Універсали УЦР

Додано: 1 червня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 1779 разів
64 запитання
Запитання 1

З іменами діячів, зображених на фото, пов’язано створення


варіанти відповідей

Головної руської ради.

Загальної української ради.

Української Центральної Ради.

Головної української ради.

Запитання 2

Всеукраїнський національний конгрес відбувся в


варіанти відповідей

липні 1917 р.

червні 1917 р.

квітні 1917 р.

березні 1917 р.

Запитання 3

Що зумовило появу газетного повідомлення, уривок з якого наведено:

«У Київ очікується приїзд професора М. Грушевського, засланого в адміністративному порядку в Симбірськ, за межі Київського військового округу. Ужиті заходи зі звільнення греко-католицького митрополита Шептицького, а також із повернення з Далекого Сходу всіх українців-галичан. Відновлюється закрите адміністрацією українське товариство “Просвіта”…»?

варіанти відповідей

початок Української революції

проголошення УНР

більшовицький переворот у Росії

успіхи російських військ у Галицькій битві

Запитання 4

Яка подія стала однією з причин збройного виступу самостійників у Києві (липень 1917 р.)?


варіанти відповідей

скликання Українського національного конгресу

початок корніловського заколоту в Росії

укладення Брестського мирного договору

оприлюднення Українською Центральною Радою Другого Універсалу

Запитання 5

«Самостійники» були ініціаторами

варіанти відповідей

скликання Всеукраїнського національного конгресу.

створення Української Центральної Ради.

гетьманського перевороту.

виступу «полуботківців».

Запитання 6

Добровільні військово-міліцейські формування в Україні в 1917–1918 рр., створені за територіальним принципом для охорони правопорядку та підтримки місцевої української влади, називали

варіанти відповідей

«Поліською Січчю».

«Похідними групами».

«Січовими стрільцями».

«Вільним козацтвом».

Запитання 7

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання

«Високі збори! Грізний момент кривавої боротьби в Росії… потребує від українських партій рішучих кроків. …Після довгих міркувань і сумнівів Генеральний секретаріат прийшов до тої думки, що для того, аби крайова влада стала справжньою фактичною владою, під нею має бути міцна підвалина, і такою підвалиною може бути тільки проголошення Української Народної Республіки, яка буде повноправним тілом у міцній спілці народів Росії…»

Який «момент кривавої боротьби в Росії» спонукав Генеральний секретаріат до прийняття такого рішення?

варіанти відповідей

липнева криза Тимчасового уряду

повалення самодержавства

більшовицький переворот

корніловський заколот

Запитання 8

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання

«Високі збори! Грізний момент кривавої боротьби в Росії… потребує від українських партій рішучих кроків. …Після довгих міркувань і сумнівів Генеральний секретаріат прийшов до тої думки, що для того, аби крайова влада стала справжньою фактичною владою, під нею має бути міцна підвалина, і такою підвалиною може бути тільки проголошення Української Народної Республіки, яка буде повноправним тілом у міцній спілці народів Росії…»

Яким Універсалом Української Центральної Ради закладено «міцну підвалину», «аби крайова влада стала справжньою фактичною владою»?

варіанти відповідей

Четвертим

Третім

Другим

Першим

Запитання 9

Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Першого Універсалу Української Центральної Ради?

варіанти відповідей

«Уся влада Радам!»

«Автономію Україні!»

«Геть Тимчасовий уряд!»

«Хай живе незалежна Україна!"

Запитання 10

«Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська, що вступили на територію [України], не мають ніяких ворожих нам намірів, оскільки Німеччина та Австро-Угорщина також мають велику потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця трудящого люду…»

Підписання якого договору зумовило вступ на територію України німецьких та австро-угорських військ?

варіанти відповідей

Версальського

Сен-Жерменського

Брестського

Ризького

Запитання 11

«Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська, що вступили на територію [України], не мають ніяких ворожих нам намірів, оскільки Німеччина та Австро-Угорщина також мають велику потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця трудящого люду…»

Про допомогу урядові якого державного утворення йдеться в уривку документа?

варіанти відповідей

Української Народної Республіки

Західноукраїнської Народної Республіки

Української Соціалістичної Радянської Республіки

Української Держави гетьмана П. Скоропадського

Запитання 12

«Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська, що вступили на територію [України], не мають ніяких ворожих нам намірів, оскільки Німеччина та Австро-Угорщина також мають велику потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця трудящого люду…»

Яку «велику потребу» в Україні мали країни, указані в уривку документа?

варіанти відповідей

забезпечити продовольчими й сировинними ресурсами власні економіки

використати людські ресурси України, щоб компенсувати власні втрати у війні

включити молоду, незміцнілу державу Україну до складу Четверного союзу

розширити територію Австро-Угорщини за рахунок українських земель

Запитання 13

Укажіть фото державного діяча, який у квітні 1918 р. прийшов до влади в Україні в результаті державного перевороту.

варіанти відповідей
Запитання 14

Прочитайте уривок з історичного документа та виконайте завдання.

«На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, який призначає Тимчасовий уряд за пропозицією Центральної Ради. Повноваження Генерального Секретаріату поширюються на губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську...»

Поява цитованого документа призвела до

варіанти відповідей

надання Українською Центральною Радою допомоги Тимчасовому уряду в боротьбі з більшовиками

оформлення компромісу між Українською Центральною Радою та Тимчасовим урядом у вигляді Другого Універсалу.

підтримки Українською Центральною Радою генерала Л. Корнілова - очільника заколоту проти Тимчасового уряду.

загострення стосунків між Українською Центральною Радою та Тимчасовим урядом.

Запитання 15

Яка подія вплинула на рішення Української Центральної Ради ухвалити Третій Універсал?

варіанти відповідей

більшовицький переворот у Петрограді

липнева криза Тимчасового уряду

початок Лютневої революції

корніловський заколот

Запитання 16

«Німці, увійшовши до Києва, поводяться коректно, але як пани... Обиватель вважає, що справжніми господарями становища є німці, що здійснюється справжня окупація і що ми потрапили в остаточне ярмо... Українці грають сумну роль маріонеток, які привели до своєї країни іноземних поневолювачів…»

Підписання якого договору спричинило ситуацію, описану в уривку джерела?

варіанти відповідей

Версальського

Ризького

Варшавського

Брестського

Запитання 17

«Німці, увійшовши до Києва, поводяться коректно, але як пани... Обиватель вважає, що справжніми господарями становища є німці, що здійснюється справжня окупація і що ми потрапили в остаточне ярмо... Українці грають сумну роль маріонеток, які привели до своєї країни іноземних поневолювачів…»

Автор документа, говорячи про «…маріонеток, які привели до своєї країни іноземних поневолювачів», мав на увазі керівників

варіанти відповідей

Української Соціалістичної Радянської Республіки.

Української Народної Республіки доби Центральної Ради.

Української Народної Республіки періоду Директорії

Західноукраїнської Народної Республіки.

Запитання 18

«Німці, увійшовши до Києва, поводяться коректно, але як пани... Обиватель вважає, що справжніми господарями становища є німці, що здійснюється справжня окупація і що ми потрапили в остаточне ярмо... Українці грають сумну роль маріонеток, які привели до своєї країни іноземних поневолювачів…»

Із якою метою було укладено договір, що призвів до ситуації, описаної в джерелі?

варіанти відповідей

отримати допомогу в боротьбі з Білою армією генерала А. Денікіна

зупинити просування військ Антанти на Півдні України

отримати допомогу у звільненні території України від більшовиків

зупинити наступ польської армії Ю. Галлера у Східній Галичині

Запитання 19

«Союзні місії ставили мені умови, які зводилися до вимог федерації з Росією. Я дуже добре розумів небезпеку, що виникала з подібного політичного домагання, але змагаючись, перш за все, за вищу мету – утримання ладу в державі, яку я збудував, я мусив усупереч власній волі схилитися перед вимогою союзників і проголосити федерацію з Росією».

Укажіть фото політичного діяча, який так пояснював своє рішення.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 20

«Союзні місії ставили мені умови, які зводилися до вимог федерації з Росією. Я дуже добре розумів небезпеку, що виникала з подібного політичного домагання, але змагаючись, перш за все, за вищу мету – утримання ладу в державі, яку я збудував, я мусив усупереч власній волі схилитися перед вимогою союзників і проголосити федерацію з Росією».

Вимоги «федерації з Росією» висували представники

варіанти відповідей

Директорії Української Народної Республіки.

дипломатичних місій Четверного союзу.

Раднаркому Російської СФРР.

держав Антанти.

Запитання 21

«Союзні місії ставили мені умови, які зводилися до вимог федерації з Росією. Я дуже добре розумів небезпеку, що виникала з подібного політичного домагання, але змагаючись, перш за все, за вищу мету – утримання ладу в державі, яку я збудував, я мусив усупереч власній волі схилитися перед вимогою союзників і проголосити федерацію з Росією».

Що стало наслідком подій, про які йдеться в уривку з історичного документа?

варіанти відповідей

ухвалення Акта Злуки УНР і ЗУНР

проголошення незалежності УНР

вибух антиурядового повстання

підписання Брестського миру

Запитання 22

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».

У якому році відбулася подія, описана в джерелі?

варіанти відповідей

1920 р.

1919р.

1918 р.

1917 р.

Запитання 23

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».

Хто з діячів, зображених на фото, очолював делегацію Української Центральної Ради до Петрограда?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 24

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».

Якою була головна вимога української делегації в Петрограді?

варіанти відповідей

надання незалежності Україні

конституційне закріплення прав і свобод людини

затвердження права мати власні збройні сили

визнання автономних прав України

Запитання 25

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 4-7.

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».

Описана в джерелі подія стала приводом до

варіанти відповідей

початку Української революції

першої війни радянської Росії проти УНР.

оприлюднення Українською Центральною Радою Першого Універсалу.

проголошення Українською Центральною Радою незалежності УНР.

Запитання 26

У якому Універсалі Української Центральної Ради проголошувалося створення Української Народної Республіки?

варіанти відповідей

Четвертому

Третьому

Другому

Першому

Запитання 27

Перший Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові було скликано з метою

варіанти відповідей

схвалення першої радянської конституції.

проголошення радянської влади в Україні.

визнання умов Брест-Литовського мирного договору.

створення Донецько-Криворізької радянської республіки.

Запитання 28

У якому році для скріплення державних документів використовували печатку, відбиток якої зображено на фото?

варіанти відповідей

1922 р.

1919 р.

1918 р.

1917 р.

Запитання 29

Упродовж якого періоду існувала Українська Центральна Рада?

варіанти відповідей

1919-1922 рр.

1917-1918 рр.

1914-1916 рр.

1905-1907 рр.

Запитання 30

Ухвалення якого Універсалу Української Центральної Ради дало поштовх до створення Генерального Секретаріату?

варіанти відповідей

Четвертого

Третього

Другого

Першого

Запитання 31

Оцінку якого мирного договору наведено в уривку з історичного джерела:

«Для української держави цей мир... дуже корисний... ним українська держава визнана такими поважними суб'єктами міжнародного права, як центральні держави... цей мир

варіанти відповідей

Версальського

Сен-Жерменського

Брестського

Ризького

Запитання 32

Яка інституція в січні 1919 р. легітимізувала владу Директорії УНР?


варіанти відповідей

Світовий конгрес українців

Національний конгрес

Хліборобський конгрес

Трудовий конгрес

Запитання 33

Який документ В. Винниченко назвав «...не чим іншим, як цинічним і провокаційним порушенням угоди 16 липня й одвертим бажанням видерти з рук українства всі його революційні здобутки...»?

варіанти відповідей

"Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради"

"Тимчасову інструкцію Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду на Україні

постанову З’їзду народів Росії "Про федеративний устрій Російської держави"

резолюцію Харківського з’їзду рад "Про організацію влади на Україні"

Запитання 34

Про яке державне утворення йдеться в уривку з історичного джерела: "Характер державної системи... складно визначити.., найправдоподібніше це мала бути конституційна монархія, відмінна від традиційної самодержавної системи в Росії... її характер визначався... українською історичною традицією..."?

варіанти відповідей

Українську Державу гетьмана П. Скоропадського

Західноукраїнську Народну Республіку

Українську Народну Республіку доби Центральної Ради

Українську Народну Республіку доби Директорії

Запитання 35

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада

варіанти відповідей

відмовилась від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів.

призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам.

включила до складу Генерального Секретаріату представників Тимчасового уряду.

припинила українізацію військових частин російської армії.

Запитання 36

На початку ХХ ст. митрополитом Української греко-католицької церкви став

варіанти відповідей

І. Боберський.

Є. Петрушевич.

К. Трильовський.

А. Шептицький.

Запитання 37

Українська Центральна Рада створена в

варіанти відповідей

листопаді 1917 р.

серпні 1917 р.

червні 1917 р.

березні 1917 р.

Запитання 38

На карті суцільною жирною лінією позначено територію

варіанти відповідей

Української Соціалістичної Радянської Республіки.

Української Держави гетьмана Павла Скоропадського.

Української Народної Республіки згідно з Третім Універсалом Української Центральної Ради.

поширення влади Генерального Секретаріату згідно з «Тимчасовою інструкцією...» Тимчасового уряду Росії.

Запитання 39

Перебіг яких подій відображено на карті?

варіанти відповідей

Другого «Зимового походу» Армії УНР (листопад 1921 р.)

Польсько-радянської війни (квітень — жовтень 1920 р.)

«Чортківської офензиви» Української галицької армії (червень 1919 р.)

Першої війни радянської Росії проти УНР (грудень 1917 — лютий 1918 рр.)

Запитання 40

Наслідком укладення Брест-Литовського мирного договору для України було відновлення

варіанти відповідей

влади Української Центральної Ради.

союзницьких відносин з країнами Антанти.

федеративних зв’язків України з Росією.

влади більшовиків та їхніх союзників.

Запитання 41

Коли було ухвалено цитований документ?

«Однині Україна стає Українською Народною Республікою.

Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі... До Установчих Зборів України вся власть творити лад на землях наших, давати закони й правити належить нам, Українській Центральний Раді...»

варіанти відповідей

грудень 1917 р.

листопад 1917 р.

червень 1917 р.

липень 1917 р.

Запитання 42

Яка обставина відіграла вирішальну роль у втраті більшовиками весною 1918 р. контролю над Україною?

варіанти відповідей

спільний наступ об’єднананих Армій УНР та УГА на Київ

селянський повстанський рух проти політики «воєнного комунізму»

висадка військ Антанти на Півдні України

окупація території України німецькими та австро-угорськими військами

Запитання 43

На фото зображений

варіанти відповідей

головний отаман Армії УНР С. Петлюра.

голова Директорії УНР В. Винниченко.

гетьман України П. Скоропадський.

голова Центральної Ради М. Грушевський.

Запитання 44

Що стало безпосереднім наслідком оприлюднення цитованого документа?

«…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана… ми [Центральна Рада] рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»

варіанти відповідей

збройний виступ самостійників

скликання З’їзду народів Росії

формування Вільного козацтва

призначення Генерального секретаріату

Запитання 45

На фото зображений

варіанти відповідей

головний отаман Армії Української Народної Республіки С. Петлюра.

головнокомандувач Української галицької армії М. Тарнавський.

командир Революційної повстанської армії України Н. Махно.

командуючий Легіону Українських січових стрільців М. Галущинський.

Запитання 46

Положення Другого Універсалу та їх оприлюднення Українською Центральною Радою (УЦР) були

варіанти відповідей

закликом УЦР до українізованих частин не залишати позицій на фронті.

декларацією УЦР основних засад соціально-економічних перетворень.

компромісом між УЦР і делегацією міністрів Тимчасового уряду.

відповіддю УЦР на Ультиматум Раднаркому радянської Росії.

Запитання 47

Укажіть портрет діяча, про якого йдеться в цитованому документі:

«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд — Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги — Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення».

варіанти відповідей
Запитання 48

Про яку інституцію В. Винниченко писав: «…[його скликання] стало першим кроком відродження нації на шляху державності. Будучи одночасно сильним організуючим і агітаційним засобом, він став першим підготовчим етапом у творенні як ідеї Української держави, так і в частковому втіленні її в життя»?

варіанти відповідей

Український національний конгрес

Всеукраїнський з'їзд хліборобів

Трудовий конгрес України

З'їзд народів Росії

Запитання 49

Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Четвертого Універсалу Української Центральної Ради (УЦР)?

варіанти відповідей

«Геть Тимчасовий уряд!»

«Вся влада Радам!»

«Україна для українців!»

«Хай живе самостійна Україна!»

Запитання 50

Наприкінці червня 1917 р. до Києва прибула делегація міністрів Тимчасового уряду. Під час переговорів із представниками Української Центральної Ради сторони дійшли компромісу.

У якому уривку з історичних джерел зафіксовано одну з умов досягнутого компромісу?

варіанти відповідей

«Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від Російської Республіки, ми твердо станемо на нашій землі, щоб помогти, аби уся Російська Республіка стала федерацією вільних народів…»

«…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана, …ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»

«…на землі Республіки Української має бути забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свободу слова, друку, віри, зібрань, союзів, страйків, недоторканності особи…»«…на землі Республіки Української має бути забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свободу слова, друку, віри, зібрань, союзів, страйків, недоторканності особи…»

«Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; …в центрі — Всеукраїнському з’їздові рад… його Центральному виконавчому комітетові…»

Запитання 51

За якого політичного режиму періоду національно-визвольних змагань початку XX ст. уведено в обіг грошову купюру, зображену на фото?

варіанти відповідей

Української Соціалістичної Радянської Республіки

Української Центральної Ради

Гетьманату П. Скоропадського

Директорії УНР

Запитання 52

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада зобов’язалася

варіанти відповідей

поповнити свій склад представниками національних меншин.

підтримати Тимчасовий уряд у боротьбі з корніловським заколотом.

установити державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні.

розпочати й довести до кінця переговори про мир із Німеччиною та її союзниками.

Запитання 53

Однією з причин падіння Української Центральної Ради (УЦР) була


варіанти відповідей

неспроможність УЦР налагодити систему державного управління.

проведена УЦР аграрна реформа та передання всієї землі селянам.

відкрита підтримка УЦР селянських виступів і робітничих страйків.

відмова УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору.

Запитання 54

Економічна політика гетьмана П. Скоропадського

варіанти відповідей

забезпечила вільний розвиток селянського господарства.

захищала інтереси промисловців і великих землевласників.

відновила рівноправність економічних відносин із країнами Четверного союзу.

сприяла відновленню економіки України як складової частини Російської імперії.

Запитання 55

У який період Української революції схвалено цитовані документи?

«Хай буде Україна вільною. ...Так сказали виборні люди з усієї Землі Української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам... творити новий лад вільної автономної України».

«...На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд...».

варіанти відповідей

грудень 1917 р. — січень 1918 р.

листопад — грудень 1917 р.

серпень — листопад 1917 р.

березень — серпень 1917 р.

Запитання 56

Якого договору стосується цитований нижче документ?

«Строго таємно. З огляду на сучасний брак харчових продуктів... мир з Україною мусить бути підписаний якнайскоріше... На випадок, якби Україна попросила військової допомоги проти російських максималістів, то таке прохання можливо задовольнити. За це Україна зобов’язується до якнайскорішої поставки хліба...»

варіанти відповідей

Договору між Українською Державою та Великим Військом Донським.

Брест-Литовського договору між УНР, Німеччиною та її союзниками.

Мюнхенського договору між Німеччиною й Великобританією, Францією, Італією.

Варшавського договору між Директорією УНР і Польською Республікою.

Запитання 57

До якого періоду Української революції належать цитовані документи?

«Після довгих… сумнівів Генеральний Секретаріат прийшов до тієї думки, щоб крайова влада стала фактичною, під нею повинна бути міцна підвалина, і такою підвалиною може бути тільки проголошення Української Народної Республіки…»

«Ми відчули, що нам, українській демократії, у спину хтось ніж готує… більшовики концентрують своє військо для розбиття УНР. …На ультиматум я дивлюсь як на потоптання наших прав…»

варіанти відповідей

лютий — березень 1918 р

січень — лютий 1918 р.

грудень 1917 — січень 1918 рр.

листопад — грудень 1917 р.

Запитання 58

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська [що вступили на територію України] не мають ніяких ворожих нам намірів, оскільки Німеччина та Австро-Угорщина також мають велику потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця трудящого люду...»

Яку «велику потребу» в Україні мали зазначені вище країни?

варіанти відповідей

Забезпечити продовольчими й сировинними ресурсами власні виснажені економіки

Використати людські ресурси, щоб компенсувати власні людські втрати у війні.

Включити молоду, незміцнілу державу Україна до складу Четверного союзу.

Створити міцний, дієвий бар’єр проти проникнення більшовизму в Європу.

Запитання 59

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада

варіанти відповідей

припинила українізацію військових частин російської армії.

призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам.

включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду.

відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів.

Запитання 60

До якого періоду Української революції належать цитовані документи?

«Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів».

«Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; ...в центрі – Всеукраїнському з’їздові рад..., його Центральному виконавчому комітетові... Україна проголошується республікою рад».

варіанти відповідей

грудень 1917 р. – січень 1918 р.

листопад – грудень 1917 р.

жовтень – листопад 1917 р.

вересень – жовтень 1917 р.

Запитання 61

Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено

варіанти відповідей

загостренням відносин УЦР з німецьким і австро-угорським командуванням.

завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі в руки селян.

відмовою УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору.

відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків.

Запитання 62

Які документи, цитовані нижче, були оприлюднені у липні-серпні 1917 р.?


«На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає ...уряд по пропозиціям Центральної Ради».


«Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки».


«...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана..., ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання».


«У Петрограді зчинилися криваві події... Частина людності Петрограда за приводом більшовиків повстала озброєно проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою волю всій Російській республіці».


«Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».

варіанти відповідей

3, 4

1, 5

2, 4

1, 3

Запитання 63

У листопаді 1918 р. В. Винниченко очолив

варіанти відповідей

Державний секретаріат ЗУНР.

Директорію УНР.

Раду Народних Міністрів УНР.

Генеральний секретаріат Української Центральної Ради.

Запитання 64

Укажіть документ, у якому Українська Центральна Рада вперше сформулювала широку програму соціально-економічних перетворень.

варіанти відповідей

Четвертий Універсал

Третій Універсал

Другий Універсал

Перший Універсал

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест