11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Визвольна війна українського народу середини 17 ст.

Підготовка до ДПА та ЗНО

Додано: 27 лютого 2020
Предмет: Історія України
Тест виконано: 24 рази
23 запитання
Запитання 1

Етап якої битви часів Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. описано в уривку з історичного джерела:

«І ось зібрав Богун [гетьман наказний] своїх полковників на раду. Думали вони, як би вирватися з осади… На раді полковники вирішили навести через Пляшівку міст, переправити ним на той бік побільше війська, відігнати Лянцкоронського і дати змогу усьому козацтву вийти з облоги…»?


варіанти відповідей

Батозької

Берестецької

Зборівської

Пилявецької

Запитання 2

Установіть відповідність між подією, описаною в уривку з історичного джерела, та роком, коли вона відбувалася.

1«…Бачу зле, бо віддав Хмельницький всіх нас у неволю московському цареві… Сам із військом козацьким присягнув і місто Київ силою під мечовим

2«Наш підданий гетьман Богдан Хмельницький, майже поєднавши свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Антіна Ждановича, і Богуна, й інших начальників для спустошення…»

3«Хмельницький, залишивши під Збарожем піше військо, з іншою частиною та з татарами вирушив на короля й непомітно підібрався до табору… На ранок знову розгорілася битва біля польського табору та біля Зборова…»

4«…недалеко відійшовши від Корсуня, на цьому згаданому шляху військо було розгромлене, а їх милості пани гетьмани [Микола Потоцький, Мартин Калиновський] і багато старшин взяті в татарський полон…»

А 1648 р.

Б 1649 р.

В 1651 р.

Г 1654 р.

Д 1657 р.

варіанти відповідей

1Г 2Д 3Б 4А

1А 2Д 3Б 4Г

1Б 2Д 3В 4А

1В 2Г 3Б 4Д

Запитання 3

Яка держава була союзницею козацького війська на початку Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.?

варіанти відповідей

Велике князівство Литовське

Московське царство

Кримське ханство

Трансільванське князівство

Запитання 4

Визначте соціально-економічну зміну, пов'язану зі становленням Української козацької держави в роки Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.

варіанти відповідей

запровадження магдебурзького права

поява фільваркового господарства

зрівняння в правах селянського та козацького станів

фактична ліквідація особистої залежності селян

Запитання 5

У якому уривку з історичного джерела вказано привід до Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.?

варіанти відповідей

«Уся перша війна почалася через Чаплинського, який, не зважаючи на те, що я мав привілей короля, відібрав у мене хутір та ще й мені погрожував смертю, і увесь цей вогонь спалахнув через нього…»

«Царська величність наді мною… учинив немилосердя своє: помирившись з поляками, …государ послав з Вільно проти нас, шведів і угорців полякам на допомогу 20 тис. ратних людей…»

«Наш підданий гетьман Б. Хмельницький, майже поєднавши свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Ждановича, Богуна та інших начальників для спустошення…»

«Зухвалий мій син Тиміш зібрав військо для того, щоб змусити до шлюбу дочку молдавського господаря. Застерігаю вашу королівську милість аби ви відступили з військом до польського кордону…»

Запитання 6

Прочитайте уривок з історичного джерела щодо Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. і виконайте завдання.

«…у католицькому християнському королівстві та вільній Речі Посполитій [народ] зазнає такого насильства, якого і в поганській неволі християни-греки не зазнають. Захоплено церкви, монастирі та собори, заборонено вільне виконання обрядів...»

Автор у документі вказав на

варіанти відповідей

привід до війни.

значення війни.

наслідок війни.

причину війни.

Запитання 7

1649 та 1651 роки в історії Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького пов’язані з

варіанти відповідей

походами козацького війська проти Молдавії.


підписанням союзницьких угод із Трансільванією та Швецією.

укладенням українсько-польських мирних угод.

переобранням гетьмана на Генеральних військових радах.

Запитання 8

Скликана в Переяславі (1654 р.) гетьманом Б. Хмельницьким Генеральна військова рада мала вирішити питання про

варіанти відповідей

припинення бойових дій проти Речі Посполитої.

утворення українсько-швецької антипольської коаліції.

погодження з умовами московсько-польського Віленського перемир'я.

перехід Війська Запорозького під зверхність московського царя.

Запитання 9

Хто з козацьких провідників проголосив таку програму своїх дій: «Правда то, що я лихий, малий чоловік, але мені то Бог дав, що я єсть єдиновладцем і самодержцем руським! Виб’ю з лядської неволі руський народ увесь! Перше я за свою шкоду і кривду воював — тепер буду воювати за нашу православну віру! ...За границю на війну не піду! Шаблі на Турків і Татар не підійму! Досить маю на Україні, Поділлі і Волині... тепер досить достатку і пожитку в землі й князівстві моїм — по Львів, по Холм і Галич»


варіанти відповідей

І. Сірко

Б. Хмельницький

С. Наливайко

П. Конашевич-Сагайдачний

Запитання 10

Ліквідація магнатського землеволодіння, панщини, масове покозачення селянства, формування нової еліти суспільства на основі козацької старшини відбулися в результаті

варіанти відповідей

козацько-селянських повстань 20 — 30-х рр. XVII ст.

національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

морських походів козаків початку XVII ст.

козацьких воєн кінця XVI ст.

Запитання 11

Перебіг подій якого періоду Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. відображено на карті?


варіанти відповідей

Від Переяславської ради до Віленського перемир’я.

Від Білоцерківського договору до Переяславської ради.

Від Зборівського до Білоцерківського договору.

Від початку збройного виступу до Зборівського договору.

Запитання 12

Які битви Національно-визвольної війни середини XVII ст. відбулися впродовж 1649 — 1651 рр.?варіанти відповідей

Жовтоводська, Корсунська

Корсунська, Пилявецька

Пилявецька, Зборівська

Зборівська, Берестецька

Запитання 13

Установіть послідовність описаних нижче подій національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.

А«Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо... Того ж року господарю Василю довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з Тимошем, сином козацького гетьмана Хмеля...»

Б«Стали поляки обозом та вишикували своє військо на рівнині коло Корсуня. Того ж ранку вдарив Хмельницький зі своїм і ординським військом на поляків. Ті, недовго втримуючи свій стрій, з великими втратами відступили...»

В«То ми, великий государ, підданого нашого Богдана Хмельницького... і все наше Військо Запорозьке пожалували – веліли їм бути під нашою, царського величества, високою рукою, згідно з давнішими їх правами і привілеями...»

Г«Увесь народ, вийшовши з Києва, вся чернь вітала його. Академія вітала його промовами як спасителя народу від рабства польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак і називаючи його Богом даний...»

варіанти відповідей

1Б 2Г 3А 4В

1А 2Г 3Б 4В

1Б 2А 3Г 4В

1В 2Г 3А 4Б

Запитання 14

На карті заштрихована територія Гетьманщини відповідно до умов


варіанти відповідей

Зборівського мирного договору 1649 р.

Білоцерківського мирного договору 1651 р.

Бахчисарайського мирного договору 1681 р.

“Вічного миру” 1686 р.

Запитання 15

Столицею Української козацької держави і резиденцією Б. Хмельницького було місто:

 

варіанти відповідей

 Черкаси

Чигирин

Київ

Переяслав

Запитання 16

Уривок якого документа наведено в уривку з джерела?

«Дозволяємо і призначаємо організувати реєстрове військо в числі 20 тисяч чоловік. Це військо гетьман і старшина повинні набрати і записати в реєстр, і вони мусять перебувати тільки в маєтках його королівської милості, що містяться у воєводстві Київському, не маючи нічого до воєводств Брацлавського і Чернігівського. А маєтки шляхетські мусять лишатися вільними, і в них реєстрові козаки ніде не повинні лишатися».

 


варіанти відповідей

 Куруківської угоди

Білоцерківського миру


Зборівського договору

Гадяцького договору

Запитання 17

Де відбулась перша переможна битва для козацького війська в Національно-визвольній війні українського народу проти Речі Посполитої середини ХVІІ ст.?

 


варіанти відповідей

 під Зборовим


 на Жовтих Водах


 під Корсунем


під Пилявцями


Запитання 18

Які битви відбулись у перший рік Національно-визвольної війни середини XVII ст.

  


варіанти відповідей

Батозька

Корсунська

 на Жовтих Водах

Охматівська

Пилявецька

Зборівська

Берестецька

Запитання 19

Українська козацька держава за часів гетьмана Б. Хмельницького поділялась на:

  


варіанти відповідей

курені

намісництва

полки

воєводства

Запитання 20

Українська держава "Військо Запорозьке" була створена у

варіанти відповідей

1648 р.

1649 р.

1651 р.

1654 р.

Запитання 21

Установіть послідовність подій першої половини XVII ст.

А Обрання митрополитом православної церкви П. Могили

Б Повстання під проводом П. Павлюка, Я. Острянина, Д. Гуні

В Похід запорозьких козаків на чолі з П. Сагайдачним на Кафу

Г Утворення Української козацької держави Війська Запорозького


варіанти відповідей

1В 2А 3Б 4Г

1А 2В 3Б 4Г

1Б 2А 3В 4Г

1Г 2А 3Б 4В

Запитання 22

Установіть відповідність між історичними постатями і їх історичною роллю.

1 В.-К. Острозький

2 Д. Вишневецький

3 П. Могила

4 Б. Хмельницький


А Заснував перший на українських землях науково-освітній осередок, центр вищої освіти

Б Здійснив реформу православної церкви на українських землях

В Був засновником Української козацької держави

Г Першим підняв козацтво на боротьбу за свої станові права

Д Започаткував традицію створення Січі — центру запорозького козацтва


варіанти відповідей

1А 2Д 3Б 4В

1Б 2Д 3А 4В

1В 2Д 3Б 4А

1Г 2 А 3Б 4Д

Запитання 23

Укажіть назву документа, який видавав гетьман Війська Запорозького.

 

 


варіанти відповідей

наказ

універсал

конституція

указ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест