Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 3 рази
20 запитань
Запитання 1

Кримська війна закінчилася у

варіанти відповідей

1853 р.

1854 р.

1855 р.

1856 р.

Запитання 2

Найбільше місто України наприкінці XIX ст.

варіанти відповідей

 Київ

Харків

Одеса

Катеринослав

Запитання 3

Валуєвський циркуляр набув чинності у

варіанти відповідей

1861 р.

1863 р.

1865 р.

1867 р.

Запитання 4

Що стало одним із наслідків Емського указу?

варіанти відповідей

Ліквідація автономії університетів у Наддніпрянській Україні

Сторення "Братства тарасівців"

Переклад Святого Письма українською мовою 

Закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

Запитання 5

Якого року було проголошено цитований історичний документ?

"Кріпосне право на селян, оселених у поміщицьких маєтках, і на дворових людей скасовується назавжди... Доки селяни залишаються зобов’язаними поміщикові: вони повинні виконувати панщину, сплачувати оброк ..." 

варіанти відповідей

1848 р. 

1851 р.

1861 р.

1865 р.

Запитання 6

Визначте наслідки скасування кріпацтва в Російський імперії.

варіанти відповідей

Перетворення Степової України на район торговельного зернового господарства

Зменшення попиту на вільно найману працю

Створення умов для швидкого економічного прогресу

Активний розвиток феремерського господарства

Залучення селян до парламентської діяльності 

Запитання 7

Про які установи йдеться у наведеному уривку?

"... Дбали про санітарію та гігієну, утримували шпиталі, лікарів, фельдшерів..., організовували школи .., гімназії, курси для піввищення освіти вчителів ...".

варіанти відповідей

 Братства

Земства

Громадівці 

 Інтелігенція

Запитання 8

У яких роках відбулися реформи адміністративно-політичного управління в Російській імперії? 

варіанти відповідей

1864 р., 1870 р.

1861 р., 1867 р.

1865 р., 1880 р.

1874 р., 1882 р.

Запитання 9

Визначте прізвище історичного діяча, яке пропущено в наведеному уривку:

"На початку 1860-х рр. з-поміж польської та спольщеної шляхти Правобережної України відокремилася група студентів, сумління яких мучило усвідомлення того, що їхній клас упродовж століть гнобив селян, і які вирішили зблизитися з народом. Самі себе вони називали українофілами. а очолив їх ...." 

варіанти відповідей

М. Драгоманов

П. Чубинський 

 Б. Грінченко 

В. Антонович 

Запитання 10

Якого року було створено українську громаду в Києві?

варіанти відповідей

1859 р.

1861 р.

1863 р.

1876 р.

Запитання 11

Визначте напрями діяльності громадівського руху 60-х рр. XIX ст.

варіанти відповідей

Пропаганда соціалістичних ідей, підготовка збройного повстання проти самодержавства

Видання підручників та популярних книжок українською мовою

Створення мережі таємних антиурядових революційних гуртків

Організація недільних шкіл

Організація агрономічної служби, кредитних установ, пошти

Запитання 12

Головною відмінністю "молодих громад" від "старої громади" є

варіанти відповідей

відстоювання політизації національновизвольної боротьби

підготовка повстання проти самодержавства

агітація проти російської мови

обстоювання тільки культурнопросвітницької діяльності 

Запитання 13

Укажіть історичного діяча та організацію, з діяльністю якої пов’язаний вихід зображеного часопису.

варіанти відповідей

"Хлопомани", В. Антоновича

"Таємна дружба", Я. Стефановича

"Стара Громада", М. Драгоманова

"Братство тарасівців", І. Липа

Запитання 14

Про якого діяча йдеться у наведеному тексті:

"Український письменник, обстоював поширення української мови в школах, установах. Активний член "Братства тарасівців"; укладач чотиритомного тлумачного "Словаря українсьеої мови"?

варіанти відповідей

Б. Грінченко

М. Драгоманов

П. Чубинський

В. Антонович

Запитання 15

Оберіть факти, Які стосувалися діяльності Київської громади 70-80-х рр. XIX ст.

варіанти відповідей

видання журналу "Основа"

утворення Історичного товариства Нестора Літописця

відкриття у Києві недільної школи

створення наукового товариства ім. Т. Шевченка

видання газети "Київський телеграф" 

створення Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

спорудження у Києві пам'ятника Б. Хмельницькому

Запитання 16

Масовий селянський рух, приводом до якого стало оприлюднення під час Кримської війни 1853-1856 рр. царського маніфесту, що закликав формувати народне ополчення й вирушати на війну, отримав назву

варіанти відповідей

"холерні бунти" 

"Київська козаччина"

Коліївщина

"похід у Таврію за волею"

Запитання 17

У чому полягав зміст земської реформи?

варіанти відповідей

створення в лівобережних та південних губерніях України виборних місцевих органів самоврядування

скасування рекрутських наборів, впровадження загальної військової повинності

упровадження на основі майнового цензу виборного міського самоврядування, створення міських дум і управ

ліквідація особистої залежності селян від поміщиків, наділення селян землею та визначення за неї повинностей 

Запитання 18

На якому портреті зображено кримськотатарського просвітителя, громадсько-політичного діяча. 

варіанти відповідей
Запитання 19

Діячів українського національного відродження другої половини ХІХ ст., переважно вихідців зі спольщених поміщицьких родин Правобережжя, які прагнули зблизитися з простолюдом, сприяли розвиткові української мови та літератури, називали

варіанти відповідей

хлопоманами 

народниками

громадівцями

будителями

Запитання 20

Поява якої організації започаткувало період політизації та націоналістичну течію в українському русі Наддніпрянщині.

варіанти відповідей

 "Українська громада"

Хлопомани

Громадівці

"Братство тарасівців"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест