2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Українська революція.

Додано: 21 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 20 разів
22 запитання
Запитання 1

У Першому Універсалі Української Центральної Ради було задекларовано:

варіанти відповідей

створення Генерального Секретаріату.

підтримку виступу самостійників.

засудження корніловського заколоту.

проголошення автономії України.

Запитання 2

Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу спричинено

варіанти відповідей

відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію.

формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів.

відправленням українізованих військових частин на фронт.

збройним виступом самостійників у Києві.

Запитання 3

Які з цитованих нижче документів були оприлюднені в липні – серпні 1917 р.?


(2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

«На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає ...уряд по пропозиціям Центральної Ради...»

«Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки...»

«...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана..., ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»

«У Петрограді зчинилися криваві події... Частина людності Петрограда за приводом більшовиків повстала озброєно проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою волю всій Російській республіці...»

«Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».

Запитання 4

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада

варіанти відповідей

відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів.

включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду.

призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам.

припинила українізацію військових частин російської армії.

Запитання 5

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?


«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд – Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення».

варіанти відповідей

М. Грушевського

В. Винниченка

Д. Дорошенка

С. Петлюру

Запитання 6

Збройний виступ самостійників у Києві спричинено

варіанти відповідей

проголошенням радянської влади в Україні.

оприлюдненням Українською Центральною Радою Другого Універсалу.

висуванням російським Раднаркомом ультиматуму Українській Центральній Раді.

наданням Тимчасовим урядом Тимчасової інструкції для Генерального секретаріату.

Запитання 7

Авторство якого з цитованих документів не належить Українській Центральній Раді?

варіанти відповідей

«Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії ...хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям...»

«...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана, ...ми рішуче ставимось проти ...самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»

«На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат...»

«Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі...»

Запитання 8

До якого періоду Української революції належать цитовані документи?


1. «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів».


2. «Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; ...в центрі – Всеукраїнському з’їздові рад..., його Центральному виконавчому комітетові... Україна проголошується республікою рад».

варіанти відповідей

вересень – жовтень 1917 р.

жовтень – листопад 1917 р.

листопад – грудень 1917 р.

грудень 1917 р. – січень 1918 р.

Запитання 9

У Третьому Універсалі Української Центральної Ради було проголошено

(2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

прагнення розпочати й самостійно провести переговори з Німеччиною та її союзниками.

8-годинний робочий день, державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні.

скасування приватної власності на землю поміщиків та інших нетрудових господарств.

Запитання 10

До якого періоду Української революції належать цитовані документи?


1. «Після довгих… сумнівів Генеральний Секретаріат прийшов до тієї думки, щоб крайова власть стала фактичною, під нею повинна бути міцна підвалина, і такою підвалиною може бути тільки проголошення Української Народної Республіки…»

2. «Ми відчули, що нам, українській демократії, у спину хтось ніж готує… більшовики концентрують своє військо для розбиття УНР. …На ультиматум я дивлюсь як на потоптання наших прав…»

варіанти відповідей

листопад – грудень 1917 р.

грудень 1917 – січень 1918 р.

січень – лютий 1918 р.

лютий – березень 1918 р.

Запитання 11

Оберіть прізвища членів першого складу Генерального секретаріату:

варіанти відповідей

М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра

С.Петлюра, М.Міхновський, П.Христюк

В.Голубович, Б.Мартос, В.Затонський

В.Винниченко, Б.Мартос, Х.Барановський

Запитання 12

Вкажіть, коли відбувся бій під Крутами:

варіанти відповідей

4-5 липня 1917 р.

25 жовтня 1917 р.

16 січня 1918 р.

26 січня 1918 р.

Запитання 13

Вкажіть місто, в якому вперше було проголошено встановлення радянської влади:

варіанти відповідей

Київ

Харків

Одеса

Донецьк

Запитання 14

На ілюстрації зображений:

варіанти відповідей

голова УЦР М. Грушевський

президент ЗУНР Є.Петрушевич

голова Генерального Секретаріату В.Винниченко

лідер УСДРП С.Петлюра

Запитання 15

Коли було утворено Українську Центральну раду?

варіанти відповідей

у лютому 1917 р.

у квітні 1917

у березні 1917

у травні 1917

Запитання 16

Яка подія стала свідченням патріотизму і самовідданості української молоді в боротьбі з агресією радянської Росії проти УНР?

варіанти відповідей

бій на горі Маківка

бій під Мотовилівкою

бій під Крутами

бій на горі Лисоня

Запитання 17

Що стало безпосереднім наслідком оприлюднення цитованого документа?


" Визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв"язана, ....ми (УЦР) рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійських Установчих Зборів"

варіанти відповідей

збройний виступ самостійників

призначення Генерального Секретаріату

формування Вільного козацтва

скликання З"їзду народів Росії

Запитання 18

Хто з представлених діячів є автором брошури "Самостійна Україна?

варіанти відповідей
Запитання 19

Яке гасло відповідає змісту Першого Універсалу УЦР?

варіанти відповідей

"Вся влада Радам!"

"Україна для українців!"

"Хай живе самостійна Україна!"

"Автономія України у складі демократичної Росії!"

Запитання 20

Як називався виконавчий орган, створений Українською Центральною Радою у 1917 році?

варіанти відповідей

Національний конгрес

Генеральний Секретаріат

Трудовий конгрес

Директорія

Запитання 21

Яка подія вплинула на рішення УЦР ухвалити Третій універсал?

варіанти відповідей

корніловський заколот

початок Лютневої революції

липнева криза Тимчасового уряду

більшовицький переворот у Петрограді

Запитання 22

У якому Універсалі УЦР проголошувалося створення Української Народної Республіки?

варіанти відповідей

Першому

Другому

Третьому

Четвертому

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест