

об’єднання письменників і літераторів України у 1920-ті рр.

спілка українських фото- й кінорежисерів при Київській кінофабриці

творчий союз українських художників-авангардистів 1920–1930-х рр.

мистецьке угруповання театральних діячів України, послідовників Леся Курбаса.

Запитання 30

Вставте пропущене.

У розпал "Великого терору" 1) _______ упродовж кількох днів з 27 жовтня до 4 листопада; 2) _______ розстріляли 1111 в′язнів, серед яких видатні діячі української культури: Лесь Курбас, Микола Куліш, Валер′ян Підмогильний, Микола Зеров.

варіанти відповідей

1) у Биківнянському лісі поблизу Києва; 2) 1937 р.

1) в урочищі Сандармох у Карелії (Росія); 2) 1937 р.

1) на Соловецьких островах (Росія); 2) 1936 р.

1) в урочищі Сандармох у Карелії (Росія); 2) 1938 р

Запитання 31

Які положення передбачала виборча система за новою Конституцією СРСР/УРСР?

варіанти відповідей

робітники мали п′ятикратну перевагу над селянами в нормах представництва

вибори в систему рад ставали багатоступеневими

делегатів у ради кожної ланки адміністративно-територіального поділу висували відкрито - підняттям рук

на кожне місце в системі рад висувався тільки один кандидат - від блоку комуністів і безпартійних

Запитання 32

Судовий процес у "Шахтинській справі" кінця 20-х рр. 20 ст. був сфабрикований більшовицьким режимом проти...

варіанти відповідей

технічної інтелігенції

гуманітарної інтелігенції

воєнних спеціалістів

куркулів та підкуркульників

Запитання 33

Вставте пропущене.

За ініціативи __________ в системі ВУАН (згодом Академії наук УРСР) створено лабораторію зварювання, Електрозварювальний комітет, а у 1934 р. - Інститут електрозварювання, в яких розгорнуто комплексні дослідження механіки зварюваних конструкцій, металургії процесу зварювання, металознавства зварюваних з′єднань, фізики дугового розряду.

варіанти відповідей

Євген Патон

Микола Крилов

Лев Ландау

Олександр Шліхтер

Запитання 34

Вставте пропущене.

Найяскравішим здобутком українського театрального мистецтва 20-х рр. стало мистецьке об′єднання "Березіль", організоване у 1) ______ режисером 2)_______.

варіанти відповідей

1) 1921 р.; 2) Миколою Садовським

1) 1922 р.; 2) Гнатом Юрою

1) 1922 р.; 2) Лесем Курбасом

1) 1923 р.; 2) Олександром Довженком

Запитання 35

Як називалися організації, на які в 1920-ті рр. було покладено завдання навчати доросле населення читати й писати?

варіанти відповідей

лікнепи

комбіди

трести

колгоспи

Запитання 36

Із трагічною загибеллю якого партійно-радянського діяча історики пов′язують згортання політики українізації?

варіанти відповідей

О. Шумського

М. Скрипника

Л. Кагановича

Х. Раковського

Запитання 37

Наслідки гоніння та репресій проти діячів української культури в 1930-х рр. отримали назву...

варіанти відповідей

"білий терор"

"червоний терор"

"розруха"

"розстріляне відродження"

Запитання 38

Як називається художній метод, що утвердився в радянському мистецтві в 1930-х рр., який вимагав відтворювати дійсність не такою, яка вона є, а такою, якою вона повинна бути з точки зору інтересів робітничого класу?

варіанти відповідей

критичний реалізм

революційний конструктивізм

пролетарський авангардизм

соціалістичний реалізм

Запитання 39

Укажіть зображеного на світлині діяча культури.

варіанти відповідей

Олександр Довженко

Микола Хвильовий

Федір Кричевський

Лесь Курбас

Запитання 40

Хто із зображених історичних діячів був засновником українського кінематографу?

варіанти відповідей
Запитання 41

Укажіть рядок, де названі тільки представники історичної науки:

варіанти відповідей

Д. Багалій, М. Грушевський, М. Слабченко

М. Горбань, Ю. Кондратюк, Л. Ландау

М. Кравчук, Є. Патон, Д. Яворницький

А. Сапегін, М. Холодний, В. Юр’єв

Запитання 42

Яка пам’ятка Києва була знищена радянською владою у 1934 році?

варіанти відповідей

Володимирський собор

Михайлівський Золотоверхий собор

Софійський собор

Успенський собор

Запитання 43

Наслідок теоретичних пошуків видатного українського винахідника Юрія Кондратюка:

варіанти відповідей

Використання американськими вченими для підготовки польотів на Місяць

Використання китайськими вченими для розробки космічних кораблів багаторазового використання

Використання радянськими ученими для виходу космонавта у відкритий космос

Використання японськими ученими для сучасних технологічних розробок у галузі електронно-обчислювальної техніки

Запитання 44

Що належить до результатів державної політики в СРСР в галузі культури наприкінці 1930-х рр.?

варіанти відповідей

Розквіт авангардного мистецтва

Ліквідація масової неписьменності

Скасування державної цензури засобів масової інформації

Забезпечення і захист ідейного різноманіття в галузі культури

Запитання 45

«Розстріляне відродження» — це умовна назва:

варіанти відповідей

Покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час терору 1930-х рр.

Групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних під час боротьби зі «шкідництвом» у 1920—1930-х рр.

Літературно-мистецької генерації України 1920—1930-х рр., репресованої сталінським режимом

Плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х рр. у справі Спілки визволення України

Запитання 46

Порядковий номер п’ятирічки, яку Йосип Сталін оголосив «безбожною» або «п’ятирічкою знищення релігії»:

варіанти відповідей

перша

друга

третя

четверта

Запитання 47

Назвіть найбільше в Україні місце поховання жертв масових репресій, розстріляних органами НКВС 

варіанти відповідей

Голосіївський ліс

 Урочище Сандормах

Биківнянський ліс

Бабин Яр

Запитання 48

 Безмірне звеличення постаті, сліпе поклоніння, обожнювання людини, яка займає найвище становище в політичній ієрархії, надмірне перебільшення заслуг, функцій і ролі лідера.

варіанти відповідей

культ особи

націонал - ухильництво

ворог народу

волобуєвщина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест