Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій на початку 20 ст.

Додано: 17 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 3 рази
20 запитань
Запитання 1

Які галузі промисловості Наддніпрянської України найбільше охопила економічна криза ?

варіанти відповідей

цукрову 


металургійну

кам'яновугільну

харчову

Запитання 2

   Брошура Миколи Міхновського "Самостійна Україна" стала програмою...

варіанти відповідей

РУП

УДП

РУРП

УСДРП

Запитання 3

Яка подія стала початком революції 1905-1907 рр.?

варіанти відповідей

маніфест 17 жовтня 1905 р.

"Кривава неділя"

вбивсто П,Столипіна 


 повстання саперів

Запитання 4


Першою у Російській імперії україномовною газетою, що видавалася на Полтавщині була ...

варіанти відповідей

"Рада"

"Хлібороб" 


"Громадська думка" 


"Основа" 

"

Запитання 5

 . Коли розпочався судовий процес "Справа Бейліса" за звинуваченням єврея Менделя Бейліса в ритуальному "вбивстві" 12-річного Андрія Ющинського?

варіанти відповідей

12 березня 1911 р. 

.

12 березня 1910 р.

12 березня 1912 р.

ніколи не відбувався

Запитання 6

Головним провідником земельної реформи був голова Ради Міністрів Російської імперії...

варіанти відповідей

М. Бейліс

П,Столипін

П,Валуєв

І,Шраг

Запитання 7

Що передбачав циркуляр Столипіна від 20 січня 1910 р.?

варіанти відповідей

заборону діяльності "Клубу російських націоналістів"

запровадження викладання української мови у школах

заборону реєструвати будь-які товариства " інородців"

легалізацію діяльності "Просвіт"

Запитання 8

Як називався друкований орган української громади у I Державній думі ?

варіанти відповідей

"Рада"

"Громада"

"Український вісник"

"Громадська думка"

Запитання 9

Кого в Наддніпрянській Україні називали "артільним батьком"?

варіанти відповідей

М. Левитський

В, Нагірний

Є.Чикаленко

В Симиренко

Запитання 10

Назвіть перші українські політичні партії Західної України:

варіанти відповідей

РУП

РУРП

УНДП

УСДП

Запитання 11

Автором праці "Україна ірредента"(1895),у якій обгрунтовано ідею створення української незалежної держави,був...

варіанти відповідей

І,Франко

М,Павлик

М.Грушевський

Ю.Бачинський

Запитання 12

Виберіть найважливіші здобутки політики"нової ери":

варіанти відповідей

створення страхового товариства "Дністер"

відкриття української гімназії в Коломиї

відкриття у Львівському уіверситеті кафедри історії України

перетворення Літературного товариства ім.Тараса Шевченка на наукове

видання журналу "Основа"

розширення вживання української мови

Запитання 13

     Заповніть пропуски у тексті:  Першою політичною партією у Наддніпрянщині стала …….., заснована у …..році. На західноукраїнських землях перша політична партія з’явилась у ….. і мала назву ….. Якщо усі партії Західної України мали в програмах мету - незалежна Україна, то єдиною політичною партією Наддніпрянщини, що стояла на позиціях самостійності України, була ……. , яку очолював …… 

варіанти відповідей

 ТУП,  1908, 1899, РУРП, УНДП, М,Грушевський РУРП, 1980, 1900,РУП, РУРП, Ю.Бачинський


РУП, 1900, 1890, РУРП, УНП, М. Міхновський

УНП,1900, 1899, РУРП, РУП, М.Грушевський

Запитання 14

Виберіть факти,що свідчать про піднесення українського національного руху в Галичині :

варіанти відповідей

зростання мережі культурно-просвітницьких організацій

діяльністьНаукового товариства ім. Т,Шевченка

сторення мережі фізкультурно-спортивних товариств

відзначення 100-річчя від дня народження Т, Шевченка

відкриття Харківського університету

пожвавлення кооперативного руху

Запитання 15

Виберіть факти,що стосуються А,Шептицького :

варіанти відповідей

митрополит української греко-католицької церкви

опікувався освітою та закладами охорони здоров'я

засновник фізкультурно -спортивної організації " Січ"

фундатор Українського національного музею у Львові

28 червня 1910р..виступив у Палаті панів Державної ради у Відні

очолював делегацію до імператора Франца-Йосифа

Запитання 16

У якому твердженні всі слова стосуються руху за створення українського університету:

варіанти відповідей

"Просвіта", товариство"Сокіл," Анжей Потоцький,

3000 народних українських шкіл, Мирослав Січинський,

наукове товариство ім.Т,Шевченка, народні віча, РУРП

Адам Коцко, арешти та засудження, Андрей Шептицький

Запитання 17

Виберіть імена вчених,які працювали в галузі науки:

варіанти відповідей

Іван Пулюй

Ілля Мечников

Дмитро Яворницький

Владислав Городецький

Дмитро Багалій

Борис Грінченко

Запитання 18

Виберіть твори,які були створені Миколою Лисенком:

варіанти відповідей

"Утоплена"

"Тарас Бульба"

"Коза-Дереза"

"Наталка -Полтавка"

"Микола Джеря"

"Енеїда"

Запитання 19

Хто серед перелічених діячів української культури творив у галузі образотворчого мистецтва :

варіанти відповідей

Микола Пимоненко

Сергій Васильківський

Микола Самокиш

Іван Труш

Микола Леонтович

Олександр Мурашко

Запитання 20

У яких українських містах на початку 20 ст. діяли університети:

варіанти відповідей

Харків

Київ

Львів

Полтава

Одеса

Чернівці

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест