Українські землі в рос.імперії в ІІ пол. 18 ст в І пол.19 ст

Додано: 9 березня
Предмет:
Тест виконано: 3 рази
12 запитань
Запитання 1

Повстання під проводом У. Кармалюка в першій половині ХІХ ст. було проявом поширення в Наддніпрянщині

варіанти відповідей

антикріпосницького руху.

українського національного руху.

польського визвольного руху.

російського суспільного руху.

Запитання 2

Укажіть форми протесту селян Наддніпрянської України проти соціального гноблення в першій половині XIX ст.

варіанти відповідей

демонстрації

звернення до парламенту

підпали поміщицьких маєтків

політичний терор

відмова відбувати панщину

утечі з маєтків

Запитання 3

Спільним наслідком російсько-турецьких воєн 1806–1812 рр. та 1828–1829 рр. для українських земель було

варіанти відповідей

заснування масонських лож, таємних організацій дворян-офіцерів.

ліквідація кріпацтва та поміщицького землеволодіння на приєднаних землях.

відновлення Запорозької Січі за участі колишніх козаків-задунайців.

економічне виснаження регіонів, що були найближчим тилом російської армії.

Запитання 4

Наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст. на Півдні України (Новоросії) домінувало землеволодіння

варіанти відповідей

козацьке.

селянське.

поміщицьке.

іноземних колоністів.

Запитання 5

Що було основною одиницею адміністративно-територіального поділу українських земель у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

воєводство

провінція

губернія

область

Запитання 6

Заміна основних ручних знарядь праці системою робочих машин, впровадження у виробництво парових двигунів, формування пролетаріату та буржуазії — це ознаки

варіанти відповідей

технічної реконструкції.

промислового перевороту.

форсованої індустріалізації.

буржуазної революції.

Запитання 7

Зазначте ознаки кризи у сільському господарстві Наддніпрянської України у першій половині ХІХ ст.

1.Низька товарність господарства.

2.Посилення кріпосницького гніту.

3.Зменшення плати кріпакам за їхню роботу.

4.Зростання кількості безземельних селян.

5.Переведення усіх кріпаків із відробіткової ренти на грошову.

6.Падіння цін на сільськогосподарську продукцію у зв’язку з її перевиробництвом.


варіанти відповідей

1, 2, 4

3, 5, 6

1, 4, 5

2, 3, 6

Запитання 8

Укажіть історико-географічний регіон, значна територія якого була охоплена повстанням під проводом У. Кармалюка.

варіанти відповідей

Поділля

Галичина

Волинь

Слобожанщина

Запитання 9

Про який процес у Наддніпрянській Україні йдеться в уривку документа: «Якщо в 1842 р. у Волинській, Подільській, Київській, Чернігівській, Полтавській і Харківській губерніях було 67 цукрових заводів, що належали дворянам, то в 1848 р. – 208, причому вартість виготовленої продукції зросла від 328,8 до 4843,7 тис. руб. сріблом»?

варіанти відповідей

поширення кооперативного руху

завершення промислового перевороту

зародження фільваркового господарства

товаризацію поміщицького господарства

Запитання 10

Які поняття потрібно використовувати, щоби схарактеризувати соціально-економічне життя Наддніпрянської України наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.?

варіанти відповідей

«земства», «монополія»

«кріпосництво», «промисловий переворот»

«Коліївщина», «займанщина»

«відруб», «трудова міграція»

Запитання 11

Укажіть одну з основних причин збільшення у 25 разів посівних площ зернових на Півдні підросійської України в період 1778–1851 рр.

варіанти відповідей

руйнування селянської громади

поширення кооперативного руху

розбудова чорноморсько-азовських портів

надання кредитної допомоги селянам через Селянський банк

Запитання 12

Унаслідок завершення франко-російської війни 1812 – 1814 рр. було

варіанти відповідей

відновлено козацькі привілеї учасникам закордонного походу російської армії.

ліквідовано українську автономну область у складі «Варшавського герцогства».

скасовано кріпосний стан селян, які відзначились під час бойових дій

розформовано українські полки козацького та земського ополчення.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест