21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Українська революція в 1919 -1920 рр.

Додано: 19 грудня 2019
Предмет: Історія України
Тест виконано: 18 разів
12 запитань
Запитання 1

Яку дату пропущено в уривку з історичного джерела?

«Заснувши під австрійською державною владою, виконуваною поляками, населення Львова прокинулося ___під владою Української Національної Ради. Як символ сеї влади маяв на вежі ратуші українській синьо-жовтий прапор. Такі самі прапори маяли на важливих будинках. По місту ходили українські військові патрулі. Вся ся переміна була великою несподіванкою для всіх львів’ян без різниці національності й віросповідання... Перший день української влади минув спокійно».


варіанти відповідей

22 січня 1919 р.

18 жовтня 1918 р.

1 листопада 1918 р.

22 листопада 1918 р.

Запитання 2

Про кого йдеться?

Восени 1918 р. — голова Центрального військового комітету у Львові, організатор та керівник Листопадового зриву 1918 р., 1-й командувач УГА, Державний секретар військових справ ЗУНР.

варіанти відповідей

Євген Петрушевич

Юрій Тютюнник

Дмитро Вітовський

Кость Левицький

Запитання 3

Вставте пропущене.

18 – 19 жовтня 1918 р. у Львові на конституанті (зібранні) українських депутатів австрійського парламенту, послів (депутатів) галицького і буковинського крайових сеймів, представників національних політичних партій Галичини й Буковини, духовенства утворено ____ — політичний представницький орган українського населення Австро-Угорщини.


варіанти відповідей

Генеральний секретаріат

Українську Національну Раду

Українську Центральну Раду

Державний Секретаріат

Запитання 4

Яку назву мав уряд ЗУНР?

варіанти відповідей

Державний Секретаріат

Генеральний секретаріат

Рада Народних Міністрів

Народний секретаріат

Запитання 5

Хто очолив Державний Секретаріат ЗУНР?

варіанти відповідей

Євген Петрушевич

Володимир Винниченко

Дмитро Вітовський

Кость Левицький

Запитання 6

Яке рішення щодо українських земель ухвалено на Паризькій мирній конференції 25 червня 1919 р.?

варіанти відповідей

Польща та ЗУНР поділили між собою Східну Галичину

Польща отримала право на окупацію Східної Галичини

Східна Галичина та Закарпаття включені до складу Польщі та Чехословаччини

ЗУНР підтвердила право на існування в задекларованих нею кордонах

Запитання 7

Завершіть висловлення сучасника про події першої половини 1919 р.

«Що більше в Україну вдиралися більшовики, то більше росла орієнтація на …»

варіанти відповідей

Антанту

Четверний союз

Польщу

Добровольчу армію А. Денікіна

Запитання 8

Яка країна окупувала Північну Буковину в листопаді 1918 р.?

варіанти відповідей

Румунія

Чехословаччина

Польща

Угорщина

Запитання 9

Завершіть речення.

Чортківська офензива — це наступальна операція …

варіанти відповідей

УГА, внаслідок якої вона відвоювала майже половину території, окупованої польськими військами

польської армії, внаслідок якої УГА вимушена була переправитися на лівий берег р. Збруч, де згодом об’єдналася з Армією УНР

УГА, внаслідок якої Львів було визволено від поляків, які утримували його ще з осені минулого року

польської армії, внаслідок якої вона окупувала Покуття разом із Коломиєю і Снятином

Запитання 10

Які твердження характеризують по­літику більшовиків в Україні у першій половині 1919 р.?

1 Перевибори до органів місцевого самоврядування на підставі майнового цензу.

2 Проведення українізації суспільно-політичного життя.

3 Нав’язування селянам принципів артільно-комуністичного ведення госпо­дарства.

4 Націоналізація промисловості, транспорту, банків.

5 Ліквідація поміщицького, монастирського та церковного землеволодіння.

6 Реквізиція хліба у селян шляхом продрозверстки.

7 Визнання існування різних форм власності.

варіанти відповідей

1, 3, 4, 7

2, 5, 6, 7

1, 2, 4, 5

3, 4, 5, 6

Запитання 11

Про якого історичного діяча йдеться в фрагменті джерела?

«… Він був головним творцем української армії. Це він своїм ентузіазмом, енергією і глибо­кою вірою в українську справу більше, як хто інший з тодішніх українських провідників, допоміг відродити століттями приспане національне почуття і дух боротьби за власну державність у на­шім народі. І в смутній добі найбільшого політичного хаосу на Україні, на початку 1919 р., коли захиталися в своїй вірі в сили українського народу Грушевський, Винниченко і інші, …зостався на своїм місці, вів дальше непримиренну боротьбу проти московських окупантів...» (Ісаак Мазепа)


варіанти відповідей

Євген Петрушевич

Нестор Махно

Симон Петлюра

Павло Скоропадський

Запитання 12

Що з переліченого стосується Директорії УНР?

Оберіть три відповіді


варіанти відповідей

проголошення гасла «єдиної та неподільної Росії»

скликання Трудового конгресу

проголошення Акта Злуки УНР з і ЗУНР

ліквідація органів місцевого самоврядування.

війна з більшовицькою та білогвардійською Росією

жорсткі німецькі реквізиції

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест