21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Українська революція в 1918 р.

Додано: 19 грудня 2019
Предмет: Історія України
Тест виконано: 31 раз
10 запитань
Запитання 1

Яка подія є одним із останніх заходів, здійснених Українською Центральною Радою?

варіанти відповідей

ухвалення Конституції УНР

утворення УНР

ухвалення Четвертого Універсалу

злука УНР та ЗУНР

Запитання 2

Про наслідки якої подій йдеться в наведених твердженнях?

- Звільнення теренів України від більшовиків після Першої війни УНР з більшовицькою Росією.

- Утвердження кордонів УНР, сформованих за етнографічною ознакою.

- Встановлення залежності від німецької сторони, яка використала становище України для розв’язання власних продовольчих та політичних проблем.

- Унеможливлення розвитку відносин України з країнами Антанти.

варіанти відповідей

приходу до влади Директорії УНР та Другої радянсько-української війни

окупації військами Антанти півдня України

підписання Брестського миру між УНР та державами Четверного союзу

укладення Варшавського договору між УНР та Польщею

Запитання 3

Яку офіційну назву мала Україна за гетьмана П. Скоропадського?

 


варіанти відповідей

Українська Народна Республіка

Українська Держава

Українська Республіка

УСРР

Запитання 4

Який документ від 29 квітня 1918 р. засвідчив курс внутрішньої політики уряду гетьмана П. Скоропадського?


варіанти відповідей

«Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради»

«Статут вищого управління України»

«Тимчасовий Основний Закон про державну самостійність українських земель…»

«Грамота до всього українського народу»

Запитання 5

На якому представницькому зібранні П. Скоропадського проголошено правителем України?

варіанти відповідей

Третій Український військовий з’їзд

Останнє засідання Української Центральної Ради

Всеукраїнський хліборобський кон­грес

Всеукраїнський тру­довий конгрес

Запитання 6

Хто з історичних діячів є зайвим у логічному ланцюжку?

Фе­дір Лизогуб – Дмитро Дорошенко – Микола Скрипник – Микола Василенко

варіанти відповідей

Фе­дір Лизогуб

Дмитро Дорошенко

Микола Скрипник

Микола Василенко

Запитання 7

Що зумовило зміну політики Німеччини та її союзників щодо Центральної Ради?

варіанти відповідей

поразка Німеччини та її союзників в Першій світовій війні

неспроможність УЦР навести лад у країні та виконати умови договору

прагнення Антанти надати фінансову та військову допомогу УЦР

збройний контрнаступ Червоної армії та пробільшовицькі настрої населення

Запитання 8

Які з тверджень характеризують становище України за гетьмана П. Скоропадського?

1 Посилення дисципліни на виробництві, скасування 8-годинного робочого дня.

2 Співпраця з усіма політичними партіями та організаціями.

3 Нав’язування селянам принципів артільно-комуністичного ведення господарства.

4 Масові селянські повстання; страйкова боротьба робітників.

5 Шовіністичний, антиукраїнський розгул.

варіанти відповідей

1, 2

2, 5

1, 4

3, 4

Запитання 9

У яких твердженнях ідеться про Павла Скоропадського?

варіанти відповідей

Схилявся до зближення з більшовицькою Росією після поразки Німеччини в Першій світовій війні.

Скасував закони й розпорядження Центральної Ради та Генерального секретаріату

Організатор збройного виступу «самостійників», які прагнули примусити Центральну Раду проголосити незалежність України.

У квітні 1918 р. на Всеукраїнському хліборобському конгресі був проголошений гетьманом України.

Здійснював заходи, спрямовані на зросійщення української освіти, науки, культури.

У листопаді 1918 р. перебував у Берліні, де мав офіційні зустрічі з кайзером Вільгельмом II

Запитання 10

У яких твердженнях ідеться про досягнення Гетьманату в національно-культурній політиці?

варіанти відповідей

Створення мобільних засобів політичної агітації – агітпоїздів, агітмайданчиків, агітпароплавів.

Створення в Київському, Харківському, Одеському університетах кафедр української мови, літератури, історії та права.

Знесення пам’ятників, споруджених царям та їхнім слугам.

Відкриття українських університетів у Києві і Кам’янець-Подільському.

Реорганізація всіх типів шкіл у єдину загальноосвітню трудову семирічну школу.

Ухвалення закону про обов’язкове вивчення української мови і літератури, історії та географії України.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест