18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Узагальнення ХІХ століття (ЗНО) ІІ частина

Додано: 27 лютого
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 27 разів
24 запитання
Запитання 1

Наслідки реформ 1860-70-х рр.:

варіанти відповідей

гальмували розвиток економіки.

перешкоджали розвитку економіки.

створили умови для швидкого розвитку економіки.

суттєво не вплинули на розвиток економіки.

Запитання 2

Основне заняття Терещенків, Яхненків, Харитоненка:

варіанти відповідей

інженери, які винайшли нові технічні засоби на залізничному транспорті.

купці, що торгували з країнами Західної Європи продукцією сільського господарства.

робітники, які запропонували нові методи видобування вугілля.

підприємці, зокрема в цукровій промисловості.

Запитання 3

Наслідок військової реформи:

варіанти відповідей

встановлення загальної військової повинності для чоловіків понад 20 років з терміном служби шість-сім років, скорочення його для тих, хто мав освіту.

встановлення рекрутських наборів зі скороченням терміном служби від 25 до 15 років.

запроваджувана реформа не поширювалася на українські землі, де все залишалося по-старому.

ліквідація рекрутських наборів, обмеження терміну служби 10 роками, але не для всіх верств населення.

Запитання 4

Назва документа, підписаного імператором Олександром II 19 лютого 1861 р.:

варіанти відповідей

Валуєвський циркуляр.

Емський указ.

«Положення про селян».

«циркуляр про кухарчиних дітей».

Запитання 5

Сутність судової реформи, яка в 60-70-х рр. XIX ст. у Російській імперії виявилася найбільш послідовною і демократичною:

варіанти відповідей

залежний від державної адміністрації публічний суд, закриті судові засідання, участь у них присяжних засідателів, які мали дорадчий голос.

залежний від державної адміністрації становий суд, відкриті судові засідання, участь у них присяжних засідателів.

формальна рівність усіх перед законом, публічний суд, відкриті судові засідання, участь у них присяжних засідателів з вирішальним голосом.

формальна рівність усіх перед законом, становий суд, закриті судові засідання, участь у них присяжних засідателів.

Запитання 6

Прочитайте уривок і вкажіть назву міста, про яке йдеться в тексті.

«Великого значення для економічного розвитку України набував морський торговий флот. Майже через всі українські порти товари переважно вивозили. Єдиним портом, де вивіз урівноважувався ввозом, був найбільший порт Чорного моря і другий (після Петербурга) в імперії».

варіанти відповідей

Єлисаветград

Мелітополь

Одеса

Сімферополь

Запитання 7

Причина того, що українці масово не підтримали польське повстання 1863-1864 рр.:

варіанти відповідей

виступ відбувався лише в межах польських етнічних земель.

організатори повстання не зверталися за підтримкою до українців.

основною метою повстанців було відновлення незалежності Польщі в межах 1772 р. і відмова українцям у їх державності.

українці у період польського повстання готували свій національно-визвольний виступ.

Запитання 8

Назва першого українського журналу (1861-1862 рр.) і місто, де він виходив:

варіанти відповідей

«Ґрунт», Катеринослав.

«Основа», Петербург.

«Підстава», Київ.

«Стержень», Харків.

Запитання 9

Назва документа, в якому стверджувалося, що «ніякої окремої малоросійської мови не було, немає й бути не може»:

варіанти відповідей

Емський указ імператора Олександра II.

Маніфест 19 лютого 1861 р. імператора Олександра II.

циркуляр міністра внутрішніх справ Росії Валуєва.

«циркуляр про кухарчиних дітей» міністра освіти.

Запитання 10

Сутність Емського указу імператора Олександра II:

варіанти відповідей

дотримання толерантності щодо української преси, заохочення українофільства.

заборона вживання української мови в російських державних установах.

 заборона друкувати українською мовою книги, ставити театральні вистави, влаштовувати концерти з українськими піснями, завозити з-за кордону україномовні твори.

заборона україномовної преси та друку текстів до музичних нот.

Запитання 11

Сутність поняття «Чигиринська змова»:

варіанти відповідей

антиурядова змова селян Чигиринщини, організована членами Старої громади.

змова офіцерів Чигиринського піхотного полку на підтримку польського повстання 1863-1864 рр.

таємна організація студентів Харківського університету, вихідців з Чигиринського повіту.

спроба народників на чолі з Яковом Стефановичем підняти збройне повстання селян у Чигиринському повіті Київської губернії.

Запитання 12

Назва народницького гуртка, що діяв в Україні у 70-х рр. XIX ст.:

варіанти відповідей

«Братство тарасівців».

«Бунтарське товариство».

«Київська комуна».

«Народна рада».

Запитання 13

Місце, де було засновано Братство тарасівців, і назва міста, де тарасівці мали найбільший успіх:

варіанти відповідей

Канів, на могилі Тараса Шевченка; Харків.

Київ, біля пам’ятника Богданові Хмельницькому; Полтава.

Львів, біля Народного дому; Київ.

Полтава, біля пам’ятника Іванові Котляревському; Чернігів.

Запитання 14

Сфера діяльності земств на Південній Україні та Лівобережжі:

варіанти відповідей

збір податків, організація економічного життя селянства, забезпечення освіти та охорони здоров’я населення.

збір податків, організація економічного життя селянства, здійснення цензури та статистичного аналізу.

збір статистичних даних, організація економічного життя селянства, початкової освіти, медичного обслуговування, утримання пошт, упорядкування доріг.

збір статистичних даних, організація економічного життя селянства, початкової та середньої освіти, медичного обслуговування, нагляд за судами та фінансовим станом.

Запитання 15

Сутність поняття «хлопомани»:

варіанти відповідей

вихідці зі сполячених поміщицьких родин, які порвали із шляхтою, перейшли з католицизму в православ’я й ідентифікували себе з українським простолюдом.

діячі народницького руху, учасники «ходіння в народ».

революціонери, які намагалися підготувати селянське повстання.

теоретики селянського соціалізму, що мріяли прийти до нього через селянську общину

Запитання 16

Сутність поняття «громади»:

варіанти відповідей

господарські організації, метою яких був спільний обробіток землі та збут сільськогосподарської продукції.

культурно-освітні організації, метою яких було поширення національної ідеї шляхом видання книг, газет, проведення театральних вистав, вечорів тощо.

політичні організації, які ставили за мету відродження української державності.

профспілкові організації, які ставили за мету захист інтересів українських робітників.

Запитання 17

Сутність Братства тарасівців:

варіанти відповідей

перша на східноукраїнських землях політична організація української молоді.

перше на східноукраїнських землях кооперативне господарство, засноване на пайовій участі.

перше на східноукраїнських землях культурно-освітнє товариство.

перше на східноукраїнських землях літературно-художнє об’єднання митців.

Запитання 18

Укажіть права, здобуті селянами внаслідок реформи 1861 р.

варіанти відповідей

вільний вихід з общини

володіти рухомою і нерухомою власністю

займатися торгівлею і промисловістю

звільнення від фізичних покарань

можливість залишити село

особиста свобода

судівництво нарівні з іншими станами

Запитання 19

Укажіть назви друкованих видань діячів українського національного руху 60-70-х рр.

варіанти відповідей

«Громада»

 «Громадська думка»

«Кієвскій телеграф»

«Літературно-науковий вісник»

"Основа»

«Хлібороб»

Запитання 20

Укажіть основні заборонні положення таємного циркуляру міністра внутрішніх справ Валуєва.

варіанти відповідей

виконання українською мовою пісень на концертах

ввезення до Російської імперії україномовних творів з-за кордону

друкування українською мовою шкільних і релігійних видань

навчання будь-яких шкільних предметів українською мовою

проведення публічних лекцій українською мовою

проголошення, що «малоросійської мови не було, немає і бути не може»

театральні вистави та публічні декламації українською мовою


Запитання 21

Укажіть характерні риси розвитку економіки Наддніпрянської України в другій половині XIX ст.

варіанти відповідей

будівництво розгалуженої мережі залізниць

бурхливий розвиток нафтодобувної промисловості

концентрація виробництва

повна монополізація промисловості

потужний розвиток вугледобування і металургії

початок промислового перевороту

рівномірний розвиток усіх частин України

Запитання 22

Укажіть напрями роботи українських громад у 60-х рр. XIX ст.

варіанти відповідей

видання навчальної та художньої літератури мовою народу

вивчення української історії та народної культури

 організація антиурядових мітингів і демонстрацій

організація освіти дорослих і дітей рідною мовою

підготовка національно-визвольного повстання

поширення прокламацій і листівок з антиурядовими зверненнями

терористичні акції проти російських державних діячів антиукраїнського спрямування

Запитання 23

Прочитайте уривок і вкажіть місто, про яке йдеться в тексті.


«Товариство «Просвіта» не могло забезпечити необхідну кваліфіковану допомогу та організувати спеціалізовані кооперативи. Цю потребу взявся задовольнити інженер-архітектор Василь Нагірний — піонер західноукраїнського кооперативного руху, котрий протягом 10 років вивчав досвід швейцарських кооперативів. У 1883 р. він організував споживчий кооператив «Народна торгівля». У 1899 р. Євген Олесницький заснував товариство «Сільський господар», покликане навчати селян сучасних методів господарювання».

варіанти відповідей

Львів

Станіслав

Тернопіль

Чернівці

Запитання 24

Становище більшості селян західноукраїнських земель:

варіанти відповідей

економічна незалежність, але бідність переважної більшості селян.

економічна незалежність, досягнення заможного стану переважною більшістю селян.

перебування в економічній залежності від поміщиків, крамарів і шинкарів.

перебування в економічній залежності від поміщиків і священників.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест