14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Урок узагальнення з теми: "Людина в соціокультурному просторі".

Додано: 15 квітня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 86 разів
9 запитань
Запитання 1

Нетерпимість чи неприязне ставлення до когось або чогось чужого, незнайомого та незвичного це..... 

варіанти відповідей

Етнофобія.

Ксенофобія.

Антисемітизм. 

Расизм.

Запитання 2

За способом розв’язання конфлікти поділяють на:

варіанти відповідей

політичні;

насильницькі;

приховані;

ненасильницькі.

Запитання 3

Укажіть твердження, що є забобоном.

варіанти відповідей

в селі люди неосвітчені;

всі африканські країни нерозвинені;

не можна нічого передавати через поріг;

усі українці люблять борщ.

Запитання 4

Конфлікти призводять до порушення соціальної рівноваги, громадського порядку, застосування насильницьких методів розв’язання існуючих проблем. Про яку з функцій конфліктів йдеться?

варіанти відповідей

комунікативну;

інтегральну;

дестабілізуючу;

дезорганізуючу.

Запитання 5

Моральна якість, що виявляється у повазі почуттів, інтересів, звичок інших людей це....

варіанти відповідей

Ксенофобія.

Расизм.

Інклюзія.

Толерантність.

Запитання 6

Як називається метод вирішення спорів із залученням посередника?

варіанти відповідей

Компроміс.

Медіана.

Медіація.

Переговори.

Запитання 7

Існують такі класифікації стереотипів:

варіанти відповідей

соціальні;

побутові;

професійні;

релігійні

фізігномічні;

етнічні.

Запитання 8

Хто такий медіатор?

варіанти відповідей

Журналіст ,який публічно висвітлює новини конфлікту.

Посередник, незалежна, третя особа, що здійснює допомогу сторонам у вирішенні конфлікту.

Одна із сторін конфлікту.

Нейтральна особа ,яка спостерігає за конфліктом.

Запитання 9

Які з наведених тверджень не відносяться до характеристик поняття стереотипів?

варіанти відповідей

 це усталена думка чи твердження;

сформовані особисто людиною на базі власного досвіду;

не мають впливу на дії, поведінку;

змінюються у результаті розвитку та еволюції

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест