Українські землі у складі Австро-Угорської імперії у другій половині ХІХ ст.

Додано: 14 лютого
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 14 разів
20 запитань
Запитання 1

Що було одним із проявів аграрного перенаселення західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

поширення хутірського господарства

становлення кооперативного руху

формування прошарку куркулів

масова трудова еміграція

Запитання 2

Народовці ініціювали створення


варіанти відповідей

«Південно-Західного відділу Російського географічного товариства».

Головної руської ради.

товариства «Просвіта».

Братства тарасівців.

Запитання 3

Метою розгортання кооперативного руху на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ ст. було


варіанти відповідей

сприяння еміграції українських селян до Північної Америки.

формування єдиного всеукраїнського сільськогосподарського ринку.

покращення соціально-економічного становища українського селянства.

створення великих колективних сільськогосподарських підприємств.

Запитання 4

У якому році у Львові створено перший осередок товариства «Просвіта»?


варіанти відповідей

1849 р.

1868 р.

1875 р.

1892 р

Запитання 5

Масова трудова міграція українців наприкінці XIX — на початку XX ст. була зумовлена

варіанти відповідей

аграрним перенаселенням українських земель.

залученням на українські землі іноземних колоністів.

розгортанням широкого будівництва залізниць і портів.

стрімкою монополізацією основних галузей промисловості.

Запитання 6

«Нова ера» — це

варіанти відповідей

політика австрійського уряду початку XX ст. у Галичині, спрямована на надання українському селянству певних громадянських прав, залучення його представників до парламентської діяльності.

україно-австро-польське порозуміння кінця ХІХ ст. у Галичині, яке полягало в культурно-освітніх і господарських поступках австрійських і польських правлячих кіл в обмін на лояльне ставлення українців до імперії Габсбургів.

угода між народовцями Галичини та Київською громадою середини XIX ст., суть якої полягала у визнанні громадівцями Галичини «українським П'ємонтом» у відповідь на визнання народовцями існування єдиного українського народу.

компроміс між австрійським урядом і поляками Галичини початку XIX ст., що передбачав придушення поляками антиурядової пропаганди українців в обмін на створення Галицького сейму, де провідні позиції мали обіймати поляки.

Запитання 7

Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно-політичну єдність із російським народом і російською державою, називали

варіанти відповідей

москвофіли.

радикали.

хлопомани.

народовці.

Запитання 8

Буковина в складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії стала тереном протистояння між українським національним рухом і

 

варіанти відповідей

румунським

угорським

російським

польським

Запитання 9

Які події відбувалися на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст.?

 

 


варіанти відповідей

заснування інституту Оссолінеум у Львові

утворення Головної Української Ради

утворення Народної ради, центрального представницького органу народовців

 публікація брошури Ю. Бачинського «Ukraina irredenta»

створення молодіжної організації «Пласт»

початок діяльності «Братства тарасівців»

заснування Чернівецького університету

Запитання 10

В якому році була утворена перша українська політична партія в Галичині:


 


варіанти відповідей

 1889

1890

1899

1900

Запитання 11

Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А заснування першої української політичної партій РУРП

Б опублікування брошури «Україна ірредента»

В перетворення Австрійської імперії у Австро-Угорську

Г ліквідація Головної Руської Ради


варіанти відповідей

ВГАБ

БГВА

АБВГ

ГВАБ

Запитання 12

«Русь Галицка, Угорска, Києвска, Московська, Тобольська і пр. под виглядом етнографіческим, лексикальним, літературним, обрядовим єсть одна тая же самая Русь» — це точка зору:

 

 

 


варіанти відповідей

хлопоманів

радикалів

москвофілів

народовців

Запитання 13

Назвіть першу українську політичну партію Західної України:

 

 

 

 


варіанти відповідей

РУП

РУРП

УСДП

УНДП

Запитання 14

Ініціаторами створення першої політичної партії в Галичині були:

 

 

 


варіанти відповідей

русофіли

москвофіли

народовці

радикали

Запитання 15

Які поняття й терміни належать до історії західноукраїнських земель другої половини ХІХ ст.?

 

 

варіанти відповідей

 воєнні поселення

москвофіли

 громадівський рух

сервітути

кріпацтво

народники

політична партія

Запитання 16

Із яких регіонів України в останній третині ХІХ ст. переважала трудова еміграція на Захід?


 


варіанти відповідей

Таврії, Донбасу

 Галичини, Закарпаття, Буковини

Поділля, Київщини, Волині

 Слобожанщини, Придніпров’я

Запитання 17

Установіть відповідність між визначеннями та поняттями, які характеризують економічний розвиток України в другій половині ХІХ ст.

1 Зростання населення й поява надлишку робочої сили в сільській місцевості

2 Переселення людей за межі країни з метою пошуку роботи й вільних земель

3 Відносини, засновані на свободі господарської діяльності та продажу товарів

4 Торгово-візницький промисел, основними товарами якого були сіль, риба, хліб


А Аграрне перенаселення

Б Ринкові відносини

В Соціальне розшарування

Г Трудова еміграція

Д Чумацький промисел


варіанти відповідей

1А 2Г 3Б 4Д

1Б 2Г 3Б 4А

1В 2Г 3А 4Д

1Г 2Г 3Б 4А

Запитання 18

Позначте рік заснування Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові:

 

 

 

 


варіанти відповідей

1874

1871

1873

1875

Запитання 19

Із діяльністю Івана Франка та Михайла Павлика пов’язаний процес

варіанти відповідей

створення Літературного товариства ім. Т. Шевченка.

зародження народовського руху у Східній Галичині.

створення першої української політичної партії.

заснування та видання газети «Зоря Галицька».

Запитання 20

Народовці ініціювали створення

варіанти відповідей

«Південно-Західного відділу Російського географічного товариства».

Головної руської ради.

Братства тарасівців.

товариства «Просвіта».

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест