«Українські терени у складі Російської імперії на початку XX ст.»

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 327 разів
14 запитань
Запитання 1

Укажіть ініціатора заснування Товариства українських поступовців.варіанти відповідей

І. Франко

Є. Чикаленко

С. Петлюра

С. Єфремов


Запитання 2

Позначте рік, коли відбувся судовий процес над М. Бейлісом.


варіанти відповідей

1906 р.

1910 р.

1913 р.

1915 р.

Запитання 3

Позначте назву партії, утвореної на II з’їзді РУП, лідерами якої стали В. Винниченко, С. Петлюра, М. Порш.


варіанти відповідей

Українська радикально-демократична

Українська народна партія

УПСР (Українська партія соціалістів-революціонерів)

УСДРП (Українська соціал-демократична робітнича партія)

Запитання 4

Позначте події, що відбулися в 1905 р.


варіанти відповідей

1) Засідання Першої Державної Думи

2) повстання саперів у Києві

3) утворення Української соціал-демократичної партії

4) вихід першої україномовної газети «Хлібороб»

5) утворення Товариства українських поступовців

6) скасування Валуєвського циркуляра та Емського указу

7) убивство П. Столипіна

Запитання 5

Ознакою економічної кризи 1900-1903 рр. в Україні було...:


варіанти відповідей

зростання кількості безробітних

зростання цін на вугілля і метал

зростання випуску паровозів

збільшення обсягу продажу цукру

Запитання 6

Наслідком економічної кризи 1900-1903 рр. в Україні було...:


варіанти відповідей

зменшення кількості монопольних підприємств

зменшення іноземного капіталу в металургії;

зростання рівня концентрації виробництва;

зростання рівня соціального захисту робітників.


Запитання 7

Хто становив більшість населення на початку XX ст. в Одесі, Києві, Харкові, Катеринославі?


варіанти відповідей

українці

росіяни

євреї

поляки

Запитання 8

Переселення селян з центральних губерній Росії у Наддніпрянську Україну і Слобожанщину наприкінці XIX на початку XX ст...:


варіанти відповідей

збільшило кількість жителів українських міст за рахунок іммігрантів

зменшило потік трудової еміграції з Галичини у Канаду і США

збільшило кількість жителів українських сіл за рахунок іммігрантів

зменшило процес майнового розшарування в українських селах


Запитання 9

Першою політичною партією Наддніпрянської України на початку XX ст. була...:варіанти відповідей

Революційна українська партія

Українська радикальна партія

Українська демократична партія

Українська соціал-демократична робітнича партія

Запитання 10

До якої течії у національному русі належала Революційна українська партія?варіанти відповідей

Ліберальної

анархістської

самостійницької

автономістської

Запитання 11

Який твір було покладено в основу програми Революційної української партії?


варіанти відповідей

«Криза світової політики і наше завдання»

«Україна уярмлена» («Ukraina Irredenta»)

«До практичних завдань українства»

«Самостійна Україна»

Запитання 12

Які галузі промисловості Наддніпрянської України на початку XX ст. перевищували 50 % загальноросійського виробництва?


варіанти відповідей

Вугільна

деревообробна

текстильна

залізорудна

цукрова

хімічна

Запитання 13

Назвіть характерні ознаки економічного розвитку України на початку XX ст.?


варіанти відповідей

1) Відсутність іноземного капіталу у видобувній промисловості

2) пришвидшення майнового розшарування серед селян

3) концентрація робочої сили у промисловому виробництві

4) ліквідація кооперативів і кредитних товариств на селі

5) зменшення кількості монополій у промисловості

6) збереження залишків кріпосницьких відносин на селі


Запитання 14

Які партії належали до автономістської течії в українському національному русі на початку XX ст.?


варіанти відповідей

1) Українська соціал-демократична партія

2) Революційна українська партія

3) Українська радикальна партія

4) Українська народна партія

5) Українська демократична партія

6) Українська соціал-демократична робітнича партія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест