Фізика, 7. Урок 12-13. Механічний рух. Швидкість рівномірного руху

Додано: 12 листопада 2019
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 236 разів
14 запитань
Запитання 1

лінія вздовж якої рухається тіло називається

варіанти відповідей

ватерлінія

монолінія

траєкторія

шлях

Запитання 2

Зміна положення тіла відносно інших тіл з часом називається

варіанти відповідей

фізичним рухом

математичним рухом

біологічним рухом

механічним рухом

Запитання 3

система відліку це

варіанти відповідей

тіло відліку

вибраний спосіб виміру часу

система координат

всі попередні варіанти

Запитання 4

тіло розмірами якого можна знехтувати за даних умов задачі називається

варіанти відповідей

точка

матеріальна точка

матеріальне тіло

фізичне тіло

Запитання 5

Довжина траєкторії

варіанти відповідей

преміщення

ширина

шлях

довжина

Запитання 6

переміщення це

варіанти відповідей

напрямлений відрізок, що сполучає початкову

точку руху тіла з кінцевою точкою руху тіла

шлях руху

лінія, що сполучає початкову точку руху з

кінцевою точкою руху тіла

довжина шляху

Запитання 7

рух під час якого тіло за будь-які одинакові проміжки часу , здійснює одинакові переміщення називається

варіанти відповідей

рівномірним

прямолінійним

криволінійним рівномірним

рівномірним прямолінійним

нерівномірним прямолінійним

Запитання 8

щоб знайти час руху треба

варіанти відповідей

швидкість помножити на шлях

швидкість поділити на шлях

шлях поділити на швидкість

швидкість додати шях

Запитання 9

щоб знайти шлях треба

варіанти відповідей

швидкість помножити на час

швидкість поділити на час

час поділити на швидкість

швидкість додати час

Запитання 10

щоб знайти швидкість треба

варіанти відповідей

час поділити на шлях

шлях помножити на час

шлях поділити на час

шлях додати час

Запитання 11

Швидкість позначається

варіанти відповідей

s

a

t

v

Запитання 12

Рух, при якому тіло за будь-які рівні проміжки часу проходять однакові шляхи

варіанти відповідей

нерівномірний

рівномірний прямолінійний

рівномірний

рівномірний криволінійний

Запитання 13

оберіть неправильну відповідь

варіанти відповідей

шлях може бути більшим за величину переміщення

шлях може бути меншим за величину переміщення

шлях може бути рівним величині переміщення

всі відповіді вірні

Запитання 14

Від чого залежить траєкторія руху тіла?

варіанти відповідей

Від тіла відліку

Від системи відліку

Від кількості спостерігачів

Ні від чого перерахованого

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест