18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Узагальнення " Оксигеновмістні органічні речовини"

Додано: 22 березня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 49 разів
20 запитань
Запитання 1

Вкажіть молекулярну формулу етанової кислоти

варіанти відповідей

СН3СООН

С2Н5ОН

НСООН

Запитання 2

Вкажіть функціональну групу карбонових кислот

варіанти відповідей

-ОН

-СОН

-СООН

Запитання 3

Вкажіть фізичні властивості етанової кислоти

варіанти відповідей

має характерний запах

Не розчиняється у воді

Має жовтий колір

Кисла на смак

Запитання 4

9%-розчин етанової кислоти у воді має назву

варіанти відповідей

спирт

Сік

Оцет

Есенкція

Запитання 5

Закінчіть рівняння хімічної реакції СН3СООН + СаСО3

варіанти відповідей

(СН3СОО)2Са + СО2 + Н2О

(СН3СОО)2Са + Н2СО3

СН3СООСа + СО2 + Н2О

Запитання 6

Вкажіть речовини, з якими взаємодіє оцтова кислота?

варіанти відповідей

Кальцій карбонат

Хлоридна кислота

Ацетилен

Натрій гідроксид

Запитання 7

Серед наведеного переліку виберіть одноатомні спирти:

варіанти відповідей

СН3СООН

СН3ОН

С2Н5ОН

С3Н8О3

Запитання 8

10. Визначте молекулярну формулу насиченого одноатомного спирту, відносна молекулярна маса якого 32.

варіанти відповідей

СН3OH

С2Н5OH

С3Н7OH

С4Н9OH

Запитання 9

8. Укажіть суму коефіцієнтів у схемі реакції:

С3Н7ОН + О2 = СО2 + Н2О

варіанти відповідей

24

25

26

27

Запитання 10

6. Укажіть ознаку якісної реакції на багатоатомні спирти:


варіанти відповідей

утворення білого драглистого розчину

утворення синього розчину

знебарвлення бурого розчину

обезбарвлення розчину

Запитання 11

5. Укажіть речовину, за допомогою якої можна визначити гліцерин у розчині:

варіанти відповідей

калій перманганат

аргентум нітрат

ферум (ІІІ) нітрат

купрум (ІІ) гідроксид

Запитання 12

1.Позначте загальну формулу насичених одноатомних спиртів:

варіанти відповідей

CnH2n+1OH 

CnH2n+2OH 

CnH2nOH 

СпН2n+1СНО

Запитання 13

Оберіть назви продуктів, що утворюються під час реакції горіння або повного окиснення спиртів. 

          

варіанти відповідей

чадний газ і вода  

вуглекислий газ і вода

вуглекислий газ і водень 

вуглекислий газ і вуглевод

Запитання 14

3.Рідина,легша за воду, має специфічний запах,добре розчинна у воді:

варіанти відповідей

тефлон

бензол

етанол

гліцерол

Запитання 15

Виберіть правильне твердження щодо фізичних властивостей оцтової кислоти

варіанти відповідей

рідина блакитного кольору, дуже добре розчинна у воді

рідина без кольору, без запаху, добре розчинна у воді

рідина без кольору, з різким запахом, погано розчинна у воді

рідина без кольору, з різким запахом, добре розчинна у воді

Запитання 16

Виберіть функціональну групу карбонових кислот та її назву

варіанти відповідей

-СООН, карбонільна

-СООН, карбоксильна

-СНО, карбоксильна

-ОН , гідроксильна

Запитання 17

Укажіть колір, на який змінює індикатор лакмус у розчині оцтової кислоти

варіанти відповідей

червоний

фіолетовий

малиновий

синій

Запитання 18

У природі оцтова кислота утворюється у результаті:

варіанти відповідей

дихання

життєдіяльності бактерій ( мікробіологічний синтез)

фотосинтез

Запитання 19

Спирт - це:

варіанти відповідей

Вуглевод з функціональною групою -СОН

Похідне вуглеводнів з функціональною групою -ОН

Нерозповсюдженні у природі

Запитання 20

Негативними наслідками вживання етанолу є (три відповіді):

   

варіанти відповідей

Порушення нормального розвитку психіки

Виразка шлунку    

Ураження печінки   

Соціальна деградація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест