Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ -у І половині ХІХ століття

Додано: 28 листопада 2019
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 2291 раз
12 запитань
Запитання 1

Оберіть землі, що входили до складу Австрійської імперії на поч. ХІХ ст.

варіанти відповідей

Волинь

Східна Галичина

Північна Буковина

Західне Поділля

Західна Галичина

Закарпаття

Запитання 2

Східна Галичина ввійшла до складу Австрійської імперії:

варіанти відповідей

у 1772 р. в результаті першого поділу Речі Посполитої

у 1772 р. в результаті другого поділу Речі Посполитої

у 1793 р. в результаті другого поділу Речі Посполитої

у 1793 р. в результаті третього поділу Речі Посполитої

Запитання 3

Австрія відвоювала Північну Буковину в Османської імперії (аргументуючи потребу возз'єднання земель колишнього Галицько-Волинського князівста у складі Австрії) у:

варіанти відповідей

1772 р.

1774 р.

1699 р.

1793 р.

Запитання 4

Оберіть положення, що стосуються положення Східної Галичини у складі Австрійської імперії:

варіанти відповідей

входила до окремого коронного краю у складі Австрійської імперії

входила до складу Угорського королівства. що було частиною Австрійської імперії

входила до складу коронного краю - Королівство Галичини і Лодомерії

на чолі стояв Галицький король, якого призначав австрійський імператор

коронний край очолював губернатор, призначений особисто імператором

коронний край поділявся на округи і дистрикти на чолі з війтами, міста мали призначені магістрати

Запитання 5

Оберіть положення, що стосуються положення північної Буковини у складі Австрійської імперії:


варіанти відповідей

 входила до складу коронного краю - Королівство Галичини і Лодомерії

входила до складу Молдавського князівства у складі Австрійської імперії

становила окремий округ Королівства Галичини і Лодомерії

поділялась на 4 комітати (жупи)

центром округу було м. Ясси

центром округу було м.Чернівці

Запитання 6

Оберіть положення, що стосуються положення Закарпаття у складі Австрійської імперії:


варіанти відповідей

було окремим округом у складі коронного краю - Королівство Галичини і Лодомерії

входило до складу Угорського королівства. що було частиною Австрійської імперії

край поділявся на 4 комітати (жупи)

край поділявся на округи і дистрикти на чолі з війтами

Закарпаття було частиною Пожонського (Братиславського) намісництва у складі Угорського королівства

Запитання 7

Оберіть положення, що стосуються етнічного складу західно-українських земель у складі Австрійської імперії:

варіанти відповідей

на поч. ХІХ ст. українці не були домінуючим (переважали кількісно) етносом на західноукраїнських землях

українці були переважаючим етносом

На західноукраїнських землях на поч. ХІХ ст. проживав значний відсоток євреїв

Найменший відсоток українців серед українських земель у склад Австрії проживав на Закарпатті

на землях східної Галичини переважаючим етносом були поляки

на землях Буковини переважаючим етносом були румуни

Запитання 8

Оберіть правильні твердження, що стосуються життя українського населення під владою Австрійської імперії

варіанти відповідей

мали самоназву "русини", а в офіційних документах - "рутени"

українців називали народом "хлопів і попів" , оскільки переважну більшість їх становило селянство і греко-католицьке духовенство 

українці у складі Австрії переважно сповідували православ'я

українців називали народом "хлопів і попів" , оскільки українців майже не було серед великих землевласників

українці у складі Австрії переважно сповідували католицтво

переважну більшість українців становила інтелігенція (люди розумової праці:вчителі, лікарі.. ) і греко-католицьке духовенство 

Запитання 9

Оберіть основні напрями політики австрійського уряду щодо українських земель:

варіанти відповідей

поширення німецької (австрійської) мови в державних установах та освітніх закладах

використання українських земель як аграрно-сировинного придатку, що забезпечував сировиною (вовна, зерно, ліс, сіль, шкіра) промислово розвинені регіони Австрійської імперії

було повністю скасовано кріпацтво та панщина

селяни були звільненні від особистої залежності, але залишились економічно залежними від панів

греко-католицька церква була зрівняна з правами з іншими церквами за релігійною рефрмою Марії Терезії

почалося активне покатоличення українців краю

Запитання 10

Соціальної боротьби українського населення на західноукраїнських землях на поч. ХІХ ст. стосуються наступні положення:

варіанти відповідей

повстання мали загальний антиавстрійський характер і мали на меті скинення влади імператора

у повстаннях приймали участь селяни, духовенство та солдати

повстання мали виключно антифеодальний та національний характер, оскільки мали на меті скинення влади панів, які переважно були неукраїнцями (поляки, румуни, угорці)

у повстаннях переважно приймали участь лише селяни

у гірських регіонах у 1810-1825 рр. діяли загони повстанців - опришків

найбільш славетним селянським ватажком цього часу є Лук'ян Кобилиця

Запитання 11

Оберіть риси економічного розвитку українських земель у складі Австрійської імперії

варіанти відповідей

сільське господарство та промисли (заготівля лісу) домінували в економіці краю

в 30-х рр. масово виникають фабрики з паровими машинами

промисловий переворот розпочався у 40-х рр.ХІХ ст.

виробництво товарів переважало на мануфактурах та в індивідуальних ремісничих майстернях

притік дешевих фабричних товарів з Автрії гальмував потребу у розвитку фабричного виробництва на зх-укр.землях

українські селяни отримали значні наділи землі, що сприяло розвитку землеробства

Запитання 12

Опрацюйте карту та оберіть правильні твердження щодо повстань на українських землях у складі Австрії у І пол. ХІХ ст.

варіанти відповідей

на Буковині та частково Покутті (зелений колір) - діяли загони Лукяна Кобилиці

на Буковині та частково Покутті (зелений колір) - діяли загони Олекси Довбуша

загони опришків зазвичай діяли в гірських регіонах - на Гуцульщині та Покутті

загони опришків зазвичай діяли на галицьких землях

найбільше селянське повстання 1846 року охопило переважно землі Східної Галичини (жовтий колір)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест