Українські землі у складі Австрійської імперії 18-19 ст.

Додано: 19 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 9 разів
11 запитань
Запитання 1

Східна Галичина, Північна Буковина, Закарпаття на початку ХІХ ст. були в складі:

варіанти відповідей

 Російської імперії.

Османської імперії.

Німецької імперії.

Австрійської імперії.

Запитання 2

Члени «Руської трійці» своє головне завдання вбачали в

варіанти відповідей


пропагуванні ідей федерації християнських слов’янських республік.


розбудові Австрії як парламентської федеративної республіки.

піднесенні статусу української мови, розширенні сфери її вжитку.

наданні галицьким українцям права обіймати державні посади

Запитання 3

Представників українського національного відродження на Закарпатті першої половини XIX ст. називали

варіанти відповідей

 «масонами».

«народовцями».

«будителями».

«громадівцями».

Запитання 4

Головна руська рада діяла впродовж

варіанти відповідей

1830–1833 рр.

1848–1851 рр.

1833–1837 рр

1846–1847 рр

Запитання 5

Вагомим прикладом активної суспільної діяльності Головної руської ради під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії є

варіанти відповідей

створення "Руської трійці", видання альманаху "Русалка Дністровая"

заснування Руського інституту при Львівському університеті та товариства

"Просвіта".

проведення Слов’янського з’їзду в Празі, організація Наукового товариства ім. Т.Шевченка.

 видання "Зорі Галицької", скликання Собору руських учених у Львові.

Запитання 6

У результаті «Весни народів» селяни західноукраїнських земель

варіанти відповідей

домоглися ліквідації поміщицького землеволодіння.

були об’єднані в громади (общини).

здобули у власність сервітути

звільнилися від повинностей на користь поміщика.

Запитання 7

Назва української землі, де панщина була скасована найшвидше

варіанти відповідей

а)Буковина

б)Волинь

в)Закарпаття

г)Галичина

Запитання 8

. Повстання Лук'яна Кобилиці охопило

варіанти відповідей

а)Закарпаття

б)Галичину

в)Буковину

г)Буковину та Галичину

Запитання 9

Назва альманаху, який у 1837р. видала "Руська трійця"

варіанти відповідей

а)"Русалка Бузька"

б)"Русалка Дніпрова"

в)"Русалка Дунайська"

г)"Русалка Дністрова"

Запитання 10

Організатори і місто, де виникло " Товариство греко-католицьких священників"

варіанти відповідей

а)О.Духнович, Д.Зубрицький,м.Львів

б)Д.Зубрицький,М.Левицький,Станіслав

в)М.Левицький,І.Могильницький,Перемишль

г)І.Могильницький, О.Духновия,Тернопіль

Запитання 11

Дати відкриту відповідь: «Хто входив до складу «Руської трійці» ?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест