18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині ХІV – першій половині ХVІ ст. Кримське ханство

Додано: 5 лютого 2020
Предмет: Історія України
Тест виконано: 249 разів
21 запитання
Запитання 1

Про появу якого явища свідчить такий документ:

«…а до роботи приступати підданим, як сонце сходить, а зійти [з роботи], як заходить [сонце], а відпочинку тим, що з худобою роблять, перед обідом — година, у полудень — година, надвечір — година…»?


варіанти відповідей

оброк

панщина

полюддя

десятина

Запитання 2

Про яку подію йдеться в уривку з джерела?

«…Ягайло, великий князь, обіцяє всі свої багатства вжити й витратити на усунення недоліків обох королівств, як Польщі, так і Литви, якщо володарка Угорщини вищезгадану дочку, королеву Польщі, з’єднає з ним шлюбними узами… Нарешті. Згаданий князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського».


варіанти відповідей

Кревську унію

Люблінську унію

Берестейську унію

Віленську унію

Запитання 3

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«…навчався в Краківському університеті. Викладав медицину, філософію та астрономію в Болонському університеті, упродовж 1481 – 1482 рр. – ректор цього навчального закладу. Перший відомий нам український автор друкованої книги – «Прогностична оцінка поточного 1483 року».

варіанти відповідей

І. Вишенського

 Ю. Дрогобич

 С. Оріховського

 С. Кленовича

Запитання 4

Коли відбулася битва, наслідком якої стала подія, описана в уривку з історичного джерела: «Гедимінів син, великий князь Ольгерд.., прилучив до своєї держави подільську землю та вигнав звідти татар...»?


варіанти відповідей

1362 р

1385 р.

1449 р.

1471 р.

Запитання 5

Поява та використання на українських землях у повсякденному житті слів «магістрат», «дума», «лава» пов’язано з

варіанти відповідей

виникненням козацтва.

розповсюдженням реформаційних рухів.

утвердженням магдебурзького права.

запровадженням кріпосного права.

Запитання 6

Установіть послідовність суспільно-політичних подій другої половини ХІV - другої половини ХVІ ст.

А ліквідація Київського удільного князівства

Б битва на річці Сині Води

В перша згадка про українських козаків у писемних джерелах

Г укладення Кревської унії

варіанти відповідей

АБВГ

БГАВ

ВГАБ

ГАБВ

Запитання 7

Укажіть характерні риси суспільно-політичного життя Великого князівства Литовського в ХІV-ХV ст.

варіанти відповідей

Збереження судочинства на основі норм "Руської правди"

Поступова ліквідація удільного устрою земель

Формування нової суспільної верстви - реєстрового козацтва

Укладення уній з Польським королівством

Збереження язичництва як державної релігії

Запровадження кріпацтва

Надання литовській і польській мовам статусу офіційних

Запитання 8

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближніми, ...що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру святої римської церкви... Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського».

У якій угоді були зазначені ці умови?

варіанти відповідей

Кревській унії 1385 р.

Городельській унії 1413 р.

Люблінській унії 1569 р.

Берестейській унії 1596 р.

Запитання 9

На українських землях, включених до складу Литовської держави, за князя Ольгерда (1345 — 1377 рр.)

варіанти відповідей

відновлено фільварки.

витіснено православ’я католицизмом.

утверджено правові норми Литовських Статутів.

збережено існуючі системи управління та судочинства.

Запитання 10

Якою цифрою на карті позначено землі, що увійшли до складу Великого князівства Литовського за часів правління князя Ольгерда?


варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 11

Етапи історичного розвитку якого народу викладено літописцем:

«Народ же цей даниною руським князям служив. Коли ж відчув, що його господарі [руські князі] розтрощені татарами, він змужнів і на знесилених русів владу свою поширив, а з часом всю руську землю перейняв у татар у своє володіння і став володіти її широкими просторами...»?


варіанти відповідей

половців

поляків 

литовців

печенігів

Запитання 12

Про який регіон йдеться в уривку з історичного джерела:

«Після смерті короля Казимира III Великого цей край перейшов під владу Угорщини. Однак після укладення Кревської унії Польща знову набирає силу і остаточно приєднує його до своїх володінь і утворює на його теренах Руське воєводство»?

варіанти відповідей

Галичину 

Волинь

Поділля 

Закарпаття

Запитання 13

Поява та поширення в XV-XVI ст. фільваркового господарства на українських землях було зумовлено


варіанти відповідей

зростанням попиту на сільськогосподарську продукцію в країнах Західної Європи.

прагненням польської шляхти приборкати українське селянство та козацтво.

потребою у створенні розгалуженої оборонної лінії проти нападів татар.

успіхами в поширенні нових сільськогосподарських культур.

Запитання 14

На фото зображено

 

варіанти відповідей

Меджибі́зький замок.

Верхній замок у Луцьку.

Кам’янець-Подільську фортецю.

Хотинську фортецю.

Запитання 15

Загальна назва міського уряду, що набула поширення на початку XIV ст. в українських містах, де функціонувало міське самоврядування, – це

  

варіанти відповідей

«цех».

 «віче».

«вотчина».

«магістрат».

Запитання 16

Укажіть державу, у складі якої до середини XVI ст. перебували Волинь, Підляшшя, Київщина, Східне Поділля.

варіанти відповідей

Молдавське князівство

Польське королівство

Угорське королівство

Велике князівство Литовське

Запитання 17

Унаслідок якої події відбулися зміни, описані в уривку з історичного джерела?

«...і відтоді з Поділля вигнано владу татарську. Цей Ольгерд інші руські землі під свою владу взяв, і Київ з-під Федора-князя, ставленика хана, взято і посадив в ньому Володимира, сина свого, і почав над ними володіти...»

варіанти відповідей

Городельської унії (1413 р.)

битви на р. Сині Води (1362 р.)

битви під Грюнвальдом (1410 р.)

Кревської унії (1386 р.)

Запитання 18

Яка подія відбулася в 1478 р.?


варіанти відповідей

укладення Кревської унії між Литвою та Польщею

перша згадка про українських козаків у писемних джерелах

битва на річці Сині Води між литовсько-руським військом і монголами

визнання Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії

Запитання 19

Який стан українського суспільства сформувався в результаті колонізації Дикого Поля?

 

 

 

 


варіанти відповідей

селянство

шляхта

козацтво

міщанство

Запитання 20

Позначте причину, яка зумовила знелюднення у 15-16 ст. значних територій України й утворення Дикого поля

 

 

 варіанти відповідей

 Польська експансія на українські землі

Татарсько-турецькі напади

Розширення кордонів Московської держави

Входження українських земель до складу Великого Князівства Литовського

Запитання 21

Фільварок — це форма господарювання:


 


варіанти відповідей

 шляхти

 міщан

 селян

козаків

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест